„KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE”

a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, és a nagyváradi Tanoda Egyesület hadtörténelmi, honvédelmi témájú, Kárpát-medencei gyermekrajz pályázata

——————————————————-

Ö S S Z E F O G L A L Ó a 2020. évi „KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE…” Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajzpályázatról

Tovább>>>

——————————————————-

„KI GÉPEN SZÁLL FÖLÉBE…” Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajzpályázat értékelése

——————————————————-

FELHÍVÁS

Immár nyolcadik alkalommal indítjuk el a magyar nemzet hadtörténelméhez, a honvédelemhez kapcsolódó, Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatunkat, mely ez alkalommal is lehetőséget kínál a gazdag hadtörténelmünk felfedezésére, és az ahhoz kapcsolódó egyéni, vagy csoportos alkotásra.

Ebben az évben Radnóti Miklós, „Nem tudhatom” című költeménye egyik sorát választottuk a rajzpályázatunk címének.  „Ki gépen száll fölébe…” szól az 1944-ben született vers egyik legismertebb sora.

A költemény a II. világháború időszakában született, de a magyarságtudatot erősítő gondolatvilága a távoli múltba is visszatekint. A vers egyszerre láttatja föntről a hazánkat, illetve lentről az eget. A rajzpályázatunk címválasztásával arra kínálunk lehetőséget, hogy az alkotókedvű fiatalok a nemzetünk hadtörténelme bármely ismert vagy kevéssé ismert eseményére visszapillantsanak, akár a földön, akár a levegőben történt katonai eseményeknek állítsanak emléket.

Ebben az évben több kerek évforduló is segítheti a témaválasztást, hiszen 400 éve született Zrínyi Miklós, a híres költő és hadvezér, 110 éves a magyar katonai repülés, 75 éve fejeződött be a második világháború. 40 évvel ezelőtt hajtotta végre űrrepülését Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós, aki örömmel vállalta a rajzpályázatunk fővédnökségét is. De ahogy az előző években, úgy ezúttal sem kötelező az alkotásoknak az évfordulókhoz kapcsolódnia, az alkotók szabadon vállalkozhatnak a magyar nemzet nagyon gazdag hadtörténelméből bármely esemény, helyszín, illetve ismert vagy ismeretlen katona megjelenítésére.

Az előző hét évben összesen több mint 9.000 diák ragadott rajzszereket és a Kárpát-medence szinte minden tájáról küldtek pályamunkákat. A szervezők annak reményében indítják el az idei felhívást, hogy méltó folytatása lesz az előző hét év sikeres pályázatainak, és ezúttal is sokan bizonyítják, hogy nem merülhet feledésbe a magyar hadtörténelem.

A pályázatunk fő célja, hogy népszerűsítsük nemzetünk hadtörténelmét, lehetőséget teremtsünk az egyéni és közösségi alkotásra, s a pályázathoz kapcsolódó rendezvényekkel erősítsük a különböző közösségek, területek, települések kapcsolatát.

Pályázatok benyújtása: 2020. március 10-ig

HA LERAJZOLJÁTOK, MEGELEVENEDIK A MAGYAR HADTÖRTÉNELEM!

R É S Z L E T E S   K I Í R Á S

A 8-16 éves fiataloknak szóló képzőművészeti pályázat kiírásával lehetőséget kívánunk biztosítani az iskolai, baráti közösségeknek, családoknak arra, hogy témává váljon a nemzetünk hadtörténelme, a honvédelem, a magyar katona, s ehhez kapcsolódjon az alkotás öröme. A pályázat kiegészítő rendezvényei is azt fogják segíteni, hogy a résztvevő gyerekek, tanulóközösségek izgalmas, élményszerű formában találkozhassanak a magyar hadtörténelemmel, a pályázatunkhoz kapcsolódó témákkal.

A pályázatunknak ebben az évben sincsenek szűk formai keretei, hiszen a szándékunk továbbra is az, hogy a fiatalok minél kreatívabb, ötletesebb és korosztályukhoz illeszkedő formában és módszerrel jelenítsék meg a hazáját védő magyar katonát, a tevékenységéhez kapcsolódó eseményeket, helyszíneket.

Célja: –    a történelmi-, hadtörténelmi érdeklődés felkeltése,

  • a 8-16 éves korosztály és pedagógusaik mozgósítása nemzetünk gazdag történelme megismerésére és annak alkotói megjelenítésére,
  • lehetőség megteremtése a pályázathoz kapcsolódó kiegészítő rendezvények szervezésére, a határon túli kapcsolatok kialakítására és erősítésére.

Célcsoportja:

  • 8-16 éves diákok, vagy ebből a korosztályból szerveződő (maximum 4 fős) alkotócsoportok, a Kárpát-medence bármely pontjáról és akár távolabbi területekről is.

Időpontja:

a pályázat meghirdetése: 2020. január 22.  –   a Magyar Kultúra Napján

Pályázatok (alkotások) benyújtása: 2020. március 10-ig

A díjazottak kiértesítése: 2020. április 25-ig

Eredményhirdetések:

  2020. májusában, a Festum Varadinum keretében, Nagyváradon

  2020. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, Székesfehérváron.

A benyújtott pályamunkák száma és területi eloszlása alapján keressük a lehetőséget, hogy más helyszíneken is szervezzünk kiállításokat, eredményhirdetéseket.

A pályázat tartalma és benyújtásának formája:

Tekintettel arra, hogy felhívásunkra a történelmi Magyarország minden részéről várunk pályamunkákat, a postázási lehetőség, s így az egyenlő esélyek biztosítása érdekében csak maximum A/2 méretű, (420mmx594mm), vagy kisebb, elsősorban papíralapú pályamunkákat várunk.

Kérjük, hogy a pályamunkák hátoldalára, fehér alapú területre, szíveskedjenek nyomtatott betűkkel felírni az alkotó(k) nevét, települését és életkorát. A hátoldalon lehetőségük van az alkotás címének megjelenítésére is, illetve az alkotó, vagy alkotó közösség rövid bemutatására. Kérjük, hogy a pontos beazonosíthatóság és olvashatóság érdekében ezt felkészítő tanárok, vagy szülők segítsék. AZ ELŐZŐ ÉVEK TAPASZTALATA, HOGY AZ ALKOTÁSRA NAGY FIGYELMET FORDÍTANAK AZ ALKOTÓK ÉS FELKÉSZÍTŐIK, AZ OLVASHATÓ ÉS PONTOS FELCIMKÉZÉSRE PEDIG NEM. SAJNOS ANNAK HIÁNYÁBAN NINCS LEHETŐSÉGÜNK AZ ALKOTÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRA, A  KIÉRTESÍTÉSÜKRE, A EMLÉKLAPOK ÁTADÁSÁRA, ILLETVE AZ ESETLEGES DÍJAIK ELJUTTATÁSÁRA. KÉRJÜK, SEGÍTSÉK A MUNKÁNKAT!

A szervezők és a pályázók közötti kapcsolattartás E-mailen keresztül történik. Ennek érdekében kérjük, hogy pályamunkát beküldők (vagy szüleik, tanáraik) a pályamunka hátoldalán, alkotásonként legalább egy E-mail címet megadni szíveskedjenek. Ennek hiányában nincs lehetőségünk értesítést küldeni az eredményekről, valamint a kapcsolódó rendezvényekről. Kérjük az E-mail címek és nevek olvasható megadását.

Abban az esetben, ha egy tanintézményből több pályamunka is érkezik, szívesen vesszük, ha az iskola elérhetőségét, valamint a pályázatra történő felkészülést segítő pedagógus(ok) elérhetőségét is megadják részünkre.

Amennyiben az alkotás hátoldala nem alkalmas a szükséges adatok megadására, akkor, kérjük, hogy azokat egy mellékelt lapon szíveskedjenek megküldeni.

A pályamunka elkészítésének módszerét, technikáját nem határozzuk meg, abban lehetőséget kívánunk biztosítani az egyedi, kreatív megoldásoknak, fiatalos ötleteknek, azonban kérjük, vegyék figyelembe, hogy az alkotásokat – a postai szállításon kívül – több esetben is mozgatni, szállítani fogjuk, s a kiállításokon pedig szinte kizárólagosan csak függőleges fal- és paravánfelületek állnak rendelkezésre.

A pályamunkák beküldését azzal is segíteni kívánjuk, hogy Székesfehérváron és Nagyváradon is működtetünk egy-egy befogadó helyet, ahová 2020. március 10-ig postai úton eljuttathatják, vagy személyesen leadhatják alkotásaikat.

HTBK Székesfehérvári Szervezete

   Székesfehérvár, Malom u. 2.

 H-8000

vagy az

Asociatia Tanoda

410001  ORADEA

str. Academiei  Nr. 17.   jud Bihor

ROMANIA

Értékelés, díjazás: 

Pályázatunk 8-16 éves diákoknak, illetve maximum 4 fős alkotóközösségeiknek szól.

Az értékelés szempontjából nem teszünk különbséget a lányok és fiúk között.

Az alkotóközösségek szerveződésének nem feltétele, hogy azonos tanintézménybe járjanak a diákok. Szeretettel várjuk testvérek, alkalmi közösségek jelentkezését is, de ebben az esetben kérjük, hogy egy pedagógus, vagy felnőtt segítse a nevezést, a pályázati anyag beküldését és díjazás esetén legyen a csapat kísérője az eredményhirdetés során. Iskolai csoport esetén felkészítő/kísérőtanár közreműködését is kérjük.

Egy tanintézményből több diák, diákcsoport is nevezhet, illetve lehet részese vegyes alkotócsoportnak. Egy alkotó, alkotóközösség több pályamunkát is beadhat, de az értékelésnél csak a legjobbat vesszük figyelembe, azonban kiállításokon egy alkotó, alkotócsoport több pályamunkáját is bemutathatjuk.

Az alkotásokat neves szakértőkből, képzőművészekből álló zsűri bírálja el.

Az alkotás, a közös alkotás, a történelmi kalandozás és felfedezés öröme mellett természetesen más díjazást is biztosítunk nyertes pályázóinknak, melynek egyik formája az ünnepélyes eredményhirdetéseken, s az ahhoz szervezett programsorozatokon való részvétel. Díjazottjaink – a tárgyjutalmakon kívül – az elmúlt években népszerűvé vált, egyedi tervezésű okleveleket is megkapják.

Az előző években az „Arany Ceruza”, „Ezüst Ceruza” és „Bronz Ceruza”, valamint a „Különdíjas” minősítéseket alkalmaztuk, melyeket a jelen pályázat során is folytatunk.

Valamennyi résztvevő – függetlenül az értékeléstől – egyedi tervezésű emléklapot kap.

Jogi kitétel:

A pályázók – illetve képviselőik (szülő, pedagógus) – a pályamunka benyújtásával egyben ahhoz is hozzájárulnak, hogy a pályamunkáikat a szervezők a jövőben kiállításokon, honlapokon és kiadványokban, szabadon felhasználhassák. Az alkotások a szervezők tulajdonát képezik, akik arra törekszenek, hogy azokat a lehető legtöbb helyen bemutassák, kiállítsák vagy megjelenítsék. A pályamunkákat nem adjuk vissza, azokat minimum 2 évig megőrizzük. A pályamunka benyújtása automatikusan a jogi kitétel elfogadását és az alkotás mindennemű jogáról történő lemondást jelenti.

A pályázók a pályamunka beadásával együtt hozzájárulnak ahhoz, hogy a Honvédség és Társadalom Baráti Kör a pályamunkák beazonosítása érdekében megadott személyes adatokat, a pályázattal kapcsolatos tevékenysége során nyilvántarthassa.

A Szervezők vállalják, hogy az így kapott személyes adatokat más részére nem adják át, s azokat a rajzpályázat lebonyolítását követően – az E-mail cím kivételével – törlik.

Az E-mailban történő körüzenetek során mások címei nem lesznek láthatóak.

Részletek és aktualitások:

a www.kempp.hu és www.htbkszfvar.hu honlapokon.

További információ:

Oláh László, pályázatszervező:  rajzpalyazat.htbk@gmail.com

Örömteli és eredményes alkotást kívánunk!

Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete

Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely

Tanoda Egyesület, Nagyvárad

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

1 OLDALAS FELHÍVÁS

RÉSZLETES KIÍRÁS