ÖSSZEFOGLALÓ a VII. IFJÚSÁGI HONVÉDELMI SPORTTÁBOR 2019. évi rendezvényéről

Velence, 2019. június 16-26.

A HTBK Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékparkkal együttműködve már évek óta szervezi meg a nyári vakáció első heteiben a honvédelmi táborát. Ebben az évben hazafias, honvédelmi nevelés támogatása érdekében a Honvédelmi Sportszövetséggel kötött háromoldalú együttműködés lehetőséget teremtett arra, hogy a tábor kibővüljön az általuk szervezett és finanszírozott diákokkal, s így a honvédelmi tábor létszáma a korábbi évekéhez képest több mint kétszeresére növekedett.

A VII.  Ifjúsági Honvédelmi Sporttábor 2019. június 16-26. között került megrendezésre  Velencén a Drótszamár Park és Kemping területén. A tábor hadtörténelmi, katonai programelemei közül több a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely területén valósult meg.

A Honvédelmi Sportszövetség az általuk szervezett diákok számára két, egyenként hat napos (öt éjszakás) turnusban biztosította a részvétel lehetőségét, s így a teljes 11 napos turnusban részt vett 24 táborlakó mellett, további kétszer 36 fiatal vehetett részt a táborban. Az eltérő hosszúságú részvételi időszakok különleges pedagógiai helyzet elé állította a Táborvezetőséget, akik ezt a feladatot is sikerrel oldották meg.

    

Az Ifjúsági Honvédelmi Sporttábor előzetesen meghatározott célja az volt, hogy a résztvevő diákok hadtörténelmi, honvédelmi érdeklődését fokozza, erősítse bennünk a hazaszeretetet és a védelem kiemelkedő fontossága érzését, segítse az ismereteik bővítését, szolgálja az egészséges, sportos életmód kialakítását, fejlessze erőnlétüket, s mind ezekkel együtt biztosítsa a nyári vakációzás, a táborozás önfeledt élményét.

A honvédelmi sporttábor résztvevői elhelyezését a Drótszamár Park és Kemping, nemrég épült, négyágyas ifjúsági szálláshelye biztosította, ahol mind a 16 szoba a táborunk rendelkezésére állt, s így azt a táborterületet kizárólagosan saját területünknek tekinthettük. Az étkezéseket a kempinghez tartozó Ó-Velence étterem – a résztvevők véleményei alapján, nagyon finom minőségben – biztosította.

A táborvezetőség létszáma, szakmai ismeretei és tapasztalatai kellő felkészültséget jelentettek a felelősségteljes feladathoz. Az táborvezetőség állandó tagjai mellett rendszeres segítséget jelentettek a HTBK Ifjúsági Tagozata önkéntesei, így a hat fő állandó táborvezetőség mellett általában 1-2 fő alkalmi közreműködése is segítette a biztonságos és zökkenőmentes végrehajtást, valamint alkalmanként egy-egy vendégelőadó, vagy foglalkozásvezető is segítette a táborprogram tartalmi elemei gazdagítását.

A honvédelmi sporttábor általános napirendje szerint 7 órakor ébresztővel, majd 7.10-től irányított reggeli tornával kezdtük a napot.

8.00-kor reggeli, majd körletrendezés és körletszemle következett. A délelőttöket általában hadtörténelmi és katonai jellegű foglalkozásokkal töltöttük, majd a 12.30-as ebédet követően több alkalommal közös fagyizás (Édes Velence cukrászda) következett. Az ebédet kb. egy órás „csendespihenő” követte, melynek során a táborlakóink együtt dolgozva feladatlapokat oldottak meg, vagy éppen versikéket írtak.

A délutáni időszak biztosított lehetőséget a fürdésekre, sportolásra, a közös játékokra.

18.30-kor vacsoráztunk, melyet követően ismét szervezett, de változatos programot biztosítottunk. Ebbe a körbe tartozik a Raptor lézerharcjáték, a kézigránátdobó verseny, a különböző csapatösszekovácsoló játékok, de volt, amikor egy-egy hadtörténelmi előadással, beszélgetéssel, filmvetítéssel is kiegészítettük a programot.

  

 

A tábor során két alkalommal is egy „késő” esti sétát hajtottunk végre, melynek keretében felsétáltunk a Bence-hegyi kilátóhoz, ahol bemutattuk a táborlakóknak a Velencei-tavat és környezetét, a terület hadtörténelmi jelentőségét (korabeli hadiút, első pákozdi csata, Pákozd-sukorói csata), meséltünk a Velencei-hegység és a tó gazdag állat- és növényvilágáról.

Ugyancsak minden résztvevő számára autóbuszos kirándulást biztosítottunk a Dinnyési Várparkba, ahol az anyag- és történelemhitelesen elkészített vármakettek, a nemrég elkészült Árpád-kori falu építményei, valamint Alekszi Zoltán úr, a Várpark megálmodója és megvalósítója szakértő tárlatvezetése segítette a résztvevők történelmi ismeretei gazdagítását.

A Katonai Emlékpark is valamennyi résztvevő számára, két külön alkalom során, kiváló lehetőséget biztosított a magyar nemzet hadtörténelme elmúlt 170 esztendőjével való ismerkedésre. A foglalkozások keretében megtanítottuk részükre az 1848/49-es szabadságharc gyalogos-fegyveres harcalaki mozzanatait, a „huszárvágás” hat mozdulatból álló mozgását, megtanulták a gépfegyver szét- és összeszerelését, kipróbálhatták a repülőgép-szimulátort, tárlatvezetéssel megtekintették a Pákozd-sukorói csata kiállítását, a sorkatonaságtörténeti kiállítást, meséltünk az első és második világháborúról és végig kísértük Őket a lövészárkon, misszióban szolgált táborvezetőségi tagok mutatták be a Békefenntartó kiállítást.

Június 22-én délután, a táborlakók részt vehettek a „Béke Lángja” kitűntetés ünnepélyes átadásán is a Katonai Emlékparkban, valamint a Múzeumok éjszakája programon is.

 

Sajnos aznap este egy nagy felhőszakadás borította fel a tervezett programunkat, s ennek következtében el kellett hagyni az éjszakai gyalogtúrát, s benne a

bátorságpróbát is, de a résztvevők biztonsága sokkal fontosabb volt. Az eredeti terv szerint 22-én, a Múzeumok Éjszakája program zárása környékén, fél 11 körül indultunk volna el a Katonai Emlékparkból, gyalog, a kerékpárúton a szálláshelyünkre. A felhőszakadás, illetve a folyamatos villámlás miatt a „B” tervre tértünk át, s a korábban készenlétre kért autóbusszal szállítottuk vissza a táborlakókat a kempingbe.  

A tábor céljához és alapkoncepciójához igazodva igyekeztünk megfelelő arányt találni a legfontosabb elemek között. Ennek megfelelően a

 • hadtörténelmi, honvédelmi ismeretek bővítése, az érdeklődés felkeltése,
 • a fizikai aktivitás fokozása, az egészséges, sportos életmód népszerűsítése,
 • a játékos, szabadidős tevékenység

elemek megfelelő arányával biztosítottuk a tartalmas, hasznos honvédelmi tábort, a fizikai terhelhetőség fokozását, valamint a résztvevők szabadidős kikapcsolódását.

A három fő programelembe az alábbiak tartoztak:

 • hadtörténelmi, honvédelmi ismeretek bővítése, az érdeklődés felkeltése,

Ebbe a körbe tartozott a Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhely meglátogatása és az ott megvalósuló múzeumpedagógia, a táborban rendszeresen megvalósított hadtörténelmi beszélgetések és előadások (1848-tól napjainkig terjedő időszak főbb eseményei, kiemelten az 1848/49-es szabadságharc, az első világháború, valamint a magyarok részvétele a nemzetközi békefenntartásban), a meghívott előadó élménybeszámolója, a pákozdi csatát bemutató film vetítése, mely eddig még nem volt látható, az egy órás, Koltay Gábor által rendezett filmben a Táborvezetőség több tagja is szerepelt, illetve 3 táborlakó diák is aktív részese volt annak. Az ismeretközlést TOTÓ vetélkedő egészítette ki.

 • a fizikai aktivitás fokozása, az egészséges, sportos életmód népszerűsítése,

A rendszeres reggeli tornák, a gyalogtúrák, a szervezett és szabadidős sporttevékenységek, a fürdések, a Katonai Emlékpark Baka-Land könnyített katonai akadálypálya leküzdése, a kézigránát dobás gyakorlása és az abból szervezett verseny,

valamint a Dr. Zöllei Zoltán úr által vezetett közelharc és önvédelmi gyakorlás hozzájárultak ennek a programelemcsomagnak a teljessé tételéhez.

 • a játékos, szabadidős tevékenység

A számtalan sportlehetőség (foci, röplabda, tollas, ügyességi dobójátékok, ugrálókötelezés…) mellett, szervezetten bemutattuk részükre a petanque játékot is, melynek hadtörténelmi alapjai is vannak, hiszen állítólag első alkalommal a csaták közötti időszakban a tüzérek játszották ágyúgolyókkal.

A tábor során arra törekedtünk, hogy a három markáns programelem ne élesen választódjon el, hanem egymást erősítve segítsék a résztvevők élményszintje fokozását, a tartalmi elemek megvalósulását. Erre példa, hogy az esti gyalogtúra (a Bence-hegyi kilátóhoz) során meséltünk nekik a környék hadtörténelmi jelentőségéről, a kézigránátdobások előtt a kézigránát fejlődéséről és használatáról, a Raptor lézerharc előtt pedig a fegyverhasználatáról, a lőelmélet alapjairól.

Önálló programelemeként foglalkoztunk a résztvevők kommunikációja fejlesztésével is, melynek során csoportos beszélgetésekkel, benne módszertani tanácsokkal és gyakorlati példákkal, igyekeztünk hozzásegíteni a résztvevőket, hogy a kommunikációjuk során hatékonyabbak és sikeresebbek lehessenek.

 

A VII. Ifjúsági Honvédelmi Sporttáborban kirívó fegyelmi probléma, egészségügyi probléma, vagy baleset, illetve szándékos vagy vétlen károkozás nem történt.

A turnusok végén egy véleménykérő lapot írattunk meg a résztvevőkkel, melyekben nagyon magas színvonalúra értékelték a tábort, kiemelve a jó ellátást és a színes programokat. A turnusok végén a szülőktől is hasonló, elsődleges véleményeket és köszöneteket kaptunk.

 Oláh László, táborvezető

VÉLEMÉNYEK a TÁBOROZÓ GYERMEKEKTŐL:

 • Nagyon jól telt a tábor. Nekem a raptorozás tetszett a legjobban. Nagyon sok tudással gazdagodtam a történelemről. Nagyon jó, hogy mindenki tiszteletet és fegyelmet tanult. Jó volt a reggeli frissítő torna.
 • Nekem nagyon tetszett. Azért, mert raptoroztunk, kirándultunk. A kedvencem a dinnyési Várpark volt, de nagyon tetszett a pákozdi Katonai Emlékpark. Az ételek nagyon finomak voltak.  A filmek közül a kedvencem az 1848 Pákozd zenés történelmi játék volt.
 • A tábor nagyon jó, a programok olyanok amilyent még nem láttam, a raptor játék elképesztő, de a kilátás és a túrák is elképesztő. Az étel finom, a napi ételbeosztás szuper.
 • Sok információt tudtam meg amit órákon nem nagyon hallanék. Az ételek nagyon finomak voltak. A szobák jól voltak berendezve. Közel volt a vízpart, sokat fürödtünk. A programok jól voltak megszervezve. A vezetők kedvesek voltak.
 • A táborban nagyon jó volt a társaság.  A programok néha fárasztóak voltak, de legalább hamar elaludtunk. Az ételek mindig finomak voltak. A programok közül még a szabadprogram is tetszett. A fegyelem is nagyon jó volt. Tetszett az a „katonás” rend és a reggeli torna is. A legjobban a raptor játék tetszett.
 • Én ebbe a táborba úgy érkeztem, hogy egy kicsit féltem. De aztán rájöttem, hogy nem is kell mitől félni. Első nap kicsit magányos voltam, délután meg olyan volt mintha 100 éve ismernénk egymást. Ebben a tíz napban egyáltalán nem lehetett unatkozni. Laci bácsi és táborvezető társai nagyon feldobták a napjainkat.
 • Nagyon jó volt. Az ennivaló jó volt, a szoba kicsi, de otthonos. A táborvezetők kedvesek, a programok jók. Köszönöm, hogy itt lehettem és jövőre is jövök!
 • Nagyon sok jó barátom lett itt és a táborvezetőség is nagyon kedves és segítőkész. Mindenki megértő itt és jó a közösség is. Nagyon jók a programok. Mivel másodszorra vagyok itt, ebből azt a következtetést le lehet vonni, hogy nagyon tetszett az első tábor is. Nem tudnék rosszat írni erről a táborról, mert nagyon szeretek itt lenni. Remélem jövőre is nagy szeretettel fog mindenki várni. (-:
 • Amit kihagynék az a reggeli koránkelés és a reggeli torna. De lényegébe véve imádok itt lenni, és konkrétan egész évben ezt a tábort várom!   Ui: Imádom ezt a tábort
 • Így összességében attól függetlenül, hogy sokan voltunk a táborvezetőség jól megoldotta a több mint 60 gyerek fegyelmezését, programokban részesülését. A táborvezetőkre nagyon büszke vagyok, hogy ezt a tábort így végig vezették.
 • Harmadik alkalommal vagyok itt a táborban, és még mindig ugyanolyan jól érzem magam, mint az utóbbi években.
 • Köszönöm, hogy ez a tábor létrejött. Remélem jövőre is fogok a táborvezetőkkel és a táborlakókkal találkozni, mindenkinek csak ajánlani tudom a tábort.
 • Én idén voltam itt ebben a táborban, és nagyon jól éreztem magam. A többi gyerek nevében és a magam nevében is mondom, hogy ez egy nagyszerű egyesület, bőséges étkezések, játékok és fürdés. Minden alkalommal amikor tudok el fogok jönni ebbe a táborba, mert a táborvezetők és az ifik nagyon jószívűek. Köszönöm, hogy itt lehettem.
 • Lassan kezdünk kinőni a gyermektáborokból amit nagyon sajnálunk. Igazi családias környezet alakult ki a táborvezetőkkel is. Más lenne a tábor ha nem ők vezetnék, bármikor támaszkodhatunk rájuk is.
 • A programok nagyon változatosak és gyerekbarátok voltak. Sok új dolgot tudhattam meg a hadtörténelmünkről, amit később az iskolában is hasznosítani tudok. Nagyon szépen köszönöm a megálmodóknak és a megvalósítóknak is ezt a tábori lehetőséget.
 • Jó a tábor, ajánlani tudom. Sok és változatos program van mint pl: fürdés, túrázás, beszélgetés történelmi eseményekről. Gyertek sokan, ajánlani tudom!
 • Eleinte úgy álltam a táborhoz, hogy semmi kedvem sincs hozzá, de szerencsére kellemeset csalódtam. Nagyon jók a közös foglalkozások.  Táborvezetők nagyon kedvesek, viccesek és keményen megbüntetik azokat akik csúnyán beszélnek. Nagyon tetszett ez a tábor, jövőre is szívesen jönnék.
 • Nagyon szimpatikusak a táborvezetők és a táborlakók is. Jók a programok és azételek is. A házak is jók. Persze a Velencei-tó is jó.
 • A tábor igazán jó, a sok program külön tetszett a raptor. Az étel finom és tápláló. A tábor legjobb része, hogy nyáron is lehet bővíteni a töri tudásunkat.
 • Nagyon jók a közös foglalkozások. Nagyon jó a társaság, a táborvezetők nagyon kedvesek. A kaja isteni. Remélem jövőre is lesz, mert nagyon sok barátot szereztem.
 • Én sajnos egy másik tábor miatt két nappal később érkeztem. Sok kedves szempár és ember fogadott. Egy remek program közepére érkeztem. Nekem a táborról az első benyomásom az volt, hogy biztosan nehéz lesz beilleszkedni egy már elég jól összeszokott társaságba, viszont szerencsémre nagyon jól fogadtak és sok új barátra leltem. A következő kellemes csalódás számomra az étel volt. Az étkezőhely nagy és kényelmes, az étel finom, elég és jól fűszerezett. A felszolgálók kedvesek, nagyon segítőkészek. A szállás is nagyon tetszett, az ágyak kényelmesek, azágynemű tiszta. Jó ötletnek tartom a reggeli tornát, a takarítási versenyt és a többifenomenális programot. Sosincs olyan hogy unatkozzunk, mindig csinálunk valamit. Az eddigi táborok közül amikben jártam, messze ez a legjobb. A szabályok jogosak és betarthatók.
 • Az én tapasztalatom az, hogy egy jól rendezett tábor. Aki későn szokott kelni az kösse fel a gatyáját. Szabadidő az nincs sok ám cserébe szép és jó programok várnak. Aki eseménydús tábort akar, annak ajánlom én.
 • Jó dolgok: – alig vagyunk telefon közelébe – a programok tök jók  – a kaja is tök jó  – a kelési és fekvési időpontok is jók  – a tisztasági verseny is tetszik  – Laci bácsival bemutatkozást gyakorolni sok ismeretlen ember előtt.
 • Rossz dolgok: Nincs rossz dolog (-:
 • A táborban nagyon sok jó program volt. A kedvencem a lézerharc. Azért tetszett ez a játék, 20 perces „háború”, mert hiába vagy jó játékos, ha nem segítenek a társaid. Nagyon tetszett a kilátóhoz való séta. A kaja egyenesen fergeteges volt. A kedvencem a gyros tál volt. A táborvezetők nagyon kedvesek voltak.
 • Szerintem nagyon jók voltak a programok és jól éreztem magam. A társaság nagyon jó és sok újdonságot ismertem meg és sok barátot szereztem.
 • A világ legjobb tábora a földön. Nagyon sokszor szeretnék járni ide. Szuper királyok a programok. A reggeli edzések nagyon jók. Raptor játék is szuper. Mindenkinek ajánlom a tábort. Ráébresztett arra mi a Honvédelem, Köszönöm Laci bácsinak hogy eljöhettem. Hiányozni fog az egész, de remélem a jövőben jövök.
 • Nekem nagyon tetszett a tábor! Sok jó emléket szereztem, de a tavalyi tábort is nagyon szerettem! Jó a közösségmindegyik turnusban sok jó, kedves, barátságos emberekre lettem figyelmes. Jövőre is jövök! Az már biztos!
 • A programok és azok előadásmódja érdekes, figyelemfelkeltő. A táborvezetés komoly, egyben vicces és törődő. Az időjárás nem nagyon tudja befolyásolni a tábor menetét, ugyanis minden esetre fel van készülve a tábor vezetősége. A gyerekeke szabálybetartását elérték, hatásos módszerekkel, ezáltal egy rendezett táborban lehettem. A napi háromszori étkezés is nagyon finom volt, pont olyan amilyenre számítottam.  Én teljesen elégedett vagyok a táborral, biztos vagyok benne, hogy jövőre is jövök.
 • Életemben ez a tábor volt a legeslegjobb. Az iskolában és a barátaim közt is hirdetni fogom. Jó fejek a gyerekek és a táborvezetőség is nagyon kedves. Nagyon jók a programok, főleg a raptor, a fürdés. Köszönöm szépen hogy itt lehettem.
 • Nekem a kilátó, a Várpark, az Emlékpark tetszett a legjobban, mert egyrészt történelem, másrészt pedig kirándulás. A fürdés is tetszett, az ételek is nagyon finomak voltak. Nagyon jól éreztem magam. Én ajánlanám mindenkinek ezt a tábort.
 • Amikor ide jöttünk nagyon izgatottan vártam a tábort. A kommunikációs beszélgetések és a kilátó nagyon tetszett, meg a reggeli torna is. A nevelők nagyon jó fejek. A szobák szép tiszták, az ennivaló is finom. Az egész tábor azért jó mert sok a program.
 • A programok nagyon jók voltak, a kedvencem a KEMPP-ben a Bakaland volt. Érdekes volt kipróbálni, hogy milyen pályán edzenek a katonák. Persze ez egy könnyített pálya volt. Nagyon izgalmas volt hallgatni Laci bácsit ahogy a történelemről beszélt. Nagyon jól éreztem magam és sok új élménnyel és tudással gazdagodtam.
 • Nagyon szeretem ezt az ételt, mindig változó és finom. A programok nekem tetszenek, mert változatos és eseménydúsak. A játékok is nagyon tetszettek mert sok fajta volt.
 • A tábor nekem nagyon tetszett mert nagyon sok jó program volt. A táborvezetők is kedvesek, nagyon jó meg izgalmas programokat szerveztek nekünk. Ott volt például a Pákozdi emlék parkba lehettünk ahol lehetett fegyvert szétszedni meg repülő szimulátorral is lehetett játszani, de ezek előtt voltunk lövészárokban és megnéztük a 48-as múzeumot. A szállás nagyon szép helyen van közvetlenül a Velencei-tó partján.  Az étel nagyon finom és bőséges volt. A tábor jól szervezett és programokban dús volt.
 • Személy szerint nagyon közel áll a szívemhez ez a tábor. Nagyon jó és érdekes programok vannak, de néha eléggé elfáradok. A kommunikációs gyakorlatok különösen tetszettek. Nagyon jól éreztem magam és jövőre is jövök!
 • Nekem az a véleményem a táborról, hogy jók a programok, izgalmasak. Az étel nagyon finom, bár kicsit kevés. A szállás jó, az ágyak jók és kényelmesek. a táborvezetők kedvesek, segítőkészek. Jól érzem magam a táborban.
 • Én már harmadik alkalommal vagyok itt. Sokszor fürdünk a Velencei-tóban, elmegyünk Dinnyésre a Várparkba, a Bence-hegyi kilátóhoz és a pákozdi katonai emlékparkba is ellátogattunk. Röviden a programok nagyon jók. A táborvezetők ha kell szigorúak de mindig nagyon kedvesek. Ha jövőre is lesz ez a tábor, akkor biztos, hogy jövök.
 • A tábor nagyon jó és élvezetes. Az élmény és a szórakozás és a játék nagyon jó. A kaja és a tábor is élvezetes. Laci bácsi történelemórái az egyik legjobb.
 • Nekem nagyon tetszik a tábor, a tábor vezetőség is jó fej, programokból nincs hiány, de nekem a raptor tetszik mégis a legjobban. Az ételek is finomak. Szerintem kicsit korán van a kelés. Az itt lakók többnyire csöndesek, de végtére is ez egy kemping. A tábor összességében nagyon jó és mindenkinek ajánlani tudom.
 • Nekem először már nagyon tetszett, nem mintha voltam már táborban. Nagyon aranyosak a vezetők, a gyerekek. Köszönöm, hogy itt lehetek!!
 • Nagyon jó volt a tábor. Tökre tetszett a fürdés a Velencei-tóban. Még tetszettek a kommunikációs előadások, amiket láttunk itt a táborban. Remélem jövőre is lesz ilyen tábor.
 • Nekem nagyon tetszett a tábor. Jó volt, hogy elmentünk a pákozdi katonai emlékparkba. Sokat tanultunk Magyarország történelméről. A házba sokszor bemásztak a hangyák, de az ágy kényelmes volt. Szeretném, ha a jövőben is lenne ilyen tábor. Amúgy az étel nagyon finom volt.
 • Ez a tábor nagyon jó, sok új dolgot lehet tanulni. Ebben a táborban történelmet is tanultunk, de csak 1848-tól napjainkig. Engem a téma nagyon le tud kötni. A túrák nagyon jók, nekem a kilátóhoz menés a kedvencem. A táborvezetők nagyon kedvesek. A reggeli torna elég kimerítő, de jól csúszik a reggeli. Az ennivalók nagyon finomak, kedvencem a gyros tál. Szerintem ez a tábor nagyon szép helyen van, lehet fürdeni, pancsolni. Sok új élményben lehet részed. Szerintem ez a tábor egy jó tábor.
 • Nekem nagyon tetszik a tábor! Remélem lesz több lehetőségem még eljönni. Tetszenek a programok! A tanárok nagyon jól féltenek minket (-:  És bejönnek a versenyek, és nagyon jól érzem magam. Meg sok rosszról leszoktatnak minket!!!!! (-:
 • Én nagyon élvezem a tábort. Harmadszor vagyok itt és azt tapasztalom, hogy a tábor egyre jobb lesz. A szobák jók, az ételek nagyon finomak. A KEMPP-be és a Várparkban is jó volt. Én biztos, hogy jövőre is jövök.
 • Nekem nagyon tetszik, és nagyon sok a program, és a kaja is nagyon jó! Meg rengeteget lehet tanulni és a suliba ezt tudni fogjuk. A film is nagyon tetszett, a szobák is jók, csak a redőnyünk szétment.
 • Nagyon jó, izgalmas programokon veszünk részt, és ezért nagy köszönet a vezetőknek. Sosem értelmetlen, untató amit épp csinálunk. Például, ha fáradtak vagyunk akkor kommunikációs fejlesztő gyakorlatot csinálunk, ami nem csak hasznos, hanem szórakoztató is. Nekem ezek  a foglalkozások nagyon tetszenek. Aztán a Múzeumok éjszakája pont egy tábori napra esett, és elmentünk Pákozdra a katonai emlékparkba, ahol megismerkedtünk a huszársággal, mint magyar fegyvernemmel és a Pákozd-Pátka-Sukoró háromszögben vívott, 1848. 09.29-i csatával. Volt, hogy elmentünk a Bence-hegyi kilátóhoz és Laci bácsi beszélt egy kicsit a Velencei-tóról, amiben fürödtünk is. Itt nagyon finom a kaja, mindenből eszek. Tényleg. Nagyon ízlik. És a szállás is szép tiszta, rendezett, minta kemping. Kedvesek az emberek. Sajnálom, hogy haza kell mennem. Remélem jövőre is eljöhetek. És egyetlen negatívum, hogy a reggeli tornázni kell, elhagyható (-:
 • Nekem nagyon tetszik ez a tábor, mert nagyon sok tevékenységet lehet csinálni. Igaz a reggeli sporthoz korán kell kelni, de ez nem zavar, mivel amúgy is sportoló vagyok. Nagyon tetszik ez a tábor és ha lenne lehetőség még több ideig is maradnék!
 • Én arra számítottam, hogy nagyobb szigorúság lesz és több fizikai megpróbáltatás. Nekem ez a része kicsit csalódás volt.
 • Egy nagyon jó közösség alakult ki. Laci bácsi nagyon érdekes előadásokat tart, hogy hogyan kell beszélni. Nagyon izgalmasan hallhatjuk a Magyar Honvédség 170 éves történelmét. Kitűnő programok vannak, kedvencem a fürdés, lézerharc és a szabadfoglalkozás, de a többin is szeretek részt venni. A szállás nagyon szép, újonnan épített és új berendezések jóvá teszi a szállást. Az étel nagyszerű a hazai ízekre emlékeztet. Az egyik legjobb, ha ebéd után megyünk fagyizni.
 • A tábor minden formájában élvezetes. A szállás, a programok és a napi étkezések is nagyon jók. A szállás kényelmes, otthonos. A programok izgalmasak és változatos. Átérződik a honvédelem fontossága.   A kedves és segítőkész táborvezetők és helyettesek sokat hozzátesznek a jó hangulathoz. A társaság és a sok barátságos emberrel együtt eltöltött idő lehetővé teszi az önfeledt szórakozást és ez által a feltöltődést.
 • Az én véleményem a táborról, hogy nagyon élvezetes. először vagyok itt és a programok jók, a kaják finomak. A fürdés nem maradhat ki így elég élvezetes. A szabadprogramok is élvezetesek, főleg a röplabda.
 • Nem is tudom, hogy mit is mondjak, szerintem egy nagyon jó kis tábor tele élményekkel és eseményekkel. Nagyon sok jó kis program van, nincsen túl sok program se túl zsúfolt nap.
 • Laci bácsi történelem órái nagyon jók, érdekesek. Jó hogy kihasználjuk a nap minden percét. Nagyon jó volt az önvédelmi bemutató, nagyon segítőkészek voltak a vezetők. A tábor összességében nagyon jó + érdekes.
 • A bakaland pálya nem volt a legkönnyebb, de jól szórakoztunk mert nem az a legfontosabb, hogy mi fussuk a legjobb időt, hanem az, hogy jól érezzük magunkat. A táborvezetőség is nagyon kedves, de ha valaki késik azt megjutalmazzák ingyen fekvőtámasszal (-:         
 • Nem sok táborban találkozunk ilyen jó táborvezetőkkel, akik ennyire kedvesek, segítőkészek.
 • Nekem nagyon tetszett. A táborvezetők kedvesek, a programok jók voltak. 1848-as program tetszett a legjobban. Köszönöm az élményeket!
 • A tábor alatt bővült a tudásom az 1848-ban történtek és az utána következő évtizedek érdekesebb és figyelemfelkeltőbb részeivel, szóval olyan tényekkel, amiket eddig nem tudtam.
 • Ez volt az első táborom, nagyon élveztem. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem (-:
 • Ezt a tábort csak ajánlani lehet, és remélem mindenki aki ide el szeretne jutni, az el is tud.
 • Ez az első, hogy ebben a táborban vagyok, de szerintem jövőre is itt leszek. Nagyon jó a tábor, finom az ebéd, jók a programok és persze a vezetők nagyon, de nagyon kedvesek.
 • Szerintem eddig tök jó a tábor. Az ennivalók is irtó finomak és a szállás is jó, csak rengeteg a szúnyog.
 • Az egyik legszebb tábor.
 • Én most jöttem először táborba, de már ez is nagyon tetszett. Oltári finom volt minden étkezés, fagyizás.
 • Nagyon jól éreztem magam. Tetszettek a programok, jó a közösség és kedvesek a gyerekek. Finom a kaja. Nagyon tetszett amikor Laci bácsi mesélt nekünk. Jó volt kirándulni Pákozdon és a környéken.
 • A raptor tetccett (bocsi, hiteles idézet) a legjobban.
 • A gránát dobálásban nem voltam túl jó, de nagyon tetszett.
 • Igaz, most csak 5 napra jöttem, de jövőre 10 napra szeretnék jönni.
 • Nagyon jól telt a tábor. Nekem a raptorozás tetszett a legjobban. Nagyon sok tudással gazdagodtam a történelemről. Nagyon jó, hogy mindenki tiszteletet és fegyelmet tanult. Jó volt a reggeli frissítő torna.
 • Nekem nagyon tetszett. Azért, mert raptoroztunk, kirándultunk. A kedvencem a dinnyési Várpark volt, de nagyon tetszett a pákozdi Katonai Emlékpark. Az ételek nagyon finomak voltak.  A filmek közül a kedvencem az 1848 Pákozd zenés történelmi játék volt.
 • A tábor nagyon jó, a programok olyanok amilyent még nem láttam, a raptor játék elképesztő, de a kilátás és a túrák is elképesztő. Az étel finom, a napi ételbeosztás szuper.
 • A kajáról annyit szeretnék, hogy finom és gusztusos, a pincérek kedvesek.
 • Nekem nagyon tetszett ez a tábor, mert jók voltak a programok és finomak voltak az ebédek, plusz kedvesek a „tanárok”. Nagyon köszönöm ezt a tábort!
 • Nagyon tetszett a tábor, mert sok izgalmas program volt. Nekem a raptorozás tetszett a legjobban, amivel jobban beleláthattunk a katonaéletbe. A Katonai Emlékparkban sok új dolgot tanulhattam a katonai öltözetről, a fegyver fogásairól. Örültem, hogy itt lehettem, remélem máskor is eljuthatok ebbe a fantasztik táborba.