Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai – 2022. január 27. – 2022. március 24.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu

Az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2022. január 27. – 2022. március 24.

2022. január 27. – A 10 napirendi pontból álló, hosszúra nyúlt Elnökségi ülésen ismét bővült szervezetünk. Felvettük Varga Jánost és Halmay Tivadart. Az állandó jellegű napirendi pontok előtt Dr. Altorjay András bevonásával áttekintettük a II. Rákóczi Ferenc szobra Székesfehérváron történő felállításának aktualitásait, majd Vajnai Endre építész segítségével a Doni kápolnával kapcsolatos aktuálisokat. Ezt követően – állandó napirendi pontként – megtárgyaltuk az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett és a következő időszak feladatait, azok költségvetésével együtt, valamint az elvégzett és a következő időszak feladatainak jogi aspektusait. Döntöttünk Magyarország béketámogató tevékenységét kutató alapítvány létrehozásában alapítóként való részvételről, majd a 2022-es Közgyűlés előkészítésének főbb feladatairól. Ezt követően meghallgattuk a 2022-es év főbb feladataira, valamint a főbb költségvetési irányszámaira vonatkozó elgondolást. Az utolsó napirendi pontunkban döntöttünk elismerésekre történő felterjesztésekről. Az ülésünkön részt vett dr. Varga József, a HTBK OKSZ elnöke is.

Az ülésünkön részt vett dr. Varga József, a HTBK OKSZ elnöke is.

2022. január 29. – Befejeződött a KEMPP-ben a 2021. november 12-én megsérült első világháborús barakk tetőszerkezetének felújítása. Az épület új borítást kapott, amire még egy zsindely fedés is felkerült. Ily módon a barakkban található kiállítás megtekinthető.

2022. február 1. – Tablókiállítás nyílt az Echo Innovációs Műhely negyed évszázados tevékenységről a Fehérvári Civil Központ előtti téren a Civilek Napja alkalmából. A tárlatnyitón Dr. Zugor Zsuzsanna, az Echo Innovációs Műhely elnöke ismertette annak a pályázatnak az eredményét is, melyet a Fejér Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ hirdetett meg azzal a céllal, hogy megtalálja Fejér megye legjobb, civil kezdeményezésű programját. Nagy örömünkre szolgál és büszkék vagyunk, hogy szervezetünket – a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetét – is a győztesek közé sorolták.

Az Echo Innovációs Műhely a nyertes civil szervezeteknek egy kültéri tablókiállítást ajánlott fel a 2022-es Önkéntesek Hete rendezvénysorozat részeként, melynek keretében be tudjuk mutatni a munkásságunkat, eredményeinket a Fehérvári Civil Központ előtti téren.

2022. február 4. – A Katonai Emlékparkban megemlékeztünk a békefenntartás 125. évfordulójáról, és koszorút helyezünk el az évforduló, valamint az évek során önzetlen és felelősségteljes feladatot vállalt valamennyi békefenntartó tiszteletére.

125 éve vette kezdetét Kréta szigetén a „Tűzoltási hadművelet”, mely a történelem első békefenntartó műveletévé alakult a helyi etnikai és vallási konfliktusok rendezése érdekében. A feladatot a monarchia két hadihajójának többnyire magyar származású katonái oldották meg. A hidegháború időszakából jól ismertek Dag Hammarskjöld ENSZ főtitkár szavai, miszerint “A békefenntartás nem katonai feladat, de csak katonák tudják végrehajtani.” Ez a bipoláris világ megszűnése után több elemében is módosult, mivel az új-tipusú békefenntartás már magában foglalja a preventív diplomáciát és a békeépítést is.

2022. február 19. – Életének 101. évében családja körében csendesen elhunyt Antalfia Jenő, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör alapító tagja és első FEB elnöke, aki a székesfehérvári szervezet aktív és legidősebb tagja volt.

Isten Veled Jenő bácsi! Emlékedet megőrizzük!

2022. február 23. – Pákozdon a Katonai Emlékparkban átadtak egy 15 kW-os napelemrendszert.

2022. február 28. – Megtörtént Pákozdon, a Katonai Emlékpark évadnyitó vezetőségi rendezvénye, melyen részt vett dr. Varga József a HTBK OKSZ elnöke is.

Az ülés keretében köszöntöttük 60. születésnapja alkalmából Oláh László ny. alezredest, az Ifjúsági Tagozat vezetőjét, aki több évtizede szervezi a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelését és abban maga is tevékenyen részt vesz.

2022. március 9. – Ünnepélyesen megnyitottuk a Katonai Emlékpark Pákozd–Nemzeti Emlékhely 13. évadját.

Az ünnepség a – hagyománnyá vált, immár – X. Kegyeleti emlékfutás beérkezésével és a Székesfehérvár Helyőrségi zenekar térzenéjével vette kezdetét.

Dr. Görög István, elnökhelyettesünk, a KEMPP ügyvivője köszöntőjét követően Tessely Zoltán országgyűlési képviselő ünnepi beszéde, a baracskai „Éppen dalban” Férfikórus műsora, a Magyar Honvédség parancsnokának köszöntője, és Ruff Tamás: Pákozdi toborzó című indulója hangzott el.

A rendezvény térzenével folytatódott, majd a Katona-Élet–Képek – a HM fotópályázat 2021. díjnyertes képeiből készült kiállítás megnyitásával zárult.

2022. március 11. – Nagy megtiszteltetés érte szervezetünket is, amikor dr. Görög István, elnökhelyettesünk – kiemelkedő munkája elismeréseként – megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

Gratulálunk a kitüntetéshez, további eredményes munkát kívánunk!

2022. március 11. – Megkezdődött a Hazafiság Iskolája tavaszi időszaka. Ezen a napon egy budapesti és egy várpalotai iskola, összesen több mint 400 tanulója vett részt a programban.

2022. március 15. – Az 1848-as forradalom évfordulóján egész napos elfoglaltságot kínáltunk.

Jelentős eleme volt a Kákics zenekar „Az 1848-dik évben, az Úristen letekintett a földre …” című szabadtéri népzenei programja, délután a „huszárvágás” bemutatása, a „’48-ról 48 percben” című, szabadtéri tárlatvezetések, emlékezve a csata előzményeire és lefolyására, továbbá a kicsiknek és nagyoknak kínált foglalkozások, valamint a tárlatok megtekintése.

A délelőtti szép idő jelentősen könnyítette a helyzetünket.

2022. március 16-17. – A Budapesti Karácsony Sándor Református Általános Iskola alsó tagozatos, majd másnap a felső tagozatos tanulói vettek részt a Hazafiság Iskolája pedagógiai programunkban, melynek megvalósításában ezúttal is az Ifjúsági Tagozat tagjai és önkéntesei segítettek.

2022. március 19. – A fiatalok hazafias és honvédelmi nevelésének egyik nagyon hatékony eleme a Kadét programban résztvevő tanulók ismereteinek bővítése, a honvédelemhez való kötődésük erősítése. E cél érdekében örömmel fogadtuk az Emlékparkban a Budapesti Gépészeti SzC Magyar Hajózási Technikuma kadétjait, akik számára – az Ifjúsági Tagozat tagjai vezetésével – egész napos hadtörténelmi, katonai programot szerveztünk.

2022. március 22 – Dr. Karsai Béla elnökünk meghívására ismét Székesfehérvárra látogatott dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr.

A Tiszti klub színháztermében nagy érdeklődéssel kísért, színes előadást tartott a haderőfejlesztés eredményeiről, terveiről és a honvédelem aktuális kérdéseiről, különös tekintettel az Ukrajnában zajló háborúra.

2022. március 23 – Dr. Görög István, elnökhelyettesünk, dr. Sorosy Tamás, titkárunk és Kőnig Alajosné, irodavezetőnk részt vett, leendő együttműködő partnerünk, az Echo Innovációs Műhely közhasznú egyesület meghívására a Titkok Házában rendezett, az „Európa biztonsági kihívásai a szűkülő geopolitikai térben” c. workshopon.

2022. március 23 – Dr. Gyuricza Béla vezérezredes úr születésnapján az Emlékparkban emléktáblája előtt fejet hajtva emlékeztünk meg életéről, munkásságáról.

2022. március 24. – Újabb kadét tanulói csoportot fogadtunk a Katonai Emlékparkban. Számukra ez alkalommal is több órás, tartalmas és a tanulmányaikhoz segítséget nyújtó programot biztosítottunk. A programban ezúttal is az Ifjúsági Tagozat tagjai működtek közre.