Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2021. június 10. – 2021. július 6.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu

HÁTTÉRANYAG

a 2021. július 6-i elnökségi üléshez

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2021. június 10. – 2021. július 6.

2021. június 10. – Az Elnökségi ülésen áttekintettük az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett és a következő időszak feladatait, azok költségvetésével együtt, új és a továbbiakban megismétlődő napirendi pontként az elvégzett és a következő időszak feladatainak jogi aspektusait, valamint Silye Sándor előterjesztésében a tervezhető közösségi programokat. Utóbbi jellegzetessége, hogy nem tervezünk külföldi utat, csak a tágabb környék megismerése érdekében 1-2 napos hazai kirándulásokat. Ezeket aktualizálása után a tagságot tájékoztatjuk.

2021. június 17-27. – Az idei évben kilencedik alkalommal rendeztük meg Velencén az Ifjúsági Honvédelmi Tábort, a KEMPP-pel együttműködésben, a Honvédelmi Szövetség támogatásával, a többször deklarált célok elérése érdekében. A tábor sikerét jelzik, hogy mind a résztvevői, mind a szülői visszajelzések nagyon pozitívak.

A tervezett költségvetést tudtuk tartani. Ebben óriási szerepet vállalt Oláh László és az Ifjúsági Tagozat több mint ezer órás önkéntes munkával. A tapasztalatok elemzése folyik, arról a következő Elnökségi ülésen számol be az Ifjúsági Tagozat vezetője.

2021. június 18. – A IX. Emlékparki Nyár programsorozat előprogramjaként megnyitottuk a jelenleg Simontornyán élő Könyv család – Könyv István János grafikusművész és neje Könyvné Szabó Éva bőrműves népi iparművész – kiállítását. A kiállítást megnyitó és a művészeket bemutató beszélgetést Dr. Görög István vezette.

Könyv István grafikusművész, fesztiválvezető, Magyar Művészetért Ex-Libris díjas és Babits Mihály-díjas, számos nagy cégnek, országos kiállításnak volt grafikai tervezője, kiállítás-rendezője. Könyvné Szabó Éva bőrműves 2015-ben megkapta a „Tolna megyei művészetért” plakettet, és hazánk képviseletében részt vett a Milánói Világkiállításon. A saját tervezésű használati és dísztárgyakat egyedi és hagyományos magyar honfoglalás kori motívumokkal, kézi munkával készíti. A rendezvény színvonalát emelte Sárkány Kázmér operaénekes a Magyar Állami Operaház magánénekese és Horecsniyi Noémi zongoraművész. A kiállítás július 4-ig látható a Katonai Emlékpark HTBK termében.

2021. június 19. – A több mint fél évtizede a Tisza-tónál kezdődött „A Természet Operaháza” rendezvényhez ebben az évben a Velencei tó is csatlakozott, tovább gazdagítva a tó térségének gazdag kulturális kínálatát, lehetőséget adva az ideérkezőknek a térség kulturális kincseinek megismerésére, a tó természeti szépségeinek megcsodálására. A három napos Velence-tavi fesztivál második napi programjának, a Tour d’Opera nevű kerékpáros kirándulásnak az egyik állomása a KEMPP volt, ahol a Légierő Zenekar adott sikeres hangversenyt. Baráti körünket Dr. Görög István elnökhelyettes képviselte, úgy is, mint az Emlékpark ügyvezetője.

A rendezvény sorozathoz terv szerint jövőre a Balaton térsége is csatlakozik, amivel létre jöhet a Magyar Tavak Fesztiválja, mint a minőségi kultúra, a testmozgás és a természet szépségeinek összekapcsolása.

2021. június 19. – Este megtartottuk a zártkörű begyakorlást a másnapi Emlékhelyek Napja rendezvényre. A nap zárásaként értékeltük a végrehajtást és több pontosítást végeztünk a következő nap sikere érdekében.

2021. június 20. – Sikeresen megrendeztük az Emlékhelyek napját a Katonai Emlékparkban, amely az 1848–1849-es magyar szabadságharc kezdetének színtere volt.

A Pákozd térségében aratott győzelem a magyar honvédelem jelképévé is vált. A KEMPP a Magyar Honvédség központi emlékhelye, amely az ütközet áldozatain túl igen sok emléket állít a múlt hőseinek. A konkrét program három időpontban bemutatott árokharc volt a felújított árokban, mely a második világháború három jellegzetes eseményét elevenítette fel, megfelelő hang és fény imitációval, emlékeztetve az 1944. decemberében történt eseményekre, amikor a Margit vonal harcárkában védelmet folytató magyar katonák ütköztek meg a támadó szovjet erőkkel. A hagyományőrzők bemutatója során a látogatók átérezhették, hogy milyen veszélyek fenyegették a világháborúk árkaiban élet-halál harcot vívó honvédeinket.

2021. június 25. – Megnyitottuk a IX. Emlékparki Nyár programsorozatot a több elemében is megújult Katonai Emlékparkban. Az esemény Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó rövid műsorával vette kezdetét, majd Dr. Görög István, Szervezetünk elnökhelyettese, a KEMPP ügyvezetője, üdvözölte a vendégeket. Utána L. Simon László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos köszöntőjében rámutatott, hogy a térségben a civil és a honvédelmi szféra együttműködése példaértékű.

Ismertette a nyár végén útjára induló, a Hazáért Körút elnevezésű nevelési program egyes részleteit, amelynek fontos állomásai kötődnek a Velencei-tóhoz, közte az Emlékparkhoz. Őt honvédelmi miniszter úr – a programsorozatot fővédnöke – követte, aki megnyitójában hangsúlyozta, hogy a fiataloknak, a következő nemzedék tagjainak is úgy kell gondolkodni, hogy a haza, a haza védelme mindennél fontosabb.

Úgy kell nevelnünk gyermekeinket, hogy azonosulni tudjanak a haza iránti elköteleződés gondolatával. Kiemelte, hogy hős elődeink lehetnek ifjúságunk példaképei, akik életüket sem kímélték, majd szólt a mai katonákról is, akik a járvány alatt, fegyver nélkül is helyt álltak. Az emlékpark fontosságát hangsúlyozva rámutatott, hogy itt a magyar hadtörténelem és a honvédelem találkozik a hazafias honvédelmi nevelés gyakorlatával.

A program a Honvéd Férfikar igen színvonalas műsorával folytatódott, majd miniszter úr felavatta és átadta az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, valamint a Székesfehérváron települt alakulatok közreműködésével felújított harcárkot.

Antal László ezredes, a műszaki alakulat parancsnoka elmondta, hogy a harcárok teljesen megújult és az időjárástól függetlenül is alkalmas arra, hogy az idelátogatóknak ízelítőt adjon a háborús körülmények mindennapjairól. A rendezvénysor az új teraszon fejeződött be, ahol Dr. Karsai Béla elnökünk adott rövid tájékoztatót szervezetünkről, majd a résztvevők állófogadáson vettek részt. A megnyitón igen illusztris vendégek vettek részt, közöttük Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára, Sándor Zsolt vezérőrnagy, a Magyar Honvédség parancsnokának megbízott helyettese, valamint exc. Spányi Antal megyéspüspök.

2021. június 27. – Első alkalommal rendeztük meg Szent László ünnepét a KEMPP-ben, együttműködésben a Katonai Emlékparkkal, a tábori lelkészi szolgálatok vezetőivel és a Vitézi Rend Egyesület elnökségével.

A Légierő Zenekar előadásában felcsendült Himnuszt követően Dr. Görög István rövid köszöntője után ökumenikus istentiszteletet celebrált Jákob János dandártábornok, protestáns és Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök.

Az istentisztelet után a Vitézi Rend felújított emlékkövénél vitéz Hajdú Szabolcs törzskapitány emlékezett a rend 101 évére, majd az újraszentelési szertartást koszorúzás követte.

Rendhagyó időben és helyen, de a témájából adódóan is szent királyunk ünnepén tartottuk a IX. kárpát-medencei gyermekrajz pályázat eredményhirdetésének első részét, melyet Dr. Simon László kormánymegbízott bevezető gondolataival nyitottunk meg.

Ezután a távol levő exc. Spányi Antal megyéspüspök videó üzenetben köszöntötte a résztvevőket, majd kormánymegbízott úr a pályázóknak jelképesen átadta a már kiküldött emléklapokat, a helyezettek díjait. Ezt követően a három szervező szervezet nevében Kecse Gabriella, a nagyváradi Tanoda Egyesület elnöke, Sajner Gyula a HTBK és Dr. Görög István a KEMPP nevében köszöntötte a pályázókat, a segítő pedagógusokat, a bírálóbizottság tagjait és méltatta az elvégzett munkát. A rendezvény ideje alatt kivetítettük a helyezettek neveit. A második ütemben beérkezett pályamunkák bírálata még folytatódik.

A rendezvény keretében a honvédelmi miniszter megbízásából Dr. Görög István átadta Kecse Gabriellának a Honvédelem Kitüntető Cím 3. fokozata kitüntetést. Közreműködött a Vox Mirabilis kamarakórus.

2021. június 30. – A pandémia után első alkalommal újra megszervezhettük a „Fecsegő” programunkat a Nyitrai úti Közösségi Házban, ahol vendégünk Fucsku Sándor vezérőrnagy, baráti körünk tagja volt.

Az érdekes beszélgetést ismét Silye Sándor vezette.

2021. július 1. – A Nemzeti Emlékparkban ünnepelte a MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred megalakulásának 20. évfordulóját.

Az ezred katonái életüket minden nap kockáztatják, oda mennek, ahonnan mindenki menekül. Az elmúlt 20 évben több mint 700 000 robbanó testet semmisítettek meg.

Az ünnepség keretében megnyílt a hatástalanított robbanó szerkezeteket kiállító Tűzszerész kert, valamint a hadihajózás évtizedeit szemléltető „Évfordulók” elnevezésű kiállítás.

A Tűzszerész kertet Dr. Görög István, elnökhelyettesünk nyitotta meg, aki bemutatta a résztvevőknek az Emlékparkot is.

2021. július 5. – A KEMPP-pel együttműködésben, a Honvédelmi Szövetség támogatásával az Emlékparkban megkezdődött, a terveink szerint 4 alkalommal megrendezésre kerülő, egyhetes napközis táboraink sora, az első turnusban kiugróan magas részvételi létszámmal. Tapasztalatairól szintén a következő Elnökségi ülésen számol be az Ifjúsági Tagozat vezetője.