Áttekintő a 2020-as évről

Tisztelt HTBK Tagtársam! Kedves Barátom!

A karácsonyi ünnepeket követően, a 2020-as év utolsó napjaiban, tisztelettel köszöntelek!
Remélem egészségben talál levelem, így alkalmad adódik arra, hogy a készülődést követő nyugalmasabb perceidben Te is visszatekints az eltelt évre és a Baráti Körünk által elvégzett munkára! A levelet számítógépen olvasva a linkekre kattintva láthatod egy-egy esemény részletesebb bemutatását is, így megelevenedik sok színes program, és kellemes perceket tölthetsz a képernyő előtt.


A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete (továbbiakban HTBK) az alapítása 25. évében is a szervezet alapítói által kitűzött célok megvalósítása, a kiemelt fontosságú fő feladatok teljesítése érdekében tevékenykedett.

A feladatait sajátos körülmények között végezte és végzi:

 1. A COVID 19 pandémia hatása okán minden feladatunkat a szabályok messzemenő betartásával szerveztük
 2. A pandémia okán a szervezetünk idős tagjai nem szívesen vállaltak feladatot, ami az önkéntes munkára is kihatott
 3. A járványveszély okán a feladatunk fókuszcsoportja (iskolák diák ifjúsága) szervezett foglalkoztatása ellehetetlenedett, így azok irányába új módszerek kidolgozását kellett megvalósítanunk
 4. Az új munkamódszerekkel és a hagyományos eszközökkel folyó munkánk is megdrágult, aminek finanszírozása a támogató szervezetek (HM és önkormányzatok) valamint a bevételt hozó szolgáltató tevékenységünk elnehezülése okán kezdetben nehezen volt finanszírozható
 5. A tagságunkkal történő személyes érintkezés az egész évben csak minimális volt, a hivatalos fórumaink levelezés. illetve elektronikus kapcsolattartással folyt.

Mindezen sajátosságokat az eredetileg április 23-ra tervezett közgyűlésünk részére készült anyag is számításba vette. A közgyűlést levélszavazatok útján tudtuk megtartani, aminek fő felülete a szervezetünk korszerű honlapja volt. A közgyűlési anyag ma is ott érhető el: http://htbkszfvar.hu/kozgyules-2020/. A Közgyűlés határozatát is itt tettük közzé: http://htbkszfvar.hu/kozgyules-2020-lezarasa/. Büszkeséggel jelenthetjük, hogy a szervezetünk felnőtt a feladathoz, és így a tagság minősített többsége szavazott. A szavazatok alapján – egy fő ellenszavazatával –egyhangú döntés született, s a tagság elfogadta az elnökség jelentéseit és javaslatait.

Az elnökségünk az év során folyamatosan tevékenykedett, az üléseit a lehetőségek függvényében elektronikus eszközökön vagy személyes jelenléttel tartotta meg.

A szervezet a munkáját a közgyűlés határozata szerint, a cselekvési terve alapján végezte.

Az eltelt időszakra tervezett programok közel fele elmaradt, vagy csak elektronikus úton sikerült a tagságnak követnie.

De a követelményeknek történő szigorú megfelelés ellenére is el tudtuk végezni a fő feladatokat!

A szervezetünk biztosítja a Katonai Emlékpark szakmai munkája szervezését és a rendezés költségeit is a HTBK állja.

Munkánk eredményeként meg tudtunk emlékezni az Európai Béke Napjáról (május 9.), a Honvédelem Napjáról (május 21.), a Békefenntartók Napjáról (május 29.), és a Hősök Napjáról (május 31.).

A szervezetünk Ifjúsági Tagozata munkáját dicséri, hogy 2020 januárban meghirdetésre került a „Ki gépen száll fölébe” című, Kárpát-medencei gyermekrajz pályázat. A pályázat felhívta a figyelmet a második világháború befejezése 75. évfordulójára, és a magyar űrrepülés 40. évfordulójára. A fő védnökök között volt Benkő Tibor miniszter úr és Farkas Bertalan kutató űrhajós is.
A versenyre elkészült alkotások többsége az iskolák bezárása okán később érkezett meg, de azt követően láthatóan magas érdeklődés és kitűnő alkotások jellemezték a nyolcadik pályázatunkat! http://htbkszfvar.hu/ki-gepen-szall-folebe/

Az eredményeket is a honlapunkról ismerhették meg az érdeklődők.

A gyermekek bezártságát oldandó május elején megindítottuk a rajzpályázat második, immár on-line fordulóját, amire már nem kellett postai úton, hanem csak elektronikusan beküldeniük az alkotásokat. Ez is óriási népszerűségnek örvendett és a Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek be alkotások.

Az alkotók részére a díjak átadása is csak postai úton volt lehetséges ami önmagában is nagy munka volt.

Szervezetünk a helyzet adta kényszer hatására kezdett hozzá – sajnos kis késéssel, de annál nagyobb energiával – az on-line programok elkészítéséhez és azok felhasználásához, az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelésében. Ebben nagyszerű partnerünk a Felelős Szülők Iskolája egyesület, akikkel karöltve készítettük el a DEMO I, és II. Mozaik túra programokat. Ismeretünk szerint a programunkat összesen több mint 100 ezer fő diák tekintette meg, amiért elismerő levelet kaptunk. Érdemes ezen az úton járni, ha sokkal összetettebb és szaktudást igénylő is a feladat!

Szintén az Ifjúsági Tagozat munkáját dicséri, hogy megszerveztük a VIII. Ifjúsági Honvédelmi Tábort Velencén és e mellett jutott erő arra is, hogy a Katonai Emlékpark bázisán a Fejér Megyei Védelmi Bizottság támogatásával megszerveztük a Honvédelmi napközis táborokat. A programot nyolc héten át, alkalmanként 10-15 fő részvételével bonyolítottuk le, amit a MVB elismerőn igazolt.

http://htbkszfvar.hu/wp-content/uploads/VIII-IHT-plak%C3%A1t.jpg

A tagságunkat havonta egy estére invitáljuk, ahol egy-egy neves emberrel találkozhatnak, akikkel történő közéletet érintő beszélgetések adnak lehetőséget a „fecsegésre”. Ezt is újszerűen kellett megszervezzük. Íme:- márciusban Kóbor János volt vendégünk, amit videora is vettünk, https://www.facebook.com/501456989961462/videos/492831604769349

míg májusban csak a video maradt

Szeptember első keddjén azonban már élőben folytatódhatott a népszerű program, amikor Ruff Tamás őrnagy volt a szervezetünk vendége.

Júniusban megtörtént a szigorítások feloldása, amit követően az óvatosság szabályait betartva, de aktív résztvevőkkel megszerveztük a betervezett rendezvényeket:

 • Szent László napjáról történő megemlékezés és az olasz Alpini egyesület adományának avató ünnepsége

https://honvedelem.hu/hirek/hazai-hirek/a-hosok-tiszteletenek-apolasa-kotelesseg.html?fbclid=IwAR0nPs38TUCPSj28OZasuz81VENs5wS934KUgUVDou4y83vc_ryD7CKrvzk

 • Katonazenekari koncertek

Külön öröm számunkra, hogy a HTBK Országos Szövetsége megbízásának megfelelően sikeresen megszerveztük a HTBK Országos Találkozóját, amire minden küldött megérkezett, és az időjárás nehézségei ellenére tartalmas és élvezetes programot tudtunk biztosítani és gördülékenyen lebonyolítani.

A rendezvénnyel párhuzamosan folyt a Nemzeti Örökség Intézete, Emlékhelyek Napja rendezvénye is, amit a HTBK önkéntesei biztosítottak. Az országos program megnyitója is a KEMPP-ben volt, amelyen kezdeményezésünkre nagy jelentőségű megállapodás került aláírásra az országos találkozóra érkezett vendégeink jelenlétében:

https://www.youtube.com/watch?v=iXUmG5stDFE&feature=share&fbclid=IwAR01Ra3RB8PI9fh0k1cB-NFkqGGyLx_9HhewH7J3nbqpzglJ1ye9O_wvTGQ https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/08/29/egyuttmukodesi-megallapodast-kotott-a-honvedelmi-miniszterium-es-a-nemzeti-orokseg-intezete?fbclid=IwAR0neOWu7jOTHzL1_vfD4uLjguGbyED_Au4xe456jmm7VDqtifokBS8XtG0

Öröm volt látni a sok érdeklődőt és azt is, hogy a rendezvényünket megtisztelte Szabó István államtitkár úr.

Megrendeztük a XI. Honvédfesztivált is! Bár a csata – a rendezvények részvételi létszáma maximálása okán – el is maradt, de a többi, még januárban betervezett rendezvényt meg tudtuk szervezni és nagy érdeklődéstől kísérten meg is tudtuk rendezni!

A szervezetünk, a CSÉSZ (Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége) és a BEOSZ (Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége) együttműködésének szép példája a rendezvények sorában nyitóeseményként megrendezett IFOR-SFOR Magyar Műszaki Kontingens 25 éves bajtársi találkozója. A rendezvényen közel 200 fő vett részt. Fővédnöke Szabó István államtitkár és Karsai Béla elnökünk volt. https://honvedelem.hu/hirek/jubileumi-bajtarsi-talalkozo-pakozdon.html?fbclid=IwAR2r-8CX3JesSIxwUKoq3cq72rg8jA974zBgwV762RN-CSbbQyFL-fBzhJc

A fesztivál programjaiból kiemelkedett a Csata emléknapja, amin részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr és Simicskó István elnök úr is. https://youtu.be/BY-sR-lmM38

Ezen a napon emlékeztünk meg a szervezetünk megalapítása 25. évfordulójáról is. Bár az a korábbi tervünk, hogy talán ekkorra már elmúlik a járvány nem így lett, így elmaradt a tagságunk nagy összejövetele.

Először Gyuricza Béla alapító elnökünkre emlékeztünk, és ennek keretében Spányi Antal püspök úr megáldotta a szervezetünk által 20 éve állított emléktáblát.

Örömmel hallgattuk Karsai Béla elnök úrnak a 25 éves tevékenységünket összefoglaló beszédjét és a miniszter úr értékelő gondolatait is. A 25 éves ünnepi tortán túl Silye Sándor tagtársunk által megírt, a Baráti Körünk 25 év történetét 25 személlyel készült riportjai jelenítik meg. Sokak nem tudták átvenni a könyvüket, így örömünkre elkészült annak interneten lapozható változata is, íme: http://online.anyflip.com/mvtjs/gdvy/mobile/index.html?fbclid=IwAR0QOj_3TisMT97CSMYjjZIVlokkRuqpm1RhyHmmT3wylcGmU3LTQKGQu1g

Október 6-án a kezdeményezésünkre egy budapesti általános iskola részvételével megelevenítettük 1849. október 6. történetét. Érdemes megnézni a gyerekek előadását és azt az átélést, amit egy hiteles hely szelleme és a tanárok igyekezete előidéz.

Október 23-a alkalmából a vendégünk volt vitéz Hajdú Szabolcs 1956 aktív szereplője, Aki felidézte a történteket, gondolatait a neten is elérhetővé tettük.

November 2-án a halott katonákra emlékeztünk, bár sokan eljöttek, de itt is figyeltünk arra, hogy a tagtársaink is tudjanak a történtekről: https://www.szekesfehervar.hu/a-katonahosokert-imadkoztak-halottak-napjan-a-don-kanyar-emlekkapolnanal?fbclid=IwAR1Ec3xz2Iu2Bn52vXM4JcYdcwa14kO64ybBHr4fERnHccQAy3jLGUo9JgU

Az őszi hónapokra ismét szigorú rend lépett életbe, így elmaradtak a programjaink:

 • a Hazafiság Iskolája 10. tanévének évnyitója és őszi foglalkozásai,
 • a Fecsegő október, novemberi foglalkozásai,
 • a novemberre tervezett Biztonságpolitikai Akadémia előadása,
 • az őszre tervezett 3 napos kirándulás.

Az ifjúsági programok kényszerű elmaradása ellensúlyozását szolgálja, hogy a Fejér Megyei Védelmi Bizottság támogatásával elkészítettük a Hazafiság Iskolája foglalkozások több témája on-line változatát is. Ez lehetőséget ad arra, hogy a pandémiás időszakban az iskolákban – akár távoktatás keretében is – hatékony, hazafias és honvédelmi nevelést támogató tevékenység folyhasson. Tavasszal a tanárok részére készítünk módszertani felkészítéseket.

A járványhelyzet sok nehézsége közepette sem felejtkezünk el a tapasztalatok összegzéséről és annak a társadalom túlélőképessége erősítésében történő felhasználásáról. A NATO Főtitkárság pályázati támogatásának köszönhetően a NKE Stratégiai Kutató Intézete és a Zrínyi Nkft. valamint több civil szervezettel együttműködve megrendezzük a Társadalom túlélő képessége erősítése online konferenciát. December első hétvégére a HTBK Mikulás hat online előadást tett minden érdeklődő „cipőjébe”, így hívva azokat a december 9. és 10-én rendezendő kerekasztal konferenciának online követésére. A konferencia anyagjait a www.mivagyunkanato.hu oldalunkon mindenki számára elérhetővé tettük, és a témáról online és nyomtatott formában is egy kiadványt jelentetünk meg.

A szervezetünk tavasszal kérvényt adott be a honvédelmi miniszter úr részére egy nagyszabású, az ifjúság hazafias nevelését szolgáló program kidolgozása támogatására. A kezdeményezésünket a Miniszter úr támogatta, így a Velencei-tó környék négy nagy kulturális intézménye összefogásával dolgozzuk ki a Hazáért körút programot, amit a tervünk szerint május és június hónapban összesen 1000 fő, budapesti, 7. osztályos diák részvételével tesztelünk, és sikere esetén egy hosszú távú programot indítunk el. A program iránt nagy az érdeklődés és a bíztatás, ami sikere esetén a szervezetünk tekintélyét is tovább emelheti. A feladat kidolgozása a téli hónapok legnagyobb feladatát jelenti.

Januárra tervezzük, hogy a Magyar Kultúra Napján újra elindítjuk a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat újabb felhívását. Ez lesz a kilencedik, amelyhez ismételten egy erdélyi partnerszervezet közreműködését kezdeményeztük.

Márciusig – a járványhelyzet függvényében – óvatosan tervezzük a programjainkat. Tervünk szerint a Katonai Emlékpark 12. évadnyitója lenne az első nagyobb rendezvényünk, amit megelőzően a tervezett programok kidolgozására koncentrálunk.

A 2021-es évben kiemelt jelentőségűnek gondoljuk a kényszerűen csak szűk körben megtartott 25 éves évfordulónk tagtársainkkal történő méltó megünneplését. Ezen a várhatóan májusi együttléten szeretnénk köszönetet mondani a COVID során kifejtett tevékenységekért, illetve megköszönni a 25 év során sokat dolgozó tagjaink munkáját is.

Az első kiemelt rendezvényünket a 20. alkalommal megtartandó Virágvasárnapi áhitat jelenti majd. Ez is egy nagyszerű kezdeményezés, amit szervezetünk folyamatos munkával, évente az MH helyőrségi zenekarral karöltve szervezett meg, amely az évek folyamán egy nagy tekintélyű eseménnyé fejlődött!

A szervezet az év során eddig 3 fő tagját veszítette el, betegség következtében. Elhunytuk nagy veszteség a szervezetnek is. Temetésükön a szervezet méltóan képviseltette magát.
Az év során tagtársaink munkája eredményeként elkészült a szervezetünk elhunyt tagjai nyughelyeit felsoroló sírjukat bemutató online adatbázis. Ez is a tagjaink iránti tiszteletünket mutatja, ami folytatása az évek óta folytatott azon gyakorlatunknak, hogy a halottak napján felkeressük és tiszteletünk jeleivel ellátjuk egykori barátaink emlékhelyeit.

Taglétszámunk 170 fő, az év során három fő kérte felvételét.

Anyagi helyzetünk stabil, bár sokat nehezedett. Oka, hogy az év során a támogatásunk jelentősen csökkent. A Városi támogatás a harmadára csökkent, a NEA pályázaton nyertünk és a programjainkat általában refinanszírozva szerveztük meg, így az egy fő munkavállalónkat és az infrastruktúránkat megőriztük.

Szervezetünk továbbra is erős és a munkánkat elismerik, így az év során összesen 4 főt tüntetett ki a HM és egy fő részesült Gyuricza gyűrű elismerésben. https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/eros-lelkuletu-nemzet-nelkul-nem-letezik-honvedelem-4247294/?fbclid=IwAR32O5kZjAsquzBUpmGYK8yMNnq5N3w10Ba2rf9-UhyxEXyLriCcK-Cn2is

A szervezetről folyamatosan hírt adnak a médiumok. Kiemelkedik a Vörösmarty Rádió, ahol rendszeresen közöljük a szervezet híreit, a Városi Tv ahol nagyobb beszélgetéseket is rendeznek tagjainkkal is. Fontos híreket rendszeresen archiváljuk, így azokat a jelen beszámolóba is beidézhettem. A www.htbkszfvar.hu honlapunk, a facebook felületünk naprakészen tudósít, így kijelenthetjük, hogy a szervezet marketing munkája is eredményes.

Tisztelt Tagtársam!

A beszámolóban bemutatott tevékenység alapján összegzésként jelenthetem, hogy a szervezetünk él, és a sajátos helyzetben is eredményesen megtalálta a céljait segítő módszereket és így tevékenységével továbbra is hatással van az alapszabályzatában foglalt területeken a város közéletére!

Ezúton köszönöm meg a bemutatott feladatok elvégzésében közreműködő tagtársak munkáját és kérem a további aktív támogatást!

Terveink a folytatást, és újabb csoportok megszólítását szolgálják, így bizakodással tekintünk a 2021-es év elé, amihez kívánok Önnek és kedves családjának, a Baráti Kör támogatóinak egészséget és erőt! Boldog új évet!

Székesfehérvár, 2020.december 28-án.

Tisztelettel:

Dr. Karsai Béla elnök