Tájékoztatás szavazás eredményéről 2021

Tisztelt Tagság!

A közgyűlés tartása nélküli határozathozatali eljárás lezárult. A szavazásra nyitva álló határidő 2021. április 30-án 16.00 órakor letelt, az ezt követően beérkező szavazatok a szavazás eredményébe már nem számítanak bele.

A szavazatszámlálást a Jelölő Bizottság tagjai végrehajtották és jegyzőkönyvben rögzítették, amely alapján az Elnökség a szavazás eredményét az alábbiak szerint állapította meg.

A rendes taglétszámra (167 fő) vetítve a szavazás eredményességének feltétele, hogy a beérkezett érvényes szavazatok száma az egyes határozati javaslatok tekintetében elérje a 84 szavazatot. A szavazás eredménye az egyes határozati javaslatok vonatkozásában az alábbi.

1/2021 számú határozati javaslat:

Az Elnökség által előterjesztett, a szervezet 2020. évi munkájáról szóló beszámolót a közzétett tartalommal elfogadom.

Igen: 111 db; Nem: 1 db; Tartózkodás: 0 db; Érvénytelen: 0 db.

A szavazás eredményes, a határozati javaslat elfogadásra került.

2/2021 számú határozati javaslat:

Az Elnökség által előterjesztett, a szervezet számviteli törvény szerinti 2020. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a közzétett tartalommal, az alábbi összegekkel elfogadom:

  • 89.878.668,- Ft mérleg fő összeg;
  • 21.060.101,- Ft bevétel;
  • 21.247.058,- Ft kiadás;
  •    – 186.957,- Ft adózás előtti eredmény.

Igen: 111 db; Nem: 0 db; Tartózkodás: 0 db; Érvénytelen: 1 db.

A szavazás eredményes, a határozati javaslat elfogadásra került.

3/2021 számú határozati javaslat:

Az Elnökség által előterjesztett, a szervezet 2021-2022. évi cselekvési tervét a közzétett tartalommal elfogadom.

Igen: 111 db; Nem: 0 db; Tartózkodás: 1 db; Érvénytelen: 0 db.

A szavazás eredményes, a határozati javaslat elfogadásra került.

4/2021 számú határozati javaslat:

Az Elnökség által előterjesztett, a szervezet 2021. évi költségvetési tervét a közzétett tartalommal, az alábbi tervezett összegekkel elfogadom:

  • 49.509.000,- Ft bevétel;
  • 53.267.400,- Ft kiadás;
  •  -3.758.400,- Ft eredmény.

Igen: 111 db; Nem: 0 db; Tartózkodás: 1 db; Érvénytelen: 0 db.

A szavazás eredményes, a határozati javaslat elfogadásra került.

Az Elnökség köszönetét fejezi ki a Tagság felé a szavazásban kifejtett aktivitása és nagyarányú támogatása iránt, valamint külön köszöni a Jelölő Bizottság részéről Lévai Miklós, Kovács László, Pap György és Kovácsné Kozma Katalin munkáját.

Székesfehérvár, 2021. május 3.

Tisztelettel:

a Baráti Kör Elnöksége