Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2022. június 27 – 2022. szeptember 28. között

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255 www.htbkszfvar.hu e-mail: htbkszfvar@htbkszfvar.hu,

„HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM A HAZÁÉRT – EGYÜTT A BARÁTSÁG EREJÉVEL!”

Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2022. június 27 – 2022. szeptember 28.

2022. június 27. – A helyszín többszöri megváltoztatása után a hagyományos elnökségi ülésre vírusos fertőzés gyanúja miatt nem került sor. Helyette Ügyrendünk II. A pontja alapján az Elnökségi üléssel azonos jogi procedúra szerint „Elnökség ülés tartása nélküli határozathozatalra” került sor. Az Elnökség határozatban fogadta el az előző ülés óta elvégzett feladatok tapasztalatairól készített beszámolót és a következő időszak feladataival és költségvetésével kapcsolatos előterjesztést, továbbá meghallgatta az elvégzett és a tervezett feladatok jogi aspektusaival kapcsolatos referendumot. A meghívó szerinti tagfelvételre és az egyebek napirendi pontok megvitatására nem volt lehetőség.

2022. július 1. – A X. Emlékparki Nyár programsorozat létrejöttét ez évben a Nemzeti Kulturális Alap pályázati úton 800 e. Ft-tal támogatta, míg a Miniszterelnöki Kabinetiroda pályázati támogatásából is jelentős összeg felhasználásra kerülhetett. Mindezeknek köszönhetően a tizedik programsorozatra neves művészeket is meghívhattunk! A nyitó rendezvényen Faludi Judit Liszt díjas csellóművész, érdemes művész adott értékes komoly zenei koncertet az Emlékpark megújult teraszán.

Közreműködött Termes Rita zongora- és Szenthelyi Krisztián bariton énekművész. A rendezvényeket kora estére szerveztük, így nem akadályoztuk a KEMPP normál nyitva tartását, így a vendégek valóban díjtalanul tekinthették meg a programokat. A meghívást plakátokon és a Facebook felületeken (az idei évben fizetett hirdetésben) kívánta eredményesebbé tenni a KEMPP.

A rendezvényekre alkalmanként több mint 1000 direkt-mail meghívó került elküldésre, amiben a jelzett linken lehetett jelentkezni. Az első alkalomra közel 100 fő jelentkezett. A hangverseny előtt nyitottuk meg a „Várkonyi Gábor ’75 és barátai” képzőművészeti kiállítást, melynek egyik kuriózuma az volt, hogy a kiállítók valamennyien katonák, vagy katonák voltak, a másik jellegzetessége, hogy az egyik „barát”, festményeivel Kovács László tagtársunk volt.

2022. július 1. – A MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred alakulatnapi ünnepségét a Katonai Emlékparkban rendezte Az alakulat parancsnoka, Szilágyi Zsolt Lajos ezredes előbb elismeréseket adott át.

Ezt követően egy perces néma főhajtással és koszorúval tisztelegtek elhunyt bajtársaik emléke előtt, hiszen ők békeidőben is veszélyes tevékenységet folytatnak valamennyiünk biztonságának megőrzése érdekében. „Számukra még nem ért véget a második világháború, hiszen évente körülbelül kétezer bejelentés érkezik az alakulatukhoz” – fogalmazott köszöntő levelében dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. Végül az eseményen résztvevő parancsnokok az emlékezés virágait helyezték el a Tűzszerész Kertben.

A programra második alkalommal került sor a Katonai Emlékparkban, de első alkalom volt, hogy a családtagok is részt vettek, akiknek a KEMPP munkatársai szerveztek tartalmas programokat.

2022. július 2.-8.– Nagyon sikeresen, nagyszerű időben, gazdag hadtörténelmi, honvédelmi programokkal bonyolítottuk le a Honvédelmi Szövetség által támogatott egy hetes időtartamú X. Ifjúsági Honvédelmi Táborunkat Balatonfenyvesen. A tábort dr. Karsai Béla elnökünk nyitotta meg.

Hangsúlyozta, hogy a tábor elsődleges célja a nyári szünidőben, a tábor minden örömének biztosítása mellett segíteni a hadtörténelem és honvédelem iránti érdeklődés fokozását, az ismeretek gazdagítását, a katonai alapú sportágak megismerését, valamint támogatni az egészséges, sportos életmódot, a közösség erősítését és az egyéni fejlődés lehetőségét.

A tábor programjában a résztvevők részére a sok sport, játék és fürdés mellett szerepelt Raptor lézerharcjáték, céllövészet, önvédelmi kiképzés, kézigránátdobás, alaki kiképzés az 1848-as „harcz-szabályzatok” alapján, továbbá kisvonatozás, éjszakai gyalogtúra, fürdés, valamint hadtörténelmi és honvédelmi témájú előadások is.

További részletek a honlapunkon.

2022. július 4.-6. – A Krajczáros Alapítvánnyal közösen szervezett kegyeleti emlékúton 20 fő vett részt. A program a szervezés kisebb-nagyobb nehézségei után emlékezetes volt és sikeresnek mondható. Az első napon meglátogattuk a sárospataki Református Kollégium Könyvtárát, majd a Biblia kertet, aztán a Rákóczi Múzeum Ágyúöntő műhelyét.

Másnap Szlovákiában Borsiban a Rákóczi kastély előtt megkoszorúztuk a fejedelem szobrát. Mezőlaborcon az emlékhelyen emlékeztünk az ott elesett magyar katonákra, majd az I. Világháború múzeumában megnéztük az I. világháborús kiállítást, az Andy Warhol múzeumban a modern festészet remekeit. A program Repejov községben folytatódott, ahol a helyi polgármesterrel együtt koszorút helyeztünk el a temetőben a székesfehérvári 17-es és Budapesti 1-es honvédezred elhunyt katonáinak emlékműveinél.

Az utolsó napon Bártfafürdőn a Sissi császárnőről elnevezett szállodában találkozhattunk a császárnő hagyatékával, majd Margonyán Dessewffy Arisztid kriptájánál emlékeztünk az 1849/49-es szabadságharc vértanú tábornokára és helyeztük el a megemlékezés virágait a kopjafánál, együtt a Krajcáros Alapítvánnyal. A kegyeleti emlékutat Szalay Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úr autóbusz biztosításával, L. Simon László úr a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója díjtalan múzeumi belépővel támogatta.

2022. július 8. – Az Emlékparki Nyár rendezvénysorozat következő eseménye Kapi Gábor, a „Nótáskapitány” nagy sikerű előadó estje volt, akit Hegedüs Valér zongoraművész kísért.

A programon több mint százan vettek részt. A fellépés előtt nagy nyilvánosság előtt kiállítást nyitottunk meg az Ősi Kovács Alkotó Műhely Egyesületben készült festményekből.

2022. július 11.–15. – Lebonyolítottuk a Honvédelmi Sportszövetség és a Fejér Megyei Védelmi Bizottság által támogatott, az idei esztendőben első hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborunkat az Emlékparkban, sok gyermeknek és fiatalnak kínálva lehetőséget a nyári vakáció hasznos és tartalmas eltöltésére.

A tábor megnyitóján dr. Görög István elnökhelyettesünk, a Katonai Emlékpark ügyvezetője köszöntötte a résztvevő gyermekeket és izgalmas, élményekben gazdag napokat kívánt nekik.

2022. július 11.-16. A Krajczáros Alapítvány szervezésében mi is részt vettünk, együtt a hagyományőrzőkkel, civil szervezetek tagjaival, önzetlen és segítőkész emberekkel a Doberdó melletti Visintini Magyar Kápolna rendbetételében, karbantartásában, együttműködve a San Martino del Carso Carsan Speleológiai Csoporttal. Az itt folyó harcokban elesett hősök tömegsírjai közelében 1918-ban nehéz körülmények között felépített, de hosszú időre elfelejtett, csak évtizedek múlva általunk felfedezett és közreműködésünkkel felújított, majd 2009-ben, többek között Sólyom László akkori köztársasági elnök jelenlétében ünnepélyesen felavatott és felszentelt kápolna a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb emlékhelye, egyúttal a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe, amely nagyobb és folyamatos felügyeletet igényel részünkről is. Dr. Karsai Béla, elnökünk és a Katonai Emlékpark Kft anyagi támogatásának köszönhetően a kápolna kívül és belül újjászületett. Az avatás óta eltelt 13 esztendő alatt a tetőszerkezete is tönkre ment, cseréje elkerülhetetlen. Ezért a Krajczáros Alapítvány gyűjtésbe kezdett, amelyet mi is támogatunk.

2022. július 15. – A helyszín megváltoztatása után az Emlékparki Nyár következő programjának a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum udvara adott otthont exc. Spányi Antal püspök úrnak köszönhetően.

A „Szeretni bolondulásig” címet viselő irodalmi esten Meleg Vilmos és Molnár Júlia erdélyi színművészek a magyar irodalom nagyjainak szerelemről alkotott prózai és megzenésített gondolataival varázsolták el a közönséget. A különleges esemény nagy sikert aratott Székesfehérvár Belvárosában.

2022. július 18. – Koszorúzással emlékeztünk a 17. gyalogezred hőseire a Zichy-ligetben. Az ünnepi megemlékezést dr. Görög István elnökhelyettesünk tartotta, hangsúlyozva az emlékezés és a civil szervezetek ezirányú munkája összehangolásának fontosságát.

2022. július 18–22. – Folytatódott Szervezetünk és a KEMPP közös szervezésében zajló hadtörténelmi, honvédelmi táborok sora az Emlékparkban a napközis táboraink második turnusával.

2022. július 22. – Az Emlékparki Nyár rendezvénysorozatot az évek óta nagy sikert arató Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó koncertjével folytattuk, aki most is elvarázsolta a közönséget.

Ezt megelőzően megnyitottuk az Igazgyöngy Alapítvány által támogatott gyermekek alkotásaiból készült kiállítást.

Az alkalom lehetőséget biztosított a berettyóújfalui alapítvány munkájának bemutatására is. Ezúton is további sok sikert és kitartó munkát kívánunk az alapítvány munkatársainak!

2022. július 25. – 93 éves korában elhunyt dr. Pallós István Szervezetünk kiemelkedően aktív tagja. Nyugállományba vonulását követően ő vállalta fel a Támogatás-szerző munkacsoport vezetését, és jelentős részt vállalt a munkánk végzéséhez szükséges anyagi források megszerzésében.

Amíg egészsége engedte, nagyon aktívan vett részt a szervezet fejlesztésében, ott volt a doberdói programjainkon, segítette a baráti kirándulások és emléktúrák szervezését is. Halála fájó veszteség. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának.

2022. július 27. – Dr. Görög Istvánt, elnökhelyettesünket, a KEMPP ügyvivőjét fogadta hivatalában Vargha Tamás államtitkár. A megbeszélésen egyeztették a jövőbeli közös munkát.

Alapvető cél és mindannyiunk érdeke, hogy a következő időszakban még többen ellátogassanak az Emlékparkba és megismerhessék Magyarország egyetlen Katonai Nemzeti Emlékhelyét.

2022. július 27. – Az Ifjúsági Tagozat négy tagja önkéntes munkában, hadtörténelmi foglalkoztató délutánt szervezett Gárdonyban, a látássérült felnőttek és fiatalok számára rendezett nyári táborban. Megható és lélekemelő volt a látássérült személyek érdeklődése a hadtörténelem és a honvédelem iránt.

2022. július 29. – Az Emlékparki Nyár programsorozatot a Honvéd Kulturális Egyesület Várpalotai régió meghívott vendég katonaművészei képzőművészeti kiállításának megnyitásával folytattuk, mely a festményeken és grafikákon túl, sok munkát igénylő érdekes fafaragásokat is tartalmazott.

Ezt követte a veszprémi mindig sikeres Military Girls együttes könnyűzenei koncertje. A már „hazajáró” két énekesnő remek hangulatot teremtett, sorra jöttek a hallgatóság nagy részének az ifjúságát felelevenítő dalok, nem ritkán az előadói est „kórussá” alakult a jelenlevőkkel.

2022. augusztus 1.–5. – Lebonyolítottuk a harmadik hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborunkat is az Emlékparkban.

2022. augusztus 5. – A X. Emlékparki Nyár rendezvénysorozat évadzáró eseménye a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar hangversenye volt.

A zenekart ezen az estén Ruff Tamás őrnagy helyett Mergl Róbert százados vezényelte. A zenekar ismét kitett magáért, a résztvevők szép élménnyel gazdagodtak.

2022. augusztus 6. – Zámolyon a „Katonák – Hősök – Bajtársak” rendezvényen vártuk az érdeklődőket a 15 éves Magtár Hadtörténeti Tárlaton és nyújtottunk ismereteket a hadtörténeti rendezvényen és a játékban. Az esemény lehetőséget nyújtott a Magtár programja bővítésére, valamint szervezetünk és a Katonai Emlékpark népszerűsítésére.

2022. augusztus 8–12. – Megvalósítottuk a negyedik hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborunkat is, zárva ezzel az idei nyári honvédelmi táboraink sorát.

A napközis táborainknak az Emlékpark ebben az évben is ideális helyszínt biztosított. A résztvevők azonos program alapján, hiteles és élményszerű formában ismerkedhettek meg hadtörténelmünk elmúlt 174 esztendejével, annak kiemelkedő eseményeivel. A programból természetesen nem hiányzott a sok játékos, sportos feladat sem.

A táborokban összesen közel 100 gyermek vett részt, mellyel sok családnak nyújtottunk segítséget gyerekeik nyári foglalkoztatásához. A résztvevő gyermekektől és szüleiktől nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezúton is megköszönjük a Honvédelmi Sportszövetség, valamint a Fejér Megyei Védelmi Bizottság támogatását és segítő együttműködését. A részletek honlapunkon megtalálhatók.

2022. augusztus 13. – Az elmúlt években együtt töltött tartalmas és szép napok folytatásaként, ismét megrendeztük a Nagycsaládosok Napját Pákozdon, a Katonai Emlékparkban a KEMPP és szervezetünk közös szervezésében. A résztvevők programjainkon belépőjegyük megváltásával és a NOE igazolványuk felmutatásával váltak jogosulttá az interaktív programelemeken való részvételre.

2022. augusztus 15. – A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a megye és a város, valamint számos civil szervezet képviselőivel együtt megemlékeztünk a magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezred ezrednapján városunk „házi” ezredének dicső múltjáról és véráldozatáról. Vargha Tamás miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő megemlékezését követően, elhelyeztük az emlékezés és a kegyelet koszorúit.

2022. augusztus 17. – Az Ifjúsági Tagozat tagjai a nyár folyamán több alkalommal is segítettek a Katonai Emlékparkba érkező csoportok, mások által szervezett táborok résztvevői fogadásában, programjaik levezetésében. Ezen a napon a Than Károly Ökoiskola 75 tanulója, a kadétéveit megkezdők számára biztosítottak egész napos, hadtörténelmi, honvédelmi programot.

2022. augusztus 21. – A Katonai Emlékparkba látogatott Csergő Tibor András úr, Gyergyószentmiklós polgármestere, azon erdélyi város vezetője, amellyel közel húsz éve működünk együtt és közösen ápoljuk a Gac oldali katona hősök emlékét. Polgármester urat dr. Görög István szervezetünk elnökhelyettese, a KEMPP ügyvezetője fogadta és adott tájékoztatást életünkről.

2022. augusztus 23. – Olasz barátaink útjuk közben kis kitérőt tettek Pákozdra és megálltak egy rövid találkozásra. Az Emlékparkban dr. Görög István, elnökhelyettesünk és Sajner Gyula, a FEB elnöke fogadta őket. Egyeztettük a doberdói emlékek ápolásának és a visintini Magyar kápolna felújításának aktuális feladatait.

2022. augusztus 24. – Az elmúlt években a Katonai Emlékpark és a MH. 1. Tűzszerész és Hadihajós ezred között szervezett sok közös program és bemutató újabb fontos állomása volt a KEMPP munkatársainak szakmai jellegű látogatása az ezrednél.

Szilágyi Zsolt ezredes parancsnok meghívására az emlékpark dolgozói a helyszínen ismerkedhettek az alakulat sokrétű munkájával, találkoztak az egység különböző szakembereivel, tovább erősítve kapcsolatainkat.

2022. augusztus 26-28. – A HTBK szervezetei országos találkozót tartottak a HTBK OKSZ szervezésében Szegeden. Szervezetünket dr. Görög István, elnökhelyettesünk és Papp István képviselte. A rendezvényen a résztvevők kicseréljék a honvédelmi nevelés és ismeretterjesztés területén szerzett tapasztalataikat, majd ismerkedtek a város szépségeivel, hagyományaival és jeles történelmi eseményeivel.

2022. augusztus 31. – Tovább bővült kapcsolatrendszerünk az oktatási intézmények irányába, mert a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium teljes tantestülete a Katonai Emlékparkban töltötte e napját. A rendezvény kezdetén dr. Görög István köszöntötte a közel 70 pedagógust, és vázolta fel a lehetséges együttműködés irányait, útjait. A tantestület tagjai részletesen megismerkedtek az Katonai Emlékparkkal és az abban rejlő lehetőségekkel, valamint tájékoztatást kaptak Baráti Körünkről, továbbá az hazafias és honvédelmi nevelés érdekében végzett munkánkról. Ezt követően a pedagógusok a tanévkezdés feladatait tekintették át. A program végén sokan fogalmaztak úgy, hogy érdemes volt eljönni és nyitottak az együttműködésre.

2022. szeptember 2. – Dr. Karsai Béla elnökünk, dr. Görög István elnökhelyettesünk és Sajner Gyula FEB elnök a Visintini kápolnához látogattak.

Ennek során a teraszon elkészült az elkorhadt padok deszkáinak a cseréje és helyére került a kis harang, amelyet exc. Spányi Antal megyéspüspök úr adományozott.

A delegáció felkereste a Lago de Doberdó község önkormányzatát, ahol egyeztettek a polgármester úrral a tetőfelújítás ügyében. A polgármester úr türelmet kért, mert a műemlék kápolnával kapcsolatban az illetékes hatóság ad szakvéleményt, amit követhet a tető renoválása.

2022. szeptember 3. – Négy fős delegációval részt vettünk a 27. alkalommal, a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság szervezésében megrendezésre került Partiumi Honismereti Konferencián a Bihar megyei Érmihályfalván. Oláh László tagtársunk, az Ifjúsági Tagozat vezetője nagy érdeklődés közepette tartotta meg előadását „A hazafias és honvédelmi nevelés a COVID árnyékában” címmel, méltán képviselve szervezetünket. Előadásában összefoglalta a „Hazafiság iskolája” pedagógiai programunk aktualizálása és egyéb erőfeszítéseink során megtett lépéseinket.

2022. szeptember 3. – Pákozdon tartotta a MHP Haderőtervezési csoportfőnökség a Haderőtervezők Napját.

A rendezvény hivatalos része után a résztvevők öt bemutatóponton megismerkedhettek a pákozd-sukorói csata földrajzi környezetével, az Emlékpark adottságaival, értékeivel, az ifjúság honvédelmi nevelésében betöltött szerepével, valamint a huszárság történetével, benne a „huszár-vágás”-sal.

Aktívan részt vettek egy 1848/49-es „harczalaki” kiképzésen, majd a lövészárokban tett séta során felelevenedtek előttük a XX. század nagy háborúinak mozzanatai. Befejező elemként, a magyarok nemzetközi békefenntartó tevékenységének áttekintését követően, egy közös koszorút helyeztek el a Magyar Békefenntartók Emlékművénél.

Dr. Sticz László vezérőrnagy, az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség csoportfőnöke emléktárggyal és oklevéllel köszönte meg a közreműködők munkáját.

2022. szeptember 3. – Varkocs György várkapitányra és hős társaira emlékeztünk. Közösen hajtottunk fejet és helyeztük el az emlékezés koszorúját szobránál. Varkocs György 1543-ban, a török ostrom során halt hősi halált.

2022. szeptember 7. – Hetvennyolc éve nyugszik a Gac-oldalban az a 159 székesfehérvári katona, akik a második világháborúban, 1944. szeptember 7-én, Gyergyószentmiklós határában lelték halálukat.

Emléküket és nyughelyüket a felszegi asszonyok azokban az években is őrizték és gondozták, amikor ez nem volt megengedett. 1990 után minden évben szervezett formában is megemlékezést tartanak ezen a helyen.

Az idei évi eseményen Csergő Tibor András Gyergyószentmiklós polgármestere tartotta a megemlékező beszédet, majd hazánk Csíkszeredai konzulja, Fodor Tamás mondott beszédet. A rendezvény szavalattal, dallal és kórus énekkel, valamint ökomenikus imával és koszorúzással zárult. Szervezetünket erdélyi tagjaink, Selyem Antónia és Márton Katalin képviselte.

2022. szeptember 7. – A Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred 159 katonájára emlékeztünk a Gyergyó Emlékparkban Székesfehérváron is, azokra, akik 1944.-ben e napon, Gyergyószentmiklós határában, egy szovjet előőrs betörése nyomán haltak hősi halált.

A néma megemlékezésen fejet hajtva tisztelegtünk, majd koszorút helyeztünk el a Gyergyói emlékkőnél.

2022. szeptember 8. – A „Hazafiság iskolája” 12. évfolyamát nyitottuk meg a KEMPP-ben, az MHP. és Székesfehérvár MJV. Önkormányzat támogatásával.

A rendezvényen a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola felső tagozatos tanulói és pedagógusai vettek részt.

A megnyitó beszédet dr. Simon László a Fejér Megyei Kormányhivatal főispánja tartotta, aki hangsúlyozta, hogy nem lehet eléggé korán kezdeni a fiatalok hazafias- és honvédelmi nevelését, továbbá szülőként is nagyra értékelte ezt a pedagógiai kezdeményezésünket.

2022. szeptember 8. – A Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatásával Galovtsik Gábor fotóművésznek, a Katonai Sajtó egykori fotóriporterének „Civil szemmel” c. kiállítását nyitottuk meg a Katonai Emlékparkban.

Munkásságát Féner Tamás Kossuth-díjas fotóművész méltatta.

A kiállítás október 4-ig látogatható. A kiállítást ezt követően a HTBK Országos Szövetsége országos körútra indítja.

2022. szeptember 9. – A Péri Általános Iskola 180 tanulója vett részt a Hazafiság Iskolája programban. Az iskola igazgatója érdeklődéssel hallgatta a Baráti Körünk egyéb programjairól szóló tájékoztatást, melyek több eleméhez is csatlakozni kívánnak.

2022. szeptember 9. – A Sárisápi Iskolával és az ahhoz szervesen kapcsolódó alapítvánnyal évek óta jó a kapcsolatunk, az egymás segítésén alapuló együttműködésünk. Ezen a napon a Sárisápon rendezett egész napos honvédelmi lövészprogramban működtünk közre.

2022. szeptember 17. – A BEOSZ (Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége) második alkalommal rendezte meg a „Kisbajtársak” elnevezésű, nagyszabású programját, ezúttal is a Katonai Emlékparkban. A több mint  600 fős program megrendezésében a Baráti Körünk több tagja is szerepet vállalt, segítve ezzel is a fiatal nemzedék hazafias nevelését.

2022. szeptember 23. – A Szigetszentmiklósi Sziget Iskola száz tanulója kapcsolódott be a Hazafiság Iskolája programunkba.

2022. szeptember 24. – A XIII. Honvédfesztivál első rendezvénye a KEMPP területén Csatatéri sokadalom címmel folyt.

Huszár- és katonai hagyományőrzők részvételével, valamint a jelenkor katonáinak közreműködésével felelevenedett 174 év magyar hadtörténelme.

A rendezvénysorozat fővédnöke dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a MH parancsnoka. A programhoz szervezetünk a Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatásának köszönhetően több millió Ft értékben járult hozzá.

2022. szeptember 25. – A Honvédfesztivál második rendezvénye a „30 éves a magyar huszár és hagyományőrző szövetség” címmel történt.

A rendezvény ökomenikus istentisztelettel vette kezdetét, majd délben a csatatéren, sokak örömére, két év szünet után ismét megelevenedett az 1848. szeptember 29-i pákozd-pátka-sukorói csata.

A csatában jelentős szerepet játszottak a magyar huszárok, akiknek méltó emléket állítottak a jubiláló hagyományőrzők.

De nem lehet eléggé méltatni gyalogosainkat és tüzéreinket is, akik alapvető szerepet játszottak a győztes csatában. A hadijáték konferálója, mint már évek óta, prof. Dr. Hermann Róbert hadtörténész volt. A változékony időjárás, ha kegyeibe nem is fogadott bennünket, de a nehézségek áthidalhatók voltak.

2022. szeptember 25. – 17. alkalommal került megrendezésre a Budapest Futófesztivál- a NATO futás, melyen szervezetünket is képviseltettük. A szervezők felkérésére a Baráti Körünk Ifjúsági Tagozata tagjai működtették a NATO tájékoztató sátrat, s azzal együtt népszerűsítették a civil szervezetünket és a Katonai Emlékparkot is. A futás útvonala idén is Buda legszebb részeit érintette.

2022. szeptember 26. – A XIII. Honvédfesztivál állandó programelemévé vált az Általános Iskolák Honvédelmi csapatversenye, melyre ezúttal is Székesfehérváron, az István Király Általános Iskolában és a Palotavárosi tavaknál került sor.

2022. szeptember 27. – Ugyancsak a Honvédfesztiválok állandó programeleme a Számháború is. Ezen a napon a Mészeg-hegyet a már klasszikusnak számító – de azt újszerű játékelemekkel kiegészített – számháborút játszó gyermekek töltötték meg.

2022. szeptember 28. – A Dunavecsei Általános Iskola valamennyi alsó tagozatos tanulója bekapcsolódott a Hazafiság Iskolája programunkba, melyet ez alkalommal megtekintett Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója is.

Időponthoz nem kötött elvégzett feladatok

  1. Dr. Karsai Béla, elnökünk igen komoly munkát végzett a Doni kápolna méltó megújítása munkáinak szervezésében és irányításában.
  2. Az Elnökségi ülést követően 17,00-kor a sukorói református templomban a Haditanács 174. évfordulóján tartjuk a megemlékezést és ökomenikus imát, emlékezve a szabadságharc hőseire.
  3. Baráti Körünknek is komoly munkája van abban, hogy október 1-jén terv szerint 10,30-kor felavatjuk II. Rákóczi Ferenc szobrát. A köszöntőt dr. Cser-Palkovics András, az avatóbeszédet Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes úr mondja. Az avató ünnepségen vendégünk lesz szervezetünk egyik szlovák kapcsolata, Kossuty település 40 fős delegációja, élén Zdenka Macicova Audi polgármester asszonnyal és Slivensky Bertalan ezredes barátunkkal.