’56 napjai hatvanhat év távlatából

A 66 évvel ezelőtti események ismert és névtelen hőseire emlékezve két elemből álló esemény került megrendezésre a Katonai Emlékparkban.

Pontban 12 órakor az ’56-os emlékpontnál vette kezdetét a megemlékezés, melynek megemlékező gondolatait Oláh Emil ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori lelkésze mondta el. Az ezredes gondolatai egyszerre voltak emlékezők, méltatók és előremutatók, a jövőnek szólók.

Az eseményt személyes részvételével tisztelte meg excellenciás Spányi Antal megyéspüspök, a Megyei Közgyűlés és a Kormányhivatal vezetői, valamint a Székesfehérváron állomásozó nemzetközi és hazai katonai szervezetek képviselői, tanintézmények és civil szervezetek vezetői.

A megemlékezés koszorúinak sorát dr. Ruszin-Szendi Romolusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka személyes képviseletében Vokla János ezredes helyezte el.

Az esemény az Emlékpark egyik kiállítóterében folytatódott, ahol a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete gondozásában elkészült új, ’56-os emléksarok ünnepélyes megnyitására került sor.

Három személy, vitéz Hajdú Szabolcs és Marián István hagyatékára, valamint prof. dr. Pintér Lajos emléktárgyaira alapozva jeleníti meg az új kiállítás az 1956-os eseményeket és a forradalom szellemiségét.

A kiállítást Dr. Longauer Tibor, az 1956-os Pesti Srác Alapítvány alelnöke nyitotta meg, aki bevezetőjében kiemelte, hogy „minden „kultúrnemzet” emléket állít az elődöknek – nagyon jó példa erre ez a Katonai Emlékpark. Nagyon fontosnak tartom, hogy méltó módon emlékezzünk szüleinkre, nagyszüleinkre, nemcsak miattuk, hanem gyermekeink és unokáink miatt is, hogy tudják, honnan jöttek, és mi az ő múltjuk.” Majd méltatta a kiállításban megjelenített személyek életútját, ’56-os szerepüket, szellemi hagyatékukat.

Ezt követően Hajdú Zsuzsannával közösen ünnepélyes szalagátvágással hivatalosan is megnyitotta az emléksarkot.

Az esemény értékét az is emelte, hogy ezen a napon kerültek ünnepélyesen aláírásra azok az adományozások, melyek keretében Hajdú Zsuzsanna átadta a HTBK részére, a Katonai Emlékparkban történő megjelenítés céljából, édesapja, Marián István és néhai férje, vitéz Hajdú Szabolcs 1956-os emlékeit.

A másik adományozás keretében Szurow Lilian, az egy éve elhunyt Székely Kornél grafikusművész özvegye átadta a Katonai Emlékpark részére a néhai férje által készített 1956-os kiállítás digitális anyagát.

Az új, állandó ’56-os emléksarok ebben az évben november 13-ig naponta, az Emlékpark nyitvatartási idejében megtekinthető.