HTBK összefoglaló 2021. október 26. – 2022. január 27. közötti időszakról

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu

Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2021. október 26. – 2022. január 27.

2021. október 26. – Az Elnökségi ülés örvendetes eleme volt, hogy négy fővel bővült szervezetünk. Felvettük Győrössy Ferencnét, Lángi Esztert, dr. Bedő Zoltánt és Szöllősi Ádámot. Ezt követően – állandó napirendi pontként – megtárgyaltuk az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett és a következő időszak feladatait, azok költségvetésével együtt, valamint az elvégzett és a következő időszak feladatainak jogi aspektusait. Az utolsó napirendi pontunkban áttekintettük a Krajczáros Alapítvánnyal közösen végzett munkát, majd megállapítottuk, hogy az együttműködésnek továbbra is komoly perspektívája van.

2021. október 28. – „20 éve – több úton egy célért” címmel rendeztünk konferenciát a Városháza Dísztermében, összegezve a szervezetünk által 20 éve folyó hazafias és honvédelmi nevelést célzó programok tapasztalatait, benne összefoglalva a „Hazáért körút” kezdeményezésünk bemutató és tesztprogramja tapasztalatait és keresve a további lehetőségeket. A rendezvényen a város és a megye pedagógusai, a város és a megye, valamint a főváros több iskolájának képviselői is részt vettek. Dr. Cser-Palkovics András polgármester és exc. Spányi Antal püspök úr köszöntőjét követően dr. Karsai Béla elnökünk összegezte az elmúlt 20 év eredményeit.

Szólt a vetélkedőkről, a „Military Klub”-ról, az „Apródképző”-ről, a „Hadapród képző”-ről, a „Hazafiság Iskolája” programjainkról, az „Iskolák Csatája, a BakaLand” izgalmairól, a „Béke útjá”-ról, Nagyvárad, Székesfehérvár, Nova Gradisca, Romance de Isonzo önkormányzatainak és iskoláinak közös napjairól, és végül a nagyon sikeres „Hazáért körút”-ról. Ezt követően a honvédelmi miniszter úr képviseletében Zsiga Tamás ddtbk. beszélt a tennivalókról, a HM honvédelmi nevelést támogató tevékenységéről. Dr. Görög István elnökhelyettesünk, a KEMPP ügyvezetője, valamint Oláh László az Ifjúsági Tagozat vezetője, a KEMPP szakmai igazgatója értékelte az elmúlt éveket. Mondandójuk lényege, hogy az Emlékpark és a hazafias nevelés komoly szimbiózisban fejlődik, nem léteznek egymás nélkül. Sajner Gyula a HTBK FEB elnöke elemezte a nemzetközi (erdélyi, olasz, szlovén) együttműködés jelentőségét. Domokos Tamás, az ECHO vezérigazgatója, a KJE tanszékvezetője a szociológus szemszögéből vizsgálta a generációk szerepét, lehetőségeit és változásait. A délelőtti program során Polgármester úr emléklappal köszönte meg a HTBK munkáját, valamint Oláh Lászlónak polgármesteri emlékérmet adott át. Rövid szünet után Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese vezetésével folytatódott a munka. Előbb Rodics Eszter, múzeumpedagógus, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola igazgatója, majd Csapó Botond a Gárdonyi Géza Általános Iskola Gárdony igazgató helyettese és Gránitz-Pápai Judit pedagógus, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola részéről a „Hazáért körút” programban résztvevő diákok és tanárok tapasztalatait foglalták össze. A konferencia azzal zárult, hogy igény van a megkezdett munka folytatására, és lesz is folytatás.

2021. október 29. – Halottak napja közeledtével dr. Görög István, Silye Sándor és Kollár Endre tagtársaink felkeresték elhunyt barátaink, tagtársaink sírjait, ahol gyertyát gyújtottak és kis koszorút helyeztek el. Nyugodjatok békében kedves egykori barátaink!

2021. november 02. – A Székesfehérvári Vörösmarty Általános Iskolában a tanítási nap katonai pályaorientációs programmal indult, melyre az iskola vezetése Ifjúsági Tagozatunkat kérte fel. Juhász Zoltán és Oláh László az iskola felső tagozatos tanulóinak tartott hadtörténelmi, honvédelmi témájú előadásokat, beszélgetéseket és lézerpuskás céllövést.

2021. november 02. – A tűzszerész feladatok teljesítése közben elesett katonák tiszteletére tűzszerész emlékoszlopot avattunk a Katonai Emlékparkban, amelyet egyesülete nevében Kovács József nyá. alez, a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi Egyesület elnöke adományozott a KEMPP-nek. A rendezvényen Szabó István, a HM honvédelmi államtitkára emlékezett a tűzszerészek embert próbáló munkájára, azokról a hősökről, akik életüket áldozták a feladat végrehajtása során, illetve azokról, akik a mai napon is feladatot teljesítenek.

Az emléktáblát Szabó István államtitkár, Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára, Garas László vörgy, a MH Parancsnokság törzsfőnökének műveleti helyettese, Szilágyi Zsolt ezds, az MH 1. Honvéd Tűzszerész ás Hadihajós Ezred parancsnoka, valamint Kovács József nyá alez leplezte le, majd a püspöki felszentelés után koszorúzással fejeződött be a rendezvény.

2021. november 02. – A Halottak Napján excellenciás Spányi Antal, Székesfehérvári megyéspüspök szentmisét celebrált a Mészeg-hegyen, a Doni Kápolnánál a hősi halált halt katonák tiszteletére.

2021. november 02 – A Nyitrai úti Közösségi Házban tartott rendhagyó „Fecsegő” célja II Rákóczi Ferenc szobra Székesfehérváron történő felállításának támogatása volt. Az esten Silye Sándor egyik vendége Hegyi Borbála a Magyar Nemzeti Múzeum régésze volt, aki a fejedelem életéről és emlékezetéről tartott érdekes előadást, felelevenítette életének fontos momentumait, majd bemutatta a meglévő Rákóczi szobrokat.

Az előadást követően Póczos Géza, a Béri Balogh Ádám Baráti kör vezetője is vendégünk volt, aki az ötlet megszületéséről és az eddig tett lépésekről számolt be. A szobor felállításának anyagi terheit terv szerint egyharmad-egyharmad arányban a Videoton Holding Zrt., a Szervezetünk Elnöksége által vállalt és irányításával folyó lakossági adakozás, valamint városunk önkormányzata biztosítja. A lakossági adakozás jól halad, bizakodva várjuk a folytatást. A szobrot Nagy Benedek ismert és elismert móri szobrászművész készíti.

2021. november 09. – A „Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak” sorozatunk vendége a Nyitrai úti Közösségi Házban egy ismert és köztiszteletben álló személy, Balsay István, városunk utolsó tanácselnöke és első megválasztott polgármestere volt.

Silye Sándor vendégeként felelevenítette eseménydús életének fontosabb állomásait a diákévektől. A szakmai életutat önkormányzatira cserélve első polgármesterként a rendszerváltás utáni gazdasági összeomlás veszélye miatt kezdeményezte Székesfehérváron ipari parkok kialakítását, amivel lerakta a város ipari fejlődésének alapjait. Parlamenti képviselő is volt. A rendezvényt, mint mindig, László Tibor tartalmas bevezető gondolatai nyitották meg.

2021. november 10. – Szervezetünk és a KEMPP közös rendezésében sajátos megemlékezést tartottunk a 160 éve elhunyt Móga János császári és királyi altábornagyról, az 1848. szeptember 29-én Pákozd-Pátka-Sukoró térségében megvívott győztes csata hadvezéréről, a parkban lévő szobránál. A rendezvényen a tiszteletére kiírt, „Gyermekszónokot keresünk” pályázat résztvevői, hat 10-14 éves diák mondta el gondolatait, adta elő pályázatát, majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait.

A jól sikerült rendezvényen megjelentek a Móga család leszármazottai, egyikük elismerő szavakkal méltatta a kezdeményezést és mondott köszönetet a diákoknak és a rendezőknek.

2021. november 11. 11,11 – Gyertyagyújtással emlékeztünk meg az I. világháború befejezéséről, így vettünk részt a XIII. Nemzetközi gyertyagyújtási akcióban.

2021. november 14. – A Magyar Ejtőernyős Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör tagjaival együtt szerveztük meg a 12. évad utolsó eseményét a Katonai Emlékparkban.

Előadások hangzottak el, filmvetítésre is sor került, az érdeklődők kézbe vehették a felderítő katonák által használt harci-technikai eszközöket, fegyvereket.

Az ejtőernyőket, mely a magyar katonai mélységi felderítés eszköze volt, felpróbálhatták a résztvevők, a gyerekek is. Egy rövid megemlékezésre is sor került, mivel harminc évvel ezelőtt a Baranya Felderítő Zászlóalj katonái érkeztek elsőként a déli határra, miután a szomszédunkban háborús válság alakult ki. A jól sikerült Felderítők Napja rendezvénnyel zárta évadját az Emlékpark. Dr. Görög István elnökhelyettesünk, az Emlékpark ügyvezetője a megjelent vendégek, a közreműködők, a HTBK tagok és a KEMPP munkatársai előtt összefoglalta és értékelte az év eseményeit, majd ünnepélyesen lezárta az évadot, melyet a Nemzeti Emlékhelyet jelölő sztélé nemzeti zászlója levonása is jelképezett.

A következő időszakban a téli rend lépett érvénybe, azaz a park pénteken, szombaton és vasárnap 10.00 – 16.00 óra között látogatható, a csoportok fogadása előzetes bejelentkezés szerint. A kávézó és az ajándékbolt zárva, a létesítmény és a kiállítások azonban nyitva maradtak. A Katonai Emlékpark a Covid járvány miatt késve, május 21-én nyithatta kapuit azonban így is mintegy 29 ezer látogatót fogadott. Sok felnőtt csoport kereste fel a parkot, de az elmúlt évekhez viszonyítva – a járványszabályok miatt – kevesebb iskolai csoport jött el, és csak az őszi hónapokban. Összességében így is eredményes évadot zártunk.

2021 november 16. –A biztonságpolitikai rendezvénysorozat keretében dr. Porkoláb Imre, a Mathias Corvinus Collegium Vezetőképző Akadémia igazgatója „A változás ereje: hogyan fejlődjünk kiszámíthatatlan környezeti viszonyok között?” címmel tartott előadást a Megyeháza Dísztermében a Székesfehérvári Tisztikaszinó Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Baráti Körünk, valamint a Mathias Corvinus Collegium meghívására.

A kiváló előadás a katonai és a vállalati vezetési stratégiákról szólt, hangsúlyozva, hogy egyéni szinten leginkább csak döntési kényszerek vannak, de nincs tökéletes döntés. A cselekvéseink eredményeit folyamatosan megfigyelve és értékelve azonban korábban elképelhetetlennek tartott eredményeket is el tudunk érni, és döntéseinkben a folyamatos fejlődés is biztosítható. Az előadó katonai múltjára is alapozva sok példát hozott fel a hadsereg életéből, mivel a NATO-ban, a Pentagonban és Afganisztánban is szolgált.

2021. november 16. – Életének 81. évében eltávozott közülünk Fritz Sándor nyugállományú ezredes bajtársunk, a 34. önálló felderítő zászlóalj hajdan volt parancsnoka, majd a Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága felderítő főnöke. Sanyi nagyon aktív tagunk volt, szinte valamennyi rendezvényen megjelent. Nyugodj békében Sándor! Együtt érzünk családoddal.

2021. november 20. – Az Ifjúsági Tagozat néhány tagja ebben az évben is segítette a Csóri Harci-túra sikeres megrendezését. Az előkészítés időszakában tapasztalatokkal, ötletekkel segítettük a szervezőt, a verseny napján pedig egy lézerlövészeti feladattal szolgáltuk ki a 28 versenyző csapatot.

2021. november 22. –A Székesfehérvári Rotary Klub és Baráti Körünk közös szervezésében a Magyar Király Szállodában a honvédelem aktuális kérdéseiről tartott átfogó előadást dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr.

Elmondta, hogy a mai napon újabb négyszáz katonát vezényeltek kórházakba, amivel csaknem ezer katona segít a járvány elleni védekezésben. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fontosságáról szólva hangsúlyozta, hogy erősen romló biztonsági környezetben élünk, ezért jól felszerelt, jól kiképzett, hazája iránt lojális katonákra van szükség. Kiemelte, hogy új szolgálati formaként jelent meg szeptemberben az Önkéntes Katonai Szolgálat, mely iránt nagy az érdeklődés. Dr. Karsai Béla, elnökünk megköszönte miniszter úr előadását, és a rendezvényre utalva hangsúlyozta, fontos, hogy a társadalom egyre szélesebb köre ismerje meg a haderő tevékenységét, mindennapjait. Az előadást beszélgetés követte.

2021. november 23- 25. –A Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett Museum@Digit konferencia két napos programjában a VisitorNEXT új generációs látogató- és munkatárs tájékoztató mobilalkalmazás rendszerrel ismerkedhetett meg az érdeklődő szakmai közönség. Alkalmazása új lehetőségeket jelenthet az Emlékparkban is.

2021. november 25. – A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) az I. Nemzeti Emlékezetpedagógiai Konferenciáját tartotta Budapesten. Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója témafelvezetőjét további elméleti jellegű előadások követték, majd a nemzeti és történelmi emlékhelyek és a NÖRI partnerszervezetei kerekasztal beszélgetéseken, valamint hozzászólások formájában mutatták be jó gyakorlataikat és osztották meg tapasztalataikat. A konferencián a „Hazáért körút – egy program, amit már teljesítettünk” címmel elhangzott előadás keretében dr. Görög István elnökhelyettesünk szemléletesen mutatta be kezdeményezését és annak sikeres megvalósítását. A NÖRI, mint a nemzeti és történelmi emlékhelyek ernyőszervezete közleményben erősítette meg, hogy az egyik legfontosabb küldetésének tartja a nemzeti emlékezet kultúrájának terjesztését és átadását a jövő generációnak. A múzeumpedagógiai és élményalapú oktatás tapasztalatait és jó gyakorlatait átemelve olyan emlékezetpedagógiai módszer kidolgozását kezdik meg, amelynek célja múltunk megismerése mellett, illetve arra alapozva a nemzeti identitás erősítése. Ez majd nagy segítséget nyújt a pedagógusoknak és a diákoknak egyaránt.

2021. november 29. – Sajner Gyula a FEB elnöke részt vett a „Székesfehérvár reziliens város 2030” szakmai workshop első műhelymunkáján, melynek központi kérdése – az országban elsőként – a város reziliencia stratégiájának (rugalmas reagálóképessége kialakításának, megőrzésének) megalkotása a helyi közszolgálati, oktatási, szociális intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel közösen.

Az elkészítendő dokumentum alapján a város vezetése felkészülhet és felkészítheti a helyi közösséget a vírushelyzethez hasonló váratlan kihívásokra. A projekt kapcsolódott a 2020. decemberében megtartott „A társadalom ellenállóképessége a biztonság alapja” című online programunkhoz, illetve az ennek részeként megrendezett „A biztonságos együttműködő Fehérvárért” című online kerekasztal vitához.

2021. november 30. – A Nemzetvédelmi Egyetem 60 fős hallgatói csoportja látogatott a Katonai Emlékparkba, ahol a honvédelemhez való kötődésüket erősítő és a hadtörténelmi ismereteiket bővítő programon vettek részt.

2021. december 08. – Igen rangos partnerekkel együtt vett részt dr. Görög István, elnökhelyettesünk az „Ez itt a kérdés” sorozat Emlékezetpedagógiai kerekasztal beszélgetésében, mely egyrészt a nemzeti emlékezet ápolása, mint a nemzeti identitásunk megőrzésének kulcsa, utalva a közel múltban tartott I. Nemzeti Emlékezetpedagógiai Konferenciájára is, másrészt Slachta Margit, a magyar Országgyűlés első női képviselője újratemetése alkalmából témakörökben folyt. Elnökhelyettesünk szólt a Nemzeti Emlékhelyen a katonai múltunk és a jelen összekapcsolásának elemeiről és eseményeiről, a múzeumpedagógia és az élményalapú oktatás ötvözésének lehetőségeiről, majd részletesen a „Hazáért körút” állomásairól és első pozitív tapasztalatairól, mint a hazafias nevelés fontos elemeiről.

2021. december 15. – A hagyományos évzáró ünnepünket a pandémia miatt nem tudtuk megtartani. Helyette web felületünkön jelenítettük meg azt az összegző dokumentumot, amelyben számot adtunk az évben végzett munkánkról, írott formában búcsúztattuk 2021-et, kívántunk minden tagtársunknak békés, boldog karácsonyt és pandémia mentes boldog újévet, megköszönve helytállásukat is.

2021 december 20. – Elnök úr rövid levélben értékelte az elmúlt évet és köszöntötte tagjainkat. A levelet emailben, illetve postán juttattuk el a tagsághoz.

2022. január 12. – A Doni kápolna felújítása miatt az Urivi áttörés napján a hivatalos megemlékezés Székesfehérváron a Szent Imre templomban történt.

Egy nappal később Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Kardos Ádám Pákozd polgármestere a kápolna előtt álló emlékkeresztnél koszorút helyezett el és hajtott fejet a hősök emléke előtt.

2022. január 14. – Megnyitotta kapuit a Katonai Emlékpark– Nemzeti Emlékhely Pákozd. A következő időszakban a téli nyitva tartási rend érvényes. A park területén 6 éves kor felett a védőmaszk használata kötelező. Az ünnepélyes évadnyitó a tervek szerint március elején lesz.

2022. január 22. – Az immár tíz éves hagyományunknak megfelelően, a Magyar Kultúra Napján indítottuk el a jubileumi, X. Kárpát-medencei, hadtörténelmi, honvédelmi gyermekrajzpályázatunkat. A Katonai Emlékparkkal és a Nagyváradi Tanoda Egyesülettel közösen szervezett rajzpályázat címe: „Nemzetemnek vagyok katonája”.

2022. január 27. – Az előző év őszén az Ifjúsági Tagozat vállalta, hogy segíti a Dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ gimnáziumában működő honvédelmi szakkör tevékenységét. Ennek jegyében ezen a napon a Tagozat 3 tagja vett részt a szakkör délutáni foglalkozásán, s fegyvertörténeti előadásokkal és lézerpuskás céllövéssel segítette a diákok ismeretszerzését.

Időponthoz nem kötött feladatok

1. Dr. Karsai Béla elnökünk nagy erőfeszítéseket tett és vezetésével egyeztetések sokasága folyt a Doni kápolna felújítása érdekében. A kápolna szakértői értékelésére megbízást kellett adni, költségét exc. Spányi Antal püspök úr vállalta, a pénzt biztosította. A munka folytatódik.

2. A Béri Balogh Ádám Baráti Körrel több találkozót tartottunk és sok munkát végeztünk II. Rákóczi Ferenc szobrának városunkban történő felállítása érdekében.

3. Sokirányú tevékenységet folytattunk a támogatások megszerzéséért, valamit azok elszámolása terén. Kiemelendő Sándor Csaba tagtársunk NEA pályázatírói munkája, valamint Balassa István gazdasági vezetőnk munkálkodása a „Hazáért körút” elszámolása, a Miniszterelnöki Kabinetiroda által a szakmai munkára biztosított 5 mFt támogatás elszámolása, a Székesfehérvár MJ város képviselőitől kapott támogatás teljes irat anyagának elkészítése, továbbá a pákozdi ingatlanunk 2022-ben folyó felújítását biztosító támogatás megszerzése ügyében.