„MINDENÜNK E ZÁSZLÓ” – Összefoglaló

2017-06-17

„MINDENÜNK E ZÁSZLÓ” – Összefoglaló

Összefoglaló a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat 2017. évi rendezvényéről

2017-ben ismét összefogott a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, valamint a nagyváradi Tanoda Egyesület, azzal a céllal, hogy az előző évek folytatásaként, ismét hadtörténelmi alapú gyermekrajzpályázatot szervezzenek. A példás együttműködés példátlan sikert hozott, hiszen a pályázati felhívásra 848 pályamunka érkezett a Kárpát-medence számos területéről. Tekintettel arra, hogy a kiírás lehetőséget teremtett a közös alkotásra, így a 848 pályamunkát összesen 1032-en készítették el, vagyis több mint ezren foglalkoztak a nemzetünk jelképeivel. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy sok iskolai osztály a tanórákon, illetve azokon kívül is foglalkozott a pályázatunkkal, de nem minden gyermek alkotását küldték el részünkre, s így a valós szám még magasabb.

A témaválasztás ismét biztosította, hogy a résztvevők az alkotásaikban megjeleníthessék nemzetünk hadtörténelmének meghatározó szimbólumait, a különböző korok zászlóit, címereit, illetve ezekkel együtt a hadtörténelmünk ismert és ismeretlen katonahőseit, a kiemelkedő eseményeit és meghatározó helyszíneit.

Az előző évek fővédnökei –
Biro Rozália elnök asszony, Bihar Megye parlamenti képviselője,
Dr. Cser-Palkovics András úr, Székesfehérvár polgármestere,
excellenciás Spányi Antal úr, Székesfehérvári megyéspüspöke –
mellett, ebben az évben fővédnökséget vállalt
Vargha Tamás miniszterhelyettes úr, a HM parlamenti államtitkára,
Pásztor Sándor úr, Bihar Megye elnöke, és
Huszár János altábornagy úr, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka is.

Magyarország 33 településének több mint ötven iskolájából érkezett összesen több mint 500 alkotás, de közel ennyi érkezett a Partiumból és Erdélyből, valamint néhány pályamunkát a Délvidékről és Kárpátaljáról küldtek lelkes kisdiákok.

A pályázat kiírását januárban, a Magyar Kultúra Napján tettük közzé, a vállalkozó kedvű tanulóknak március végéig volt lehetőségük az alkotásaik elkészítésére és leadására. Itt is ki kell hangsúlyozni, hogy a szervezők nagy köszönettel tartoznak a pedagógusoknak és szülőknek, akik támogatták, segítették a gyermekek munkáját.

A rajzpályázatunk állandó elemévé vált, s három éve rendszeresen megvalósul, hogy nagyváradi és székesfehérvári diákok közösen készítik el alkotásaikat. Ebben az évben is így történt, s a diákok egy közös program során, Székesfehérváron, kisebb csoportokban, együtt készítették el rajzaikat.

Áprilisban elsősorban a zsűri dolgozott, hiszen a rengeteg alkotás értékelése is hatalmas feladatot jelentett, s ugyancsak jelentős feladat volt a képek nyilvántartása, digitalizálása.

Nagy köszönettel tartozunk Mindenkinek, aki bármilyen formában kapcsolódott a kezdeményezésünkhöz, támogatta azt, lelkesítette és segítette a gyermekeket, s nagyon köszönjük annak az 1032 tanulónak, aki ceruzát, ecsetet ragadott és alkotásával segítette a pályázatunk sikerét!

Már az is hagyománnyá vált, hogy Nagyváradon és Székesfehérváron is nagyszabású kiállítás megnyitásával kötjük össze az ünnepélyes eredményhirdetéseket. Ebben az évben is így történt, hiszen május 11-én, Nagyváradon, a Váradi Vár patinás és autentikus környezetében került sor az elsősorban határon túli pályázók díjazására és a kiállítás bemutatására.

A rendezvényen jelen volt Pásztor Sándor úr, Bihar Megye elnöke, fővédnök, Szabó Ödön úr, parlamenti képviselő, Huszár István úr, az RMDSZ Nagyváradi Szervezete elnöke, Kecse Gabriella úrhölgy, a Tanoda Egyesület elnöke, Dr. Görög István úr, a Katonai Emlékpark ügyvezetője, Székesfehérvár képviseletében Deák Lajosné képviselő asszony és Horváth Miklós Csaba képviselő úr, valamint a HTBK képviseletében Sajner Gyula úr, a FEB elnöke.
Biro Rozália képviselő asszony, fővédnök nem tudott jelen lenni a rendezvényen, de előző napon megnézte a kiállítás berendezését, s sok sikert kívánt a szervezőknek.

A rendezvény kezdetén Meleg Vilmos művész úr szavalata melengette a szíveket, majd az ünnepi köszöntőket követően megkezdődött a díjak átadása. A szervezők már évek óta Aranyceruza, Ezüstceruza és Bronzceruza díjakat, valamint különdíjakat adnak át, s így történt ez alkalommal is.

A rendezvényen mintegy kétszázan voltak jelen, a kiállításon több mint négyszáz alkotás volt látható, s azokat a kiállítás két hete alatt – a Festum Varadinum kulturális fesztivál keretében – több mint nyolcszázan tekintették meg.

Az is megható pillanat volt, amikor még a nagyváradi kiállítás berendezési időszakában, a rendezvény előtt két nappal, a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium diákcsoportja Nagyváradon járt, s fontosnak érezték, hogy eljöjjenek megnézni a kiállítás rendezését, s a rövid látogatásuk során bepillanthattak a pályázat szervezésébe és feladataiba.

Május 26-án, Székesfehérváron, a Szent István Művelődési Házban került sor a másik ünnepélyes díjátadóra és kiállítás megnyitására. A rendezvényt személyes részvételével tisztelte meg Vargha Tamás miniszterhelyettes úr, fővédnök, Dr. Cser-Palkovics András polgármester úr, fővédnök, és excellenciás Spányi Antal megyéspüspök úr, fővédnök. Huszár János altábornagy urat Szabó András ezredes úr képviselte. Jelen volt továbbá Dr. Karsai Béla úr, a HTBK Székesfehérvári Szervezete elnöke, Dr. Görög István úr, a Katonai Emlékpark ügyvezetője, Kecse Gabriella elnök asszony, valamint a zsűri több tagja, pedagógusok, családtagok, segítők, közreműködők és természetesen nagy számban jelen voltak a főszereplők: a gyermekek. A rendezvényre zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház Szent István terme.

A székesfehérvári rendezvényre egy történelmi jelentőségű, katonavárosban került sor, s egy olyan időpontban, mely nagyon közel volt a Honvédelem Napjához, a Hősök Napjához, a Gyermeknaphoz, és a Nemzeti Összetartozás Napjához, s ez átszőtte az eseményt is. A fővédnöki köszöntők után, a különböző díjak átadása között, gyergyószentmiklósi és nagyváradi diákok műsora tette ünnepélyesebbé és meghittebbé a díjkiosztót.

A székesfehérvári rendezvényen is fokozott érdeklődéssel és izgalommal várták a gyermekek az eredményeket.

A nagyváradi és székesfehérvári eseményeken összesen 121 gyermek vehetett át különböző szintű elismeréseket, jutalomtárgyakat és a hozzájuk tartozó, egyedi tervezésű emléklapokat. Ugyancsak ilyen emléklapot vehettek át a fővédnökök, támogatók, együttműködők, a kimagasló létszámmal résztvevő tanintézmények és a zsűri tagjai is. A szervezők valamennyi résztvevő gyermek részére emléklapot készíttettek.

A 2017. évi pályázatunk is jól illeszkedett az öt éve tartó kezdeményezésünk sorába, s ezúttal is sikerült több mint ezer gyermek és fiatal érdeklődését felkelteni a nemzeti jelképeink iránt. A résztvevők lelkesen kapcsolódtak a felhívásunkhoz, s rajzszereket ragadva, gyermeki csodákat alkotva bizonyították, hogy él a nemzetünk hadtörténelme!