Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2021. július 6. – 2021. október 26.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu

HÁTTÉRANYAG

a 2021. október 26-i elnökségi üléshez

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2021. július 6. – 2021. október 26.

2021. július 6. – Az Elnökségi ülésen áttekintettük az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett és a következő időszak feladatait, azok költségvetésével együtt, valamint az elvégzett és a következő időszak feladatainak jogi aspektusait.

2021. július 9. – A IX. Emlékparki Nyár programsorozatunkban megnyitottuk Kertai Zalán festőművész kiállítását, majd Tolcsvay Béla énekmondó „Legyen újra rend!” című ünnepi koncertjét élvezhettük. Mindkét esemény nagy tetszést aratott.

2021. július 12. – Megkezdődött Szervezetünk és a KEMPP szervezésében, a Fejér Megyei Védelmi Bizottsággal együttműködésben, a Honvédelmi Sportszövetség támogatásával az Emlékparkban a 2. egy hetes Hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborunk 8-14 éves gyerekek részére. Programjában érdekes hadtörténelmi ismeretek, múzeumpedagógiai foglalkozások, hasznos tudnivalók, különböző „katonás” jellegű és ügyességi feladatok, vetélkedők és versenyek voltak. A résztvevő gyerekek nagyon élvezték a hasznos kikapcsolódást.

2021. július 16. – Az Emlékparki Nyár programsorozatban Meleg Vilmos és Molnár Julianna nagyváradi színművészek „Borital mellett” című irodalmi estjén Ady-hoz és a borhoz kötődő műsorszámok, versek, dalok, nóták hangzottak el a magyar borról és a magyar sorsról. A szép számú közönség nagyszerű élményben részesült.

2021. július 19. – Megkezdődött a 3. egy hetes Hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborunk a barátságtalan időben a résztvevők nagy lelkesedésével.

2021. július 21. – A Katonai Emlékpark egy napra fogadta és a BakaLand katonai akadálypályán különböző katonai jellegű feladatokat biztosított a MH 6. Sipos Gyula területvédelmi ezred által szervezett honvédelmi tábor gyermek résztvevőinek.

2021. július 23. – Az Emlékparki Nyár programsorozatban Kapi Gábor, a „Nótás kapitány” katonadal és nótaestjét rendeztük meg a fedett teraszunkon.

A zenei kísérő Hegedűs Valér zongoraművész volt. Az eseményt a közönség nagy lelkesedéssel fogadta, és többször is együtt énekelte az ismert dalokat

2021. július 26. – A KEMPP egy napra fogadta és a különböző katonai jellegű feladatokat biztosított a MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred által a székesfehérvári katonák és honvédelmi alkalmazottak gyermekei részére szervezett nyári gyermekfelügyeleti honvédelmi tábor résztvevőinek. Akadálypálya várta a gyerekeket, de lézerharcot is vívhattak egymással. Képzeletben „visszautazhattak” 1848-ba, a pákozdi csata idejére. Megtekintették a ’48-as múzeumot és megismerték a 20. század nagy háborúinak eseményeit is. A nap folyamán nagy lelkesedéssel vettek részt a fapuskás felkészítésen, habszivacs kardokkal gyakorolhatták a huszárság hat alapvágását, majd a vadonatúj lövészárkon is keresztülvonultak.

2021. július 28. – A Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est sorozatunkban Silye Sándor Arató András „lemezlovas”-t kérdezte a Nyitra úti közösségi házban. Az est sikerét emelhette volna a nagyobb létszámú közönség. A jó nevű vendég ezt meg is érdemelte volna.

2021. augusztus 2. – Megkezdődött a 4. – egyben utolsó – egy hetes Hadtörténelmi, honvédelmi napközis táborunk. Örömünkre az érdeklődés nem csökkent. Ezzel ezt a rendezvénysort is sikerrel teljesítettük, amit a résztvevők is kinyilatkoztattak.

2021. augusztus 3. – A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhelyet meglátogatta Nguyen Thi Bich Thao újonnan kinevezett nagykövet asszony, a vietnámi küldöttség és a ’70-es évek közepén Vietnámban szolgált egykori békefenntartó magyar katonák. Látogatóink ismerkedtek a park történetével, koszorút helyeztek el a Békefenntartók Emlékművénél, rövid sétát tettek az Emlékhelyen, majd ellátogattak a Miskahuszárhoz.

2021. augusztus 6. – Kiállítással és zenével folytatódott a IX. Emlékparki Nyár rendezvénysorozat. Kora este a fotós körökben is jegyzett Dániel Mária Magdolna fotográfus – kizárólag fekete-fehér portréfotókból álló – Fény és érzékenység mottójú tárlatát nyítottuk meg.

A fotókiállítást a Hungarikum Együttes műsora kísérte, akik nagyszerű koncertjükkel örvendeztettek meg bennünket.

Ezt követően, közel 10 hónap kihagyás után a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar adott kellemes nyáresti hangversenyt a dísztéren.

2021. augusztus 11. – Fontos megbeszélést tartottunk Hajdú Szabolcs és Pap György urakkal, abból a célból, hogy megtaláljuk a lehetőséget a magyar honvédek által használt harckocsi típusok Katonai Emlékparkban történő bemutatására.

2021. augusztus 14. – Különleges programokkal várta a nagycsaládosokat az Emlékpark. Az állandó- és időszaki kiállítások mellett Raptor lézerharc, kézigránát dobás, céllövés lézerfegyverrel, vetélkedők, ügyességi feladatok, továbbá huszáros és alaki kiképzés is szerepelt a kínálatban. A programokban a nagycsaládosokon kívül a többi látogató is lelkesen vett részt.

2021. augusztus 16. – A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 18. alkalommal adták át a Szent István Emlékérmet és Díjat. Az elismerést dr. Görög István elnökhelyettesünk, a KEMPP ügyvezetője vette át exc. Spányi Antal megyéspüspöktől, a kuratórium elnökétől.

kép: hmzrinyi.hu

Az Államalapító Szent István Érdemérem és Díj Alapítvány kiemelt célja a Szent István-i keresztény értékrend megismertetése és elfogadtatása a társadalom széles körében, valamint az ilyen életet élők bemutatása és példaként állítása. A honvédelmi miniszter úr felszólalásában méltatta a kitüntetett egész életútját és tevékenységét. Dr. Görög István megköszönte a segítséget családjának és a mindennapokban vele együtt dolgozóknak, majd bejelentette, az elismeréssel járó pénzösszeget a COVID-19 járványban árván maradt gyermekeket segítő Regőczi István Alapítvány számára ajánlja fel. A rendezvényen sok ismert személy jelent meg, közöttük dr. Cser-Palkovics András polgármester, tiszteletbeli elnökünk is.

kép: hmzrinyi.hu

2021. augusztus 18 – A Than Károly Ökoiskola Kadét-táborát fogadtuk a Katonai Emlékparkban. A programgazdag nap sikeres megrendezését ezúttal is a Baráti Körünk Ifjúsági Tagozatának önkéntesei segítették.

2021. augusztus 19 – A IX. Emlékparki Nyár két hónapos, kulturális programsorozat záróeseményeként Halmay Tivadar alkotásaiból nyílt kiállítás. A „Szent István halála” című sikeres tárlaton mintegy harminc festményt láthattunk, amelyeken – többek között – történelmi eseményeket, jeles személyeket és fehérvári épületeket jelenített meg a művész. A kiállítást dr. Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg, a művészt László Tibor, elnökségünk tagja méltatta.

2021. augusztus 27. – A Fejér megyei kadétok motivációs táborában résztvevő 35 diák részére, a Katonai Emlékparkban egész napos hadtörténelmi, honvédelmi programot biztosítottunk, melyet ezúttal is az Ifjúsági Tagozat tagjai végeztek.

2021. augusztus 28. – Képviseltettük szervezetünket a HTBK Országos Szervezete Jászságban tartott éves találkozóján. Baráti Körünk képviseletében dr. Görög István elnök-helyettes, dr. Hajós Dezső és Oláh László vettek részt.

2021. augusztus 30. – A Katonai Emlékpark területén tartotta a Magyar Hadtudományi Társaság az elnökségi ülését, mely során lehetőséget biztosítottunk a nemzeti emlékhely megtekintésére is.

2021. augusztus 31. – A járványhelyzet miatt megkésve ünnepeltük jubileumi Taggyűlésen szervezetünk huszonöt éves fennállását a Városháza Dísztermében. Az eredetileg 2020. május 18-ára tervezett ünnepi közgyűlésen az immár 25+1 év elvégzett szerteágazó feladatait dr. Karsai Béla elnökünk foglalta össze beszámolójában.

Elnök úr elemezte a honvédség feladatainak, a katonák helytállásának bemutatása, valamint a honvédség és társadalom kapcsolatának erősítése céljából tartott rendezvényeinket, programjainkat, a hazafias, honvédelmi nevelés területén elért eredményeinket, a határon túli magyar szervezetekkel fenntartott kapcsolatainkat, és szervezeti életünk főbb jellemzőit. Név szerint megdicsérte az Elnökség tagjait végzett munkájuk elismeréseként.

A rendezvényen számos vendég jelent meg. Exc Spányi Antal püspök úr bevezető gondolataiban elismerő szavakkal szólt eredményeinkről. Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr méltatta Szervezetünk tevékenységét.

Tagságunk egyhangúan elfogadta az Elnökség által beterjesztett Határozat tervezetet, melyben a 25. évi Ünnepi Közgyűlés megemlékezett a szervezet két és fél évtizedes munkája eredményeiről és a közösség előtt álló főbb feladatokról.

A rendezvény szervezetünk részére a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága elismeréseinek, valamint a Kraczáros Alapítvány kuratóriuma ikonikus ajándék festményének átadásával zárult.

2021. szeptember 4. – Küldöttségünk indult Gyergyószentmiklósra. Út közben megálltak Énlakán. A kis faluban éppen rendezvény volt. Tolcsvay Béla rögtönzött előadását nagy érdeklődés kísérte.

2021. szeptember 4. – Az évente megrendezett Partium Konferencia idei eseményére is meghívást kaptunk. A rendezvény is kiváló alkalom a partiumi és nagyváradi kapcsolataink erősítésére. Baráti Körünket Oláh László, Kovács Ágota, Geguss Ákos és Szegleti Tamás képviselte.

2021. szeptember 5. – Képviseltettük magunkat az olaszországi Romans világháborús emlékhelyén a Romans d’Isonzo és Versa tábori kórházakban elhunyt osztrák-magyar katonák emlékére állított emléktábla leleplezésében. Küldöttünk, Sajner Gyula koszorút helyezett el.

2021. szeptember 5. – A HTBK delegációja a gyergyószentmiklósi Széchenyi Alapítvány vendégeként az egyesület tagjaival közösen meglátogatta Fogaras várát.

2021. szeptember 7. – Küldöttségünk fél napos látogatást tett a Békásszoros Gyilkostó Nemzetiparkban.

A látogatás végén fejet hajtottak Szent István szobránál, emlékezve a nemrégen elhunyt alkotóra, Horváth Lajos szobrászra is.

2021. szeptember 7. – Gyergyószentmiklós határában a Gac hegyen, majd a katolikus templomban tartott megemlékezésen delegációnk is részt vett, Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó fellépésével a 77 éve hősi halált halt, a Magyar Királyi „Szent István” 3. Honvéd Gyalogezred állományába tartozó 159 székesfehérvári honvédra visszaemlékezve. Emléküket a településen folyamatosan ápolják.

2021. szeptember 7. – A gyergyószentmiklósi megemlékezéssel egyidőben városunkban, a tragikus események 70. évfordulójára kialakított emlékparkban, a Gyergyó-kőnél megemlékezést szerveztünk a 159 székesfehérvári katonahősre emlékezve. A rendezvényen részt vett és koszorút helyezett el Vargha Tamás országgyűlési képviselő, dr. Cser-Palkovics András városunk polgármestere és Len Emil, Gyergyószentmiklós alpolgármestere is.

2021. szeptember 8. – A nagyváradi temetőben küldöttségünk fejet hajtott egykori barátunk, a tavaly elhunyt Sárközi Zoltán sírjánál. A temetőben meglátogatták az ötödik gúlát is, amit Zoltán és barátai 10 éve építettek, emlékeztetve a nagy háború nagyváradi katonáira.

2021. szeptember 9. – Megkezdődött az elnökhelyettesünk által kezdeményezett Velencei tó környéke négy kulturális intézménye közös összefogásával és munkájával megvalósuló „Hazáért körút” program.

A tematikus élménytúrán a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola hatodikos diákjai vettek részt. A Katonai Emlékpark-Nemzeti Emlékhely egyik helyszínét adja a rendhagyó pedagógia programnak a kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékházzal, a gárdonyi Gárdonyi Géza Emlékházzal és a kápolnásnyéki Halász-kastéllyal együtt.

2021. szeptember 11. – Változatos „katonás” programokkal, kitűnő hangulatban zajlott a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége szervezésében a Kisbajtársak Találkozója az Emlékparkban.

2021. szeptember 13. – A kapcsolatrendszerünk építése és a tanulóifjúság hadtörténelmi érdeklődésének fokozása érdekében, a Dunaújvárosi Pannónia Oktatási Központ száz tanulójának tartott előadást az Ifjúsági Tagozat két tagja, Oláh László és Kovács Ágota történész.

2021. szeptember 17. – Az elmúlt pandémiás időszak miatt nagy kihagyás történt a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunk megvalósításában. A program újra beindult. Ebben az évben elsőként a Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola alsó tagozata és a Jenői Tagiskola alsósai, összesen 171 kisdiák vett részt a programban.

2021. szeptember 17. – Az első világháború legendás, székesfehérvári zászlóaljparancsnoka, Pour Gyula százados 105 éve vesztette életét a Comen-i fennsík, egy dolinájában két nehéz gránát robbanásakor. Az alkalomra emlékezve egy kis emlékanyagot állítottunk össze és tettük közzé Baráti Körünk és a KEMPP közösségi felületein.

2021. szeptember 18. – A Nagycsaládosok Országos Egyesülete a családok nevelő munkájának támogatása terén tett erőfeszítéseink elismeréseként Bronz-bölcső díjat adományozott és a hozzá járó oklevelet adta át a Katonai Emlékpark részére a szervezet országos ünnepségén.

2021. szeptember 18. – A Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezete a KEMPP-ben tartotta meg a Senior Orvosok találkozóját.

2021. szeptember 18. – Szervezetünk eredményesen részt vett a 14. Székesfehérvári Civil Nap rendezvényén. Köszönjük László Tibor és Papp István tagtársaink munkáját.

2021. szeptember 20. – Képviseltettük Szervezetünket a Wathay Ferenc vicekapitányra történő színvonalas megemlékezésen.

2021. szeptember 25. – A XII.Honvédfesztivál nyitónapja – A Csatatéri Sokadalom keretében a hagyományőrzők a magyar hadtörténelem különböző korszakait mutatták be.

Színes gyermek-, ifjúsági- és felnőtt programokat szerveztünk, emlékezve a kiemelkedő eseményre és szemléltetve a katonai értékeket, a bátorságot, a kitartást és a hazaszeretetet. A nap folyamán nyitottuk meg a „Katonaportrék” című fotókiállítást és adott egy órás koncertet a „Nótás Kapitány”. A csodálatos őszi időben sok száz fő látogatott el az Emlékparkba. Ifjúsági Tagozatunk munkájának köszönhetően gyermekek sokasága jutott felejthetetlen élményhez, próbálta ki tehetségét és versenyzett. Köszönet jár a program lebonyolításában résztvevő több mint 15 tagtársunknak.

2021. szeptember 26. – Szervezetünk aktívái – már sokadik alkalommal – üzemeltettek NATO tájékoztatási pontot a Budapesti Futófesztivál NATO futás rendezvényén.

2021. szeptember 27. – A Honvédfesztivál részeként, megrendeztük az Általános Iskolák Honvédelmi Csapatversenyét az István Király Általános Iskolában. A nevezett 11 csapat közül a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola nyerte meg a versenyt.

2021. szeptember 28. – AHonvédfesztivál második napja – A Katonai Emlékpark adott otthont az SZÁMHÁBORÚ 2021 – Országos Hadijáték és Általános Iskolások Honvédelmi Számháború csapatversenyének, amelyen több mint 200 diák vett részt.

Szervezetünk és Sukoró Önkormányzata 23. alkalommal szervezte meg a megemlékezést a haditanács 173. évfordulóján. Ökomenikus ima keretében emlékeztünk a szabadságharc hőseire a Sukoró-i református templomban. Szabó István államtitkár úr visszaemlékező beszédét követően, a hagyományoknak megfelelően a Honvéd férfikar ismét nagyszerű műsort adott.

kép: hmzrinyi.hu

A megemlékezés koszorúzással zárult.

kép: hmzrinyi.hu

2021. szeptember 29. – A Honvédfesztivál harmadik napja – A csata emléknapja – A Székesfehérváron diszlokáló katonai alakulatok képviselői jelenlétében megemlékeztünk alapító és örökös elnökünkről, Dr. Gyuricza Béla vezérezredesről, egykori országgyűlési képviselőről, politikai államtitkárról, a katonai emlékpark megálmodójáról. Életútját Sajner Gyula, a FEB elnöke méltatta, majd a megjelentek virágot helyeztek el az emléktáblájánál.

Ezt követően a 70 éve álló Obeliszknél koszorúzási ünnepségen idéztük fel a 173. évvel ezelőtti csatát. Köszöntőt mondott a honvédelmi miniszter úr és a MH parancsnok úr képviseletében Zsiga Tamás dandártábornok és dr. Karsai Béla, a szervezetünk elnöke. Megemlékező beszédet tartott dr. Hermann Róbert hadtörténész. A rendezvényt Tolcsvay Béla Kossuth díjas énekmondó műsora színesítette.

2021. szeptember 29. – A Hazafiság Iskolája kihelyezett programmal folytatódott, melynek keretében az Ifjúsági Tagozat tagjai és önkéntes segítői a Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola 391 tanulójának biztosították a programot. Az iskola igazgatónője és valamennyi pedagógusa nagy elismeréssel szólt munkánkról, melyben a kisdiákok nagyon lelkesen vettek részt.

2021. szeptember 30. – Négy küldöttünk részt vett a HTBK Országos Szövetsége elnökének megválasztásában Budapesten. A megválasztott dr. Varga József úrnak eredményes munkát kívánunk és bízunk a jó együttműködésben.

2021. október 3. – A HTBK Országos Szövetsége keretein belül működő SZAKE gyermekprogram 90 résztvevője látogatott a Katonai Emlékparkba, ahol élményszerű formában találkozhattak nemzetünk hadtörténelmével. 

2021. október 5. – A Hazafiság Iskolája programunk keretében a Budapest-Fasori Általános Iskola 99 tanulója látogatott a Katonai Emlékparkba.

2021. október 5. – A Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek, életutak beszélgető est újabb rendezvényén elnökünk, dr. Karsai Béla volt a vendégünk. Jó volt megismerni egy teljesen más oldalát is. László Tibor színvonalas köszöntőjét követően Silye Sándor, mint mindig, most is jól tartotta mederben a színes életutat bemutató beszélgetést.

2021. október 6. – Megemlékezést tartottunk a KEMPP-ben gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanuk kivégzésének 172. évfordulóján.

2021. október 7. – A Mozaik Múzeumtúra ebben a tanévben is megindította programsorozatát, melyhez ez alkalommal is csatlakozott Baráti Körünk, illetve a tevékenységünkön keresztül a Katonai Emlékpark. Ezen a napon Juhász Zoltán tagtársunk tartott foglalkozásokat egy budapesti iskolában, ahol a diákok megismerkedhettek az 1848/49-es szabadságharc „harczalaki” fogásaival.

2021. október 8. – A Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskolával folytatódott az együttműködésünk. Ezen a napon az 5. és 6. évfolyam 264 tanulója vett részt a Hazafiság Iskolája programban a Katonai Emlékparkban, ahol a programelemek vezetését az Ifjúsági Tagozat tagjai végezték.

2021. október 9. – A Sárisápi Tavaszi Hérics Gyermekalapítvánnyal hosszú évek óta kiemelkedően jó a kapcsolatunk, hiszen velük közösen rendeztük meg az „I, világháború – 100” nemzetközi gyermektalálkozót, valamint sok-sok honvédelmi versenyt és programot. Ők ebben az évben, mindenféle támogatás nélkül, önerőből rendezték meg a honvédelmi lőversenyüket, melynek megvalósításában – az önzetlen baráti segítség jegyében – az Ifjúsági Tagozat négy tagja vett részt.

2021. október 11. – Budapesten a Stefánia palotában került bemutatásra a Katonaportrék című kiadvány. Dr. Benkő Tibor miniszter úr elismerően szólt a bemutatott székesfehérvári katonákat tartalmazó könyvről, amelyben több tagtársunk is szerepel.

A kiadvány előkészítését Lévai Miklós tagtársunk irányította. A cikkeket szervezetünk két tagja Silye Sándor és Csató József készítették.

2021. október 11. – A Hazafiság Iskolája programunk újabb résztvevője a Patrona Hungariae Iskolaközpont 108 tanulója volt.

2021. október 12. – A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Váci Mihály Szakképző Iskola közel 170 tanulója vett részt a Hazafiság Iskolája pedagógiai programban.

2021. október 14. – A Mozaik Múzeumtúra újabb állomása Szolnokra látogatott. ahol az Ifjúsági Tagozat két tagja ez alkalommal is foglalkozási pontot működtetett.

2021. október 19-én – Nagy részvét mellett Pázmándon temették el vitéz Hajdú Szabolcs urat, szervezetünk tiszteletbeli tagját, 1956 aktív résztvevőjét.

2021. október 22-én – Megemlékeztünk az 1956-os forradalom 65. évfordulójáról. Dr. Görög István elnökhelyettesünk mondott ünnepi beszédet a Székesfehérvári Egyházmegye ünnepén.

Silye Sándor, Sándor Csaba és Papp István helyezett el koszorút a KEMPP ’56-os emlékművénél, amit 10 éve állítottunk fel.

Az ünnepséget követően nyitottuk meg – a nemrég elhunyt – Székely Kornél grafikus művész által készített, szervezetünk tulajdonában lévő kiállítást.

2021. október 23. – A Széchenyi család Alapítványa Közéletért Díj kitüntetésben részesítette Balassa Istvánt, Szervezetünk elnökségének tagját. Balassa István egy évtizede végzi a Fehérvár Tiszti Kaszinó Egyesület és a HTBK gazdasági munkájának irányítását, aminek eredményeként a szervezetek folyamatos magas színvonalú munkája anyagilag biztosított. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk munkájához!

2021. október 28-án Szervezetünk kezdeményezésére és rendezésében tartjuk meg Székesfehérvár MJ Város Városháza Dísztermében a szervezetünk által 20 éve végzett ifjúsági nevelő munka eredményeit bemutató konferenciát, amely a Hazáért körút kezdeményezésünk bemutató és tesztprogramja tapasztalatait is összefoglalja és zárja.

Időponthoz nem kötött feladatok

1. Az Elnökség döntésének megfelelően támogatjuk a Béri Balog Ádám Baráti Kör kezdeményezését, aminek eredményeként célunk II Rákóczi Ferenc fejedelem szobrának Székesfehérváron történő felállítása. A munkánk első szakasza, az adománygyűjtés eredményeként a kivitelezőkkel történő szerződések jogi előkészítése és a megbízást követő előleg kiutalása volt, amit október 10-ig végrehajtottunk.

2. Az Elnökség döntésének megfelelően végezzük a Doni kápolna felújításával kapcsolatos előkészítő munkálatokat, amelynek várható eredménye az építmény téli időszakban történő felújítása lesz.

3. A Nemzeti Együttműködési Alap által meghirdetett NEA 2022 pályázat előkészítése érdekében az Elnökség tagjai szakfeladatokat végeztek, míg Sándor Csaba pályázati felelős tagtársunk elvégezte a pályázat rögzítését, amit az elnökségi ülést követően kívánunk beadni.

4. Balassa István gazdasági vezető tagtársunk által folyamatos munkával végeztük a HM Hazáért körút, a Miniszterelnöki Kabinetiroda éves programtámogatásra biztosított támogatási összegek kifizetését és az azokhoz kapcsolódó munkát. Szervezetünk támogatást kapott Székesfehérvár MJ város képviselőitől, amire a szerződést megkötöttük.