Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2022. március 24. – 2022. június 27.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.

Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255 www.htbkszfvar.hu

„HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM A HAZÁÉRT – EGYÜTT A BARÁTSÁG EREJÉVEL!”

Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2022. március 24. – 2022. június 27.

2022. március 24. – A szokásostól elérő helyszínen (Titkok Házában) tartott kibővített Elnökségi ülésen az állandó jellegű napirendi pontok előtt megvitattuk a stratégiai együttműködés lehetőségeit az előzetesen kialakított tervezet alapján az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület vezetőivel. Véglegesítettük az együttműködési megállapodást, mely azt a szándékot és részletes teendőit tartalmazza, hogy közösen lépünk fel a honvédség és társadalom kapcsolatának erősítése, valamint a fiatalok hazafias nevelését érintő szakmai ügyek képviseletben.

Ezt követően a dokumentumot a két szervezet elnöke, dr. Zugor Zsuzsanna és dr. Karsai Béla írta alá. Ezzel egy fontos együttműködési partnert szereztünk céljaink megvalósításához. Állandó napirendi pontként megtárgyaltuk az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett és a következő időszak feladatait, azok költségvetésével együtt, valamint az elvégzett és a tervezett feladatok jogi aspektusait. Áttekintettük a Közgyűlés előkészítésének aktualitásait, a beszámolók és tervek előkészítettségét. A tervezettel ellentétben – az érintett elnökségi tag távollétében – a Felügyelő Bizottság 2021. évi gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzése főbb tapasztalatainak megvitatását elhalasztottuk.

2022. április 5. – A Mozaik Múzeumtúra keretében ismét részt vettünk kihelyezett iskolai programon. Ez alkalommal Budapesten, a Gundel Károly Technikum diákjai számára vittük el a hadtörténelem egy szeletét, melynek során mintegy százötven tanuló sajátította el az 1848/49-es szabadságharc ifjú nemzetőrei és honvédei gyalogos harcalaki mozzanatait.

2022. április 10. – A MH Parancsnoksága és Baráti Körünk közös szervezésében tartottunk virágvasárnapi zenés áhítatot a Budai úti Református templomban.

A nagy érdeklődés mellett végzett áhítat szolgálatát Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök végezte. Közreműködött a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar.

2022. április 12. – A Hazafiság Iskolája programra is kedvezőtlen hatással volt az elmúlt két év vírushelyzete, ezért is örvendetes, hogy ezen a napon két iskola is részt vett a pedagógiai programunkban. Egy Budakesziről érkezett általános iskola 156 tanulója és egy Szigetszentmiklósról érkezett tanintézmény 130 diákja vált a programunk résztvevőjévé.

2022. április 14-15. – A tavaszi szünet időszakára külön programot szerveztünk a gyermekeknek és családoknak a Katonai Emlékparkban. A két tematikus napból a második, a világháborúk lövészárokharcait bemutató program volt a népszerűbb, melynek során „teltházassá” vált a lövészárok és sokan hallgatták a témához kapcsolódó előadásokat.

2022. április 19. – Rendhagyó, de jogilag fontos Elnökségi ülésen jóváhagytuk a Közgyűlés írásos anyagait, majd megvitattuk az előző ülésről elhalasztott Felügyelő Bizottság-i ellenőrzés főbb tapasztalatait a 2021. évi gazdálkodással kapcsolatban, rámutatva a problémák megoldásának lehetőségeire is.

2022. április 26. – A Mozaik Múzeumtúra ez alkalommal Bagra, az Arany János Általános Iskolába látogatott, s szinte már természetesként az Ifjúsági Tagozat tagjai ez alkalommal is segítették a program sikeres megvalósítását.

2022. április 28. – Az Ifjúsági Tagozat felkarolta a Dunaújvárosi Oktatási Centrumban kialakított honvédelmi szakkört, s ez alkalommal Papp István tagtársunk tartott előadást a mintegy száz résztvevőnek a nemzetközi békefenntartásról.

2022. április 30. – A Sárisápi Tavaszi Túra honvédelmi verseny szervezőivel mintegy tíz éve tartalmas a szakmai együttműködésünk, és baráti kapcsolat alakult ki közöttünk Ezen a napon Geguss Ákos, az Ifjúsági Tagozat tagja, önkéntes tevékenységként segítette a Sárisápon megrendezett gyermek- és ifjúsági lőverseny sikeres megrendezését.

2022. május 3. – Képviseltettük szervezetünket a HTBK Országos Közhasznú Szövetség beszámoló és tisztújító közgyűlésén, Budapesten. A küldöttek dr. Görög Istvánt ismét megválasztották az országos szervezet elnökhelyettesévé.

2022. május 9. – Az Európa Napon koszorúzással emlékeztünk meg a 2. világháború végéről, majd a Krajczáros alapítvány által az „Ecsettel békéért” c. projekt keretében március 18-án meghirdetett „Tanuljunk a múlt hibáiból” című karitatív célú, nyilvános művészeti pályázat kiállítását nyitottuk meg a KEMPP HTBK termében.

A pályázat apropója az Ukrajnát ért orosz agresszió volt. A pályázatra a jelzett 33-ból 25 alkotás érkezett be. A képek értékelésében a zsűri mellett szavazataival a közönség is részt vett.

2022. május 14. – A Nemzeti Örökség Intézet (NÖRI) döntése alapján az idei évben a Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhely kapta az Év Emlékhelye díjat.

Az Emlékhelyek Napján Budapesten, a Fiumei úti sírkertben tartott ünnepségen Móczár Gábor a NÖRI főigazgatója méltatta a folyamatosan fejlődő és megújuló Katonai Emlékpark évtizedes tevékenységét, hangsúlyozta, hogy az emlékpark hosszú évek óta kitartó munkával építi a nemzeti emlékhely ismertségét, valamint fejleszti kapcsolatit az oktatási intézményekkel, és külön is megemlítette a „Hazáért körút” pedagógiai programot, majd átadta a díjat.

Gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk!

2022. május 14. – Az Emlékhelyek Napján a Katonai Emlékparkban szabadtéri tárlatvezetés keretében 45 percben mutatta be Oláh László tagtársunk az elmúlt 175 év hadtörténelméhez kapcsolódó látnivalókat, majd Kovács Ágota történész, tagtársunk a „Harctéri élet az első vonalban – 1942” c. program keretében harctéri zajok (ágyúdörgés, fegyverropogás) kíséretében összefoglaló jellegű előadást tartott a Donhoz vezényelt 2. magyar hadseregről.

Ennek során mutatták be a Magyar Tüzér Egyesület hagyományőrző katonái a 80 évvel ezelőtti katonai felszerelést, fegyverzetet és egyenruhát.

A nap során hadtörténelmi foglalkoztató programot is kínáltunk kisgyermekeknek és kisgyermekes családoknak.

2022. május 16. – „Fecsegő” programunk vendége Nagy Péter a Székesfehérvári Vörösmarty Színház színésze, rendezője volt, akit Silye Sándor tagtársunk pályafutásáról kérdezett. Sikeres művészt ismerhettek meg a megjelentek.

2022. május 17. – A megyénk egyetlen – s reméljük, hogy nem is lesz több –békefenntartó áldozata Róth Orsolya posztumusz hadnagy halálának 11. évfordulóján Baráti Körünk nevében Geguss Ákos és Oláh László helyezte el az emlékezés virágát.

2022. május 18. – Megtartottuk éves rendes Taggyűlésünket a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István termében.

Az általános napirendi pontok után szervezetünk és a MH Parancsnoksága közötti Együttműködési megállapodást írt alá dr. Karsai Béla, elnökünk és Sándor Zsolt altábornagy, a MH parancsnok helyettese.

Elnökünk hangsúlyozta, hogy ez egy erős kézfogás a két szervezet között. Sándor Zsolt altábornagy méltatta azt a munkát, melyet végzünk a fiatalok hazafias honvédelmi nevelése terén. A Taggyűlés elismerések átadásával ért véget. Dokumentumai honlapunkon megtalálhatók.

2022. május 18. – Két év kényszer szünet után ismét megrendezésre került a „Fehérvár köszönti katonáit”. Dr. Cser-Palkovics András polgármester ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta, hogy városunk megbecsüli katonáit.

Köszönetet mondott a megjelent dr. Benkő Tibor leköszönő miniszter úrnak, amiért mind katonai, mind kormányzati pozíciójában partnere és szövetségese volt Fehérvárnak. Majd átadta a Sipos Gyula Díjat Topor István ezredesnek, a NATO-NFIU hazánkban állomásozó erői parancsnokának. A rendezvényen dr. Varga József, a HTBK OKSZ elnöke a Gyuricza gyűrűt dr. Nagy Györgynek és dr. Francsics Ottónak adta át. A nagysikerű rendezvényen a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar hangversenyében gyönyörködhettünk.

2022. május 19. – A Katonai Emlékparkban a magyar honvédelem napja tiszteletére az Obeliszk tövénél a megemlékezés koszorúit és virágait helyeztük el, emlékezve az 1849-ben ezen a napon történt dicsőséges győzelemre, melynek során Görgei Artúr tábornok honvédserege visszafoglalta Buda várát a Habsburg császári csapatoktól.

2022. május 19. – Képviseltettük magunkat a Nemzeti Emlékhelyen Fehérvár török alóli felszabadulásának városi rendezvényén.

2022. május 20. – A KEMPP-ben az Év Emlékhelye díj odaítélése alkalmából rendezett belső ünnepségen dr. Karsai Béla, elnökünk az Elnökség nevében levélben köszöntötte a munkaszervezetet, és megköszönte a HTBK törekvések mindennapokban történő megjelenítése és képviselete érdekében végzett több mint egy évtizedes munkát.

Kérte a folytatást. Sajner Gyula, a FEB elnöke ünnepi beszédében a HTBK nevében mondott köszönetet az emlékpark dolgozóinak.

2022. május 24. – Két év kényszerű kihagyás után újra sor kerülhetett a Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajzpályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és kiállítására Nagyváradon.

A jubileumi évben a „Nemzetemnek vagyok katonája” címmel hirdettük meg a pályázatot a KEMPP és a nagyváradi Tanoda Egyesület együttműködésében. A 30. Festum Varadinum keretében megrendezett díjátadó ünnepségen Oláh László, baráti körünk Ifjúsági Tagozatának vezetője, a KEMPP szakmai igazgatója, Kecse Gabriella, a Tanoda Egyesület vezetője, Meleg Vilmos színművész, a Varadinum Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnöke és Borsi Imre Lóránt, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnökhelyettese köszöntötte a megjelenteket. A rajzpályázat fontos eredménye, hogy ebben az évben is újabb – határon belüli és túli – települések diákjai jelentek meg alkotásaikkal.

A jubileumi pályázaton ismét kimagaslóan magas volt a részvétel, összesen 1175 pályamunka érkezett a Kárpát-medence szinte minden részéből. Továbbra is főként a „papírra vetve” munkák adták a pályázatok jelentős részét, de az online lehetőséggel is éltek több, mint 250-en. Az alkotások több mint harmadát a határon túli területekről küldték. Örvendetes, hogy az orosz agresszió által sújtott Kárpátalja diákjai is részt vettek.

Minden alkotónak emléklappal köszöntük meg a munkáját és külön díjaztuk a legaktívabb alkotóközösségeket is. Összesen mintegy 250 db elismerést (Arany-, Ezüst- és Bronzceruza, Különdíj) adtunk ki. A 2013 óta megrendezett pályázatokra az eltelt tíz év alatt mindösszesen 10969 pályamunka érkezett, melyek – tekintettel a közös alkotás lehetőségére – több mint 13400 gyermek művei, ami örvendetesen nagy szám.

2022. május 26. – A Békefenntartók napján a Katonai Emlékparkban koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartottunk. Sándor Zsolt altábornagy a MH parancsnok helyettese méltatta a magyar békefenntartók elmúlt évtizedekben végzett nehéz és veszélyes tevékenységét, majd megemlékezett azokról, akik életüket adták a feladatteljesítés során hazánk biztonságáért.

Kiemelte, hogy jelenleg több mint kilencszáz magyar katona szolgál három földrész kilenc országában, tizenkét különböző misszióban. Az ünnepségen részt vett Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Pálffy Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, Kardos Ádám, Pákozd község polgármestere, valamint Győri Péter Pál ezredes, a HM főosztályvezetője, Topor István ezredes, a NATO Erőket Integráló Elem (NFIU) parancsnoka, Siposs Ernő Péter dandártábornok, a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály- parancsnok helyettese, továbbá osztrák és szlovák bajtársak is.

A rendezvényen Hazuga Károly nyugállományú altábornagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke egyesületi zászlót és zászlószalagot adományozott a megalakulásának 15. évfordulóját ez évben ünneplő Békefenntartók Bajtársi Egyesületének.

2022. május 29. – Hősök napi szentmisét mutatott be a háborúk hőseinek tiszteletére exc Spányi Antal megyéspüspök az átépítés alatt álló Doni kápolna helyett a Szent Imre templomban. Beszédében méltatta a háborúk hőseinek tetteit és reményét fejezte ki, hogy a következő megemlékezésre már ismételten a Don kanyar emlékkápolnában kerül sor.

2022. május 29. – Baracska település egyre több szállal kapcsolódik Baráti Körünkhöz és a Katonai Emlékparkhoz. Ennek jegyében, a Hősök Napi megemlékezésre Oláh Lászlót kérték fel, aki a település rendezvényén mondta el a hősöket köszöntő és méltató gondolatait.

2022. június 2. – A nagyváradi után megrendeztük a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat magyarországi eredmény hirdetését is, hagyományosan összekötve a Nemzeti Összetartozás Napjának megünneplésével a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház Szent István termében.

A rendezvényen részt vett és méltatta a gyerekek munkáját Vargha Tamás, országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár, exc. Spányi Antal megyéspüspök, dr. Petrin László a megyei kormányhivatal főigazgatója, Lehrner Zsolt alpolgármester, Sándor Zsolt altábornagy a MH parancsnok első helyettese, Beluzsár Tamás a MH parancsnokság főnöke.

A Nemzeti összetartozás napjának ünneplését a Tilinkó együttes műsora színesítette. Felemelő érzés volt a boldog gyerekarcokat látni. A rendezvény végén elnökünk nevében elnökhelyettesünk köszöntötte a tíz rajzpályázatot szervező és a munkában oroszlánrészt vállaló Oláh László tagtársunkat, az Ifjúsági Tagozat vezetőjét. A részletek honlapunkon/Facebookon megtekinthetők.

2022. június 7. – A székesfehérvári tankerületi központ (5 járás) általános és középiskoláiból közel 100 fő iskolaigazgató vett részt a KEMPP-ben tartott tanévzáró programon. A résztvevők számára bemutathattuk a HTBK törekvéseit és módszereit, ami nagy érdeklődést váltott ki és remélhetőleg erősítette a szervezeteink közötti kapcsolatot.

2022. június 8. – Az Önkéntesek Hete alkalmából, illetve egy pályázat eredményeként, a Civil Központ szervezésében, a központ előtti téren bemutatkozott Baráti Körünk, illetve a 2021. év legattraktívabb civil programjának minősített gyermekrajzpályázatunk. Az esemény keretében díjakat adtunk át a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskolának, mely az idei gyermekrajzpályázat legaktívabb alkotóközösségét adta, ahonnan több mint száz alkotás érkezett.

2022. június 9. – A Laky Ilonka Általános Iskola Ecserről érkezett a Katonai Emlékparkba, és a 150 tanulójuk lelkesen vett részt a Hazafiság Iskolája programunkban.

2022. június 10. – A tanév végének közeledtével, ezekben a napokban nagyon sok iskolai csoport érkezett a Katonai Emlékparkba, akiknek a magas színvonalú kiszolgálása, a programjaik biztosítása nehezen lett volna megvalósítható az Ifjúsági Tagozat tagjai segítsége nélkül. A tagozat több tagja nem csak ezen a napon, hanem a nagy terheléses időszak más napjain is lelkesen és nagy szakmaisággal segítette a KEMPP dolgozóit.

2022. június 17. – Éppen hét évvel ezelőtt hozott határozatot a Baráti Körünk elnöksége az Ifjúsági Tagozat megalakításáról. A „szülinapos” tagozat tagjait és támogatóit a tagozat vezetője levélben köszöntötte.

2022. június 8. – A közelmúltban kötött együttműködési megállapodásunk szellemében a Civil Központ szervezésében az Önkéntesek Hete alkalmából a központ előtti téren Oláh László vezetésével bemutatkozott a HTBK Ifjúsági Tagozata.

2022. június 20. – A „Fecsegő, avagy arcok, harcok, emberek” sorozatunk következő érdekes vendége L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója volt, akit László Tibor bevezető gondolatai után Silye Sándor kérdezett életéről, pályájáról, munkájáról a Nyitrai úti közösségi házban.

Jó volt megismerni egy sokoldalú ember gondolkodását életéről, a világról.

2022. június 24. – Ünnepélyesen megnyitottuk a X. jubileumi Emlékparki Nyár eseményeit.

Köszöntőt mondott Vargha Tamás, országgyűlési képviselő, parlamenti államtitkár, az Emlékparki Nyár programsorozat alapítója és alapító fővédnöke, valamint Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, az idei rendezvény fővédnöke.

Karsai Béla, szervezetünk elnöke köszönete jeléül emléklapot adott át. Megnyitottuk a „Színes ceruzák varázsa – Gyermekrajzokon megelevenített hadtörténelem” c. kiállítást a 10 éve folyó Kárpát-medencei, hadtörténelmi gyermekrajz pályázatok legszebb alkotásaiból.

A rendezvényen nagy sikerű koncertet adott a Honvéd Együttes Férfikara és a kényszerből távol lévő székesfehérvári helyett a Kaposvári Helyőrségi Zenekar. Az ünnepség állófogadással ért véget.

2022. június 25. – AMagyar Tavak Fesztiválja – TOUR D’OPERA – Biciklivel a Velencei-tó körül” projekt egyik állomásaként a KEMPP is bekapcsolódott a programba egy Latin Jazz Piknikkel, melynek keretében fellépett Jász Andris, Horváth Márk, Romhányi Áron és Balássy Betti.

2022. június 25. – Dr. Simon László kormány megbízott és dr. Karsai Béla, elnökünk megnyitotta a Honvédelmi Szövetséggel közösen szervezett X. Ifjúsági Honvédelmi Táborunkat, az előző évektől eltérő helyszínen, Balatonfenyvesen. A tábor nagyszerű programokkal várja a fiatalokat. A tapasztalatokat feldolgozzuk és közreadjuk.

2022. június 26. – Második alkalommal rendeztük meg a Szent László napi ünnepi megemlékezésünket az Emlékparkban. Az ökumenikus istentiszteletet Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök és Markovics Milán őrnagy, a katolikus tábori püspökség pasztorális helynöke celebrálta.

Ezt követően megkoszorúztuk a Vitézi Rend Emlékművét.

A rendezvényen fellépett a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar és Szalai Zsuzsanna énekes. A délelőttöt szeretetvendégség zárta.

2022. június 27. – Dr. Karsai Béla, elnökünk, exc. Spányi Antal püspök úrral együtt koszorút helyezett el az 1995-ben emelt Szent László királyunk mellszobránál a Prohászka ligetben.

Időponthoz nem kötött elvégzett feladatok

  1. Elnökünk vezetésével elkészült és jóváhagyásra került a Doni kápolna kivitelezését megelőző terv, így remény van a kivitelezés közeli megkezdésére és a kápolna méltó megújulására.
  2. Folytatódott a visintini kápolna karbantartásának előkészítése, amiben Sajner Gyula és Németh István tagtársaink végeztek megfeszített munkát, lehetőséget adva egy őszi magas szintű programra.
  3.  Megtörtént a Rákóczi szobor zsűrizése, elkészült a zsűri jelentése, amit ki is fizettünk. Készülünk a következő nagy feladatra, az avató ünnepség előkészítésére és megrendezésére október 1-én 11 órakor.
  4. Befejeztük a tulajdonunkban álló Pákozd Hrsz 087/A épület hőtechnikai felújításának és naperőművének kiépítésére biztosított forrás felhasználását, és megkezdtük az elszámolás elkészítését. A kapott 15 mFt támogatás eredménye érezhető változást hozott a működtetésben, és a vagyonelemünk megtartásában. Köszönet mondunk Balassa István, gazdasági vezetőnknek munkájáért.