Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2020. március 19. – 2020. június 4.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu

HÁTTÉRANYAG

a 2020. június 4-i elnökségi üléshez

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak áttekintése

2020. március 19. – 2020. június 4.

2020. március 19. – Az Elnökségi ülés a COVID-19 járvány okozta helyzet miatt online (telefonos) formában került megrendezésre. Kiemelt napirendként foglalkoztunk Baráti Körünk Közgyűlésének előkészítésével és megalakulásunk 25. évfordulójának méltó megünneplésével. Döntés született ezek időpontjának módosításáról és az ezekkel kapcsolatos további feladatokról. Döntöttünk egy körlevél kiadásáról is. Elhatároztuk, hogy a járvány időszakában lehetőség szerint heti rendszerességgel sort kerítünk hasonló jellegű munkamegbeszélésekre.

2020. március 29. – A bevezetett kijárási korlátozás miatti a Hazafiság Iskolája program működtetői/foglalkozásvezetői megkezdték a 10 évvel ezelőtt kidolgozott program valamennyi írásos háttér anyagának és módszertani ajánlásának aktualizálását, átdolgozását annak érdekében, hogy a program folytatása tartalmi és módszertani megújulással válhasson még hatékonyabbá, eredményesebbé.

2020. március 31. – Az iskolák bezárása a rajzpályázatunk befejezésére is hatással volt, így annak beadási határidejét meghosszabbítottuk. Emellett, rajzpályázatunk on-line változatát is meghirdettük, lehetőséget biztosítva a diákoknak a hadtörténelemmel való kapcsolat otthoni erősítésére és a hozzá kapcsolódó alkotásokra.

2020. április 2. – Rendkívüli online Elnökségi értekezletet tartottunk, melyen jóváhagytuk a rendkívüli helyzet miatt, a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal eljárásrendjét (online formában), majd pontosítottuk és jóváhagytuk a Közgyűlés elé kerülő dokumentumokkal kapcsolatos követelményeket.

2020. április 9. – Rendkívüli online Elnökségi értekezleten döntöttünk a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal előkészítésének feladatairól, határidőiről, felelőseiről, majd jóváhagytuk a Közgyűlés elé kerülő dokumentumokat.

2020. április 15. – Kiadtunk egy körlevelet a tagságunk tájékoztatásáram, melyben felhívtuk figyelmüket, hogy „Maradjunk otthon!”, figyeljünk egymásra, továbbá programjainkban szükségmegoldást kell alkalmaznunk és a Közgyűlés új módon fog megtörténni: „Közgyűlés – kicsit másképp”.

2020. április 16. – Online Elnökségi megbeszélésen pontosítottuk a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal közvetlen előkészítésének feladatait, a postázás rendjét.

2020. április 20. –A Közgyűlés előkészítése utolsó szakaszában az Elnökség tagjaiból kialakított munkacsoport nagy munkát végzett az anyagok összeállítása, postázása során.

2020. április 20. – A Közgyűlés dokumentumait (Beszámolót, Gazdasági beszámolót, Cselekvési tervet, Gazdálkodási tervet, FB jelentést) felraktuk honlapunkra.

2020. április – Lezártuk az idei, a nyolcadik Kárpát-medencei hadtörténelmi gyermekrajzpályázatunk hagyományos változata beadási határidejét. A „Ki gépen száll fölébe” pályázatra 902 alkotás érkezett. A rajzpályázat összefoglalója a honlapon megtekinthető. A 12 tagú zsűri megkezdte a pályamunkák értékelését.

2020. május 4. –  Akadémiai díjat kapott a Magyar Tudományos Akadémiától Baráti Körünk elnöke Dr. Karsai Béla, a Bolyai János alkotói díj alapítója. Gratulálunk! A járványhelyzet miatt a díjazottak nevét a köztestület 192. közgyűlésének tervezett időpontjában az Akadémia honlapján tették közzé.

2020. május 7. – Baráti Körünk több éve együttműködik a Felelős Szülők Iskolájával a Mozaik Múzeumtúrák szervezésében. A Felelős Szülők Iskolája felkért bennünket, hogy vegyünk részt a diákok otthoni tanulását segítő „Digitális Edukációs Múzeumi Órák” (DEMO) programban. Ehhez csatlakozva készítettünk egy negyedórás filmet a Katonai Emlékparkban, melyben elsősorban a huszárságon keresztül mutattuk be a magyar hadtörténelem néhány kiemelkedő időszakát. A film tartalmi elemei megjelenítésében Pap György, Szegleti Tamás és Oláh László, a technikai feladatokban Geguss Ákos vett részt.

2020. május 8. 16,00. – A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal online szavazásának határideje.

2020. május 9. – Koszorúztunk a Katonai Emlékparkban az Európai Béke Napja alkalmából, a II. világháború európai harcai befejezése 75. évfordulóján. A megemlékezés virágjainak elhelyezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a vírus elleni védekezés szabályai maradéktalan betartására.

2020. május 11. – Elkészült a jegyzőkönyv a Közgyűlés végrehajtásáról: a beérkezett szavazólapok száma 112 db (66,7%), a négy határozatot 111 igen (a beérkezett szavazatok 99,1%) támogatta. 1 „nem” szavazat érkezett. Megtörtént a tagság tájékoztatása a Közgyűlés határozatairól a honlapon, valamint e-mailben.

2020. május 18. – A Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából megtörtént a „Digitális Edukációs Múzeumi Órák” (DEMO) program bemutatása, melyben összesen 21 múzeum vett részt, köztük a Baráti Körünk közreműködésével a Katonai Emlékpark is. A programokat közel százezren tekintették meg, a következő napokban történt letöltésekkel a nézettség 130 000 fölé emelkedett.  A 21 múzeum közül a mi filmünk a második legmagasabb nézettségi számot érte el.

2020. május 21. – A Magyar Honvédelem Napján a Katonai Emlékparkban – a vírus elleni védekezés szabályait betartva – elhelyeztük az megemlékezés virágait a szabadságharc jelképénél, az Obeliszknél. A rendezvényen az MH Parancsnokság képviseletében részt vett Sándor Zsolt vezérőrnagy, Székesfehérvár helyőrségparancsnoka is.

2020. május 21-22. és 27.– A Katonai Emlékpark Raptor-pályája rendezését, az erdei rész kitakarítását, az izgalmas játékhoz szükséges fedezékek kialakítását, önkéntes munkában Geguss Ákos végezte.

2020. május 25. – „Digitális Edukációs Múzeumi Órák” (DEMO) program első eseménye sikerét követően a szervezők döntöttek a második programnap megrendezéséről is, és ismételten felkérték Baráti Körünket a csatlakozásra. Ez alkalommal, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján, illetve Trianon 100. évfordulóján kerül sor a programra. A témát is ehhez igazították. Baráti Körünk egy mozgóképes animációs-filmet készített, melyben a 2013. óta folyó rajzpályázatainkat, azok eredményeit mutattuk be, a hangsúlyt a nemzeti összetartozás erősítésére fordítva. A filmet többnapos, non-stop munkában tagtársaink Juhász Zoltán és neje, Juhász Zoltánné készítette.

2020. május 26. – Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós űrrepülése 40. évfordulóját Baráti Körünk és a Katonai Emlékpark honlapjain megjelenített kis filmmel köszöntöttük, melyben a korabeli filmrészlet és képek mellett az idei rajzpályázatunk űrrepüléssel kapcsolatos alkotásai is megjelentek. Megemlékezésünknek külön jelentőséget ad, hogy az idei rajzpályázat fővédnöke Farkas Bertalan. A filmet ugyancsak Juhász Zoltán szerkesztette.

2020. május 29. – A Magyar Békefenntartók Napja alkalmából koszorúzásra került sor a Katonai Emlékparkban. A vírus elleni védelem biztonsági előírásai betartásával megrendezett koszorúzáson az MH Parancsnokság képviseletében Sáfár Albert dandártábornok úr helyezte el a megemlékezés koszorúját, valamint több békefenntartó civil szervezet képviselője, aktív- és nyugállományú katonák, civilek helyeztek el koszorút és virágot a Magyar Békefenntartók Emlékműve talapzatán.

2020. május 29. – Az ország honvédelme érdekében végzett tevékenységéért a Honvédelemért Kitüntető Cím harmadik fokozatát kapta Dr. Karsai Béla, szervezetünk elnöke. Gratulálunk, további erőt, egészséget kívánunk.

2020. május 30. – Lezárult az idei gyermekrajzpályázatunk on-line változatának beadási határideje. Ismét sokan csatlakoztak a felhívásunkhoz, és ismét több határon túli területen élő gyermek is küldött pályamunkát. Összesen 269 alkotás született, melyek értékelését a zsűri megkezdte. A rajzpályázat díjazottjainak postai úton fogjuk elküldeni az okleveleket és a jutalmaikat, viszont az erre az alkalomra tervezett, egyedi, névre szóló emléklapját valamennyi alkotó válaszüzenetben már megkapta.

2020. május 31. – A Hősök Napja alkalmából Spányi Antal megyéspüspök celebrált szentmisét a két világháború hőseire emlékezve a Katonai Emlékpark részét képező Doni kápolnánál. Az eseményről filmfelvételt készítettünk, amit a szervezetünk facebook oldalán elérhetővé tettünk.

2020. június 2.- A HTBK állandó havi kulturális találkozási estjét, a Fecsegőt a járvány miatt online formában szervezte meg Silye Sándor tagtársunk. Vendége Görög István elnökhelyettes volt. A felvétel szervezetünk Facebook oldalán tekinthető meg.

2020. június 4. – A „Digitális Edukációs Múzeumi Órák” (DEMO 2) speciális múzeumpedagógia program ez alkalommal is – a többi 20 múzeum anyagával együtt – lehetőséget biztosít a Baráti Körünk és a Katonai Emlékpark széleskörű népszerűsítésére, a nemzeti összetartozás erősítése érdekében végzett tevékenységünk bemutatására.