Bemutatkozás

Az 1995-ben alakult szervezetünk célja a civil lakosság és a katonák, a társadalom és a hadsereg kapcsolatának erősítése, a nemzet érdekeit szolgáló honvédelem ügyének támogatása, a hadtörténelmünk népszerűsítése és élményszerű megjelenítése, a fiatalok hazafias-honvédelmi nevelése, katonahagyományaink őrzése, a katonakultúra terjesztése.

Városunk, Székesfehérvár, tradicionális katonaváros, ahol különös jelentőséget kap a hadsereg és a civil társadalom közötti kapcsolat, melyben több mint két évtizede, civil szervezetként híd-szerepet tölt be Baráti Körünk.

Alapítónk és örökös elnökünk Dr. Gyuricza Béla vezérezredes úr, akinek húsz éve megfogalmazott iránymutatását napjainkban is követjük, s emlékét őrizzük. Tiszteletére emléktáblát avattunk Pákozdon, az általa megálmodott Katonai Emlékparkban.

A Honvédség és Társadalom Baráti Köri mozgalom 1994-ben indult el Budapesten, majd a budapesti szervezet példáját követve dr. Gyuricza Béla, Balsay István országgyűlési képviselők, valamint Görög István és Kollár Endre urak kezdeményezésére, 1995. május 18-án, ünnepi külsőségek között Székesfehérváron zászlót bontott szervezetünk.

A 26 fő alapító taggal megtartott közgyűlésünk megalkotta, elfogadta a szervezet alapszabályát, programjait, megválasztotta vezető szerveit.


Választmány – 2004

A választmány
Választmány – 2014

Az elmúlt 20 év során a választmányunk aktív, rendszeres és következetes munkájával gondoskodott arról, hogy tagjaink közreműködésével megvalósuljanak céljaink, civil szervezetünk folyamatosan fejlődjön, s ne térjen el az alapítószándéktól. Munkánkat az elmúlt két évtizedben – együttműködés keretében – számos önkormányzat, tanintézmény, katonai szervezet, civil egyesület, gazdasági társaság segítette, támogatta.

Szervezetünk elnökei:

 • Dr. Gyuricza Béla (1995-1999)
 • Warvasovszky Tihamér (1999-2010)
 • Karsai Béla (2010-2011)
 • Dr. Cser-Palkovics András (2011-2015)
 • Dr. Karsai Béla (2015-től)

A 2015. évi Közgyűlésünk tiszteletbeli elnökké választotta Warvasovszky Tihamér és Dr. Cser-Palkovics András urakat.

Az évek során a Baráti Körünk taglétszáma közel kétszáz főre emelkedett. A létszámunkkal összhangban a rendezvényeink száma és minősége is megnövekedett. Számos nagyszabású és rendszeressé vált programunk közül kiemelkedik a Honvédfesztivál, mely ismert és elismert rendezvénysorozattá vált, s minden év szeptemberében, gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket.


További kiemelkedő rendezvényeink:

 • „Fehérvár köszönti katonáit” ünnepi est
 • „Haditanács” a sukorói református templomban
 • Hadtörténelmi hagyományőrző emlékutak
 • Konferenciák, tanácskozások
 • Hadtörténelmi előadások, bemutatók
 • „Életképek a magyar hadtörténelemből”
 • „Emlékparki Nyár” kulturális programsorozat

Az ifjúság hazafias-honvédelmi nevelése érdekében végzett főbb tevékenységeink:

Hazafiság Iskolája

Apródképző és Hadapródképző

Honvédelmi táborok

Ifjú Nemzetőrök

Military Klub

Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajzpályázat

Iskolák Csatája

 
 
 
 


Határon túli kapcsolataink:
A Baráti Körünk – céljaink megvalósítása érdekében – a kezdetektől kiemelt figyelmet fordított és fordít a határon túli partner civil szervezetek támogatására, az együttműködések kialakítására, a magas színvonalú közös tevékenységre.

Ennek érdekében kapcsolatot létesítettünk:

 • A „nagy háború” helyszíneinek kutatása, az emlékek ápolása érdekében az olaszországi Gradisca di Isonzó civil szervezetével.
 • A II. világháborús emlékek kutatása és ápolása érdekében szoros, baráti kapcsolatot tartunk az erdélyi Gyergyószentmiklóssal, a nagyváradi Tanoda Egyesülettel és a Pro Patria Liberta egyesülettel.
 • A békefenntartók tevékenységének bemutatása és emlékük ápolása érdekében a szlovákiai Szereden működő UN Veterán Szövetséggel.

A Visintini Magyar Kápolna, a nagy háborúnak emléket állító négy gúla, a Gyergyószentmiklós határában lemészárolt magyar katonák emlékét őrző márvány emlékmű, a Gyilkos tó partján felállított Szent István szobor, valamint a Törökország számos katonatörténeti helyszínén elhelyezett emléktáblák jelzik a katonaelődeink iránti tiszteletünket és fémjelzik tevékenységünket.


Kiadványaink:
A hadtörténelemhez, a katonai hagyományőrzéshez és honvédelemhez kötődő tevékenységünk nem öncélú. Arra törekszünk, hogy az ezzel kapcsolatos kutatómunkánk eredményei mindenki számára megismerhetőek legyenek. Ennek legcélszerűbb módja, hogy kiadványokkal segítjük a széleskörű megismerést. Baráti Körünk több könyvet és kiadványt adott ki, illetve közreműködött abban.

9

A Baráti Körünk megalakulása huszadik évfordulójára egy 140 oldalas, tartalmas és képekkel gazdagon illusztrált kötettel leptük meg magunkat, illetve a tevékenységünk iránt érdeklődőket, a támogatóinkat és együttműködőinket.

20 ÉV BARÁTSÁGBAN


könyvünk digitálisan lapozható változatához kérjük kattintson a borítóra
a könyv tördelését és a lapozható változat elkészítését Magasházi Julianna végezte


Szervezetünk huszonötödik évfordulójára jelent meg Silye Sándor újságíró barátunk: Arcok, Harcok Emberek, Életutak című, 25 év 25 történet a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete életéből alcímet viselő könyve.

A jeles személyeket is megszólaltató könyv nagyszerűen mutatja be a szervezet negyedszázados története eseményeit, annak sokszínűségét és eredményeit. Kiváló mértéktartással és arányérzékkel, kellemesen olvasható stílusban íródott 200 oldalas könyvben kirajzolódik az a tevékenység ami a szervezetet és közel 200 fős tagságát mind a mai napig jellemzi.

könyvünk digitálisan lapozható változatához kérjük kattintson a borítóra


A 150. évfordulótól napjainkig  –  a Pákozd-sukorói csata

1848. szeptember 29-én, a Pákozd-sukorói csata tűzkeresztségében megszületett magyar honvédsereg szellemi örökségének ápolását felvállalva, őrizzük a kiemelkedő jelentőségű csata és hősei emlékét. Ennek legmeghatározóbb eleme a pákozdi Mészeg-hegyen kialakított Katonai Emlékpark, valamint az immár hagyományosnak nevezhető őszi programsorozatunk, a Honvédfesztivál, mely egyre ismertebb és elismertebb rendezvénnyé erősödött.
Szeptember utolsó hétvégéje már összefonódik a Pákozd-sukorói csata emléknapjával és az általunk rendezett, gazdag, egyhetes programsorozattal. Az elmúlt években összesen közel hetvenezren látogattak meg a látványos és tartalmas hagyományőrző rendezvényünket.


PÁKOZD – a szellemi örökség ápolása

Pákozd és Sukorói domboldalai örökre megőrzik az 1848/49-es szabadságharc első, s egyben győztes csatájának, a honvédsereg születésének emlékét. Baráti Körünk határozott szándéka pedig az, hogy ezt a dicső emléket és örökséget méltó helyen, méltó módon ápoljuk és őrizzük, történelmi üzenetét minél több emberhez eljuttassuk.

Ennek érdekében, szinte a szervezetünk megalakulásával egy időben, elkezdtük kialakítani a katonai emlékhelyet, megkezdtük a történelmi esemény megelevenítését célzó tevékenységünket.


Munkában a Pákozdi Emlékhely Bizottság (archív)

KATONAI EMLÉKPARK PÁKOZD – NEMZETI EMLÉKHELY

A Baráti Körünk szervező és koordináló tevékenysége, valamint esetenként erőfeletti munkánk eredményeként, a pákozdi Mészeg-hegyen kialakult a Katonai Emlékpark Pákozd (KEMPP), mely hitelesen és élményszerű formában jeleníti meg nemzetünk hadtörténelmének 1848 őszétől napjainkig tartó időszakát.

Az Országgyűlés 2011. november 7-én,
a Katonai Emlékparkot
Nemzeti Emlékhellyé nyilvánította, melynek ünnepélyes avatására
2013. január 12-én került sor.

A Nemzeti Emlékhelyet jelölő sztélé ünnepélyes avatása

Kérjük, tekintse meg a Katonai Emlékpark honlapját és látogasson el Pákozdra!
www.kempp.hu

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete a megalakulása óta olyan eredményeket tud felmutatni, melyek nemzetünk hadtörténelmének népszerűsítéséhez, a katonai hagyományok ápolásához kötődnek, s ezáltal hozzájárulnak a nemzet összetartozásának erősítéséhez, a hazafias-honvédelmi neveléshez, a civil társadalom és a honvédség kapcsolatának erősítéséhez. Nyomokat hagytunk hazánk számos pontján, valamint határainkon túl is. Az általunk létrehozott emlékhelyeket sok tízezren látogatják, kiadványainkat sokan olvassák.
Tevékenységünk krónikaszerű bemutatását a honlapunk „Időszaki összefoglalók” részében olvashatja.

Amennyiben Ön is fontosnak érzia civil kezdeményezéseinket, kérjük csatlakozzon hozzánk, támogassa a Baráti Körünket, ajánlja fel adója 1%-át, látogassa rendezvényeinket!

Baráti Körünk vezetői:

Dr. Karsai Béla, elnök
Dr. Görög István, elnökhelyettes
Prof. Dr. Sorosy Tamás, titkár
Dr. Bukli Ádám, jogi vezető
Balassa István, gazdasági vezető
v. László Tibor, belsőmunka-vezető
Silye Sándor, programvezető

Sajner Gyula, Felügyelő Bizottság elnöke
Sándor Csaba, Felügyelő Bizottság tagja
Szigeti Gyula, Felügyelő Bizottság tagja

Tisztelettel várjuk Önt a Baráti Körünk által rendezett programokon,
valamint Pákozdon, a Katonai Emlékparkban!