Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai – 2021. március 18. – 2021. június 10.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu

HÁTTÉRANYAG

a 2021. június 10-i elnökségi üléshez

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai

2021. március 18. – 2021. június 10.

2021. március 18. – Az Elnökségi ülés központi témája a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal feladatainak előkészítése volt. Döntöttünk az eljárásrendről, áttekintettük és pontosítottuk a Közgyűlés elé kerülő dokumentumainkat. Ezeken túl ismét nőtt egy fővel szervezetünk, áttekintettük az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett és a következő időszak feladatait, azok költségvetésével együtt. Megvitattuk a HTBK hozzájárulásának lehetőségeit a KEMPP Hrsz 087/A épület felújításához, valamint a Doni kápolna felújításával kapcsolatos lehetséges feladatokat.

2021. március 18. – Az alapító elnökünkre emlékezve, születése 82. évfordulóján, virágot helyeztünk el a Dr. Gyuricza Bélát ábrázoló festménynél a Katonai Emlékparkban.

2021. április – A Fehérvár TV, az M5 csatorna, továbbá a Vörösmarty Rádió és a Rádió1 több alkalommal is tudósított a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatunk aktuális helyzetéről.

2021. április 10 – Az Elnökség elnökségi ülés tartása nélküli határozathozatallal jóváhagyta a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra (levélszavazásra) készített írásos beszámolókat és terveket.

2021. április 12. – Dr. Bukli Ádám elkészítette a szavazólapokat, Dr. Görög István sokszorosította a teljes kiküldendő anyagot, majd Kőnig Alajosné elkészítette és postázta a Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra (levélszavazásra) készített írásos anyagokat.

2021. április 30. – A levélszavazatok visszaérkezésének határideje.

2021. május – Az MH 1. Hadihajós és Tűzszerész Ezred katonái közreműködésével megkezdődött a Katonai Emlékparkban a „Tűzszerész-kert” kialakítása.

2021. május 03. – A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatalra beérkezett szavazatokat a Dr. Bukli Ádám vezette bizottság összegezte, arról jegyzőkönyvet készített és a jegyzőkönyvet felrakta a honlapunkra.

2021. május 07. – Az Európai Béke Napja alkalmából, a szabályok betartásával, Baráti Körünk és a Katonai Emlékpark nevében koszorút helyeztünk el a Katonai Emlékparkban, a XX. századi háborúk emlékpontjánál, a gyönyörű emlékműhöz.

2021. május 11.– A Hazáért kőrútat mutatta be az M5 TV a Dr. Görög István elnökhelyettessel, ötletgazdával készített riportban.

2021. május 12.- A Vörösmarti Rádió készített és sugárzott közel egy órás műsort a HTBK szervezet munkájáról és a Katonai Emlékpark pandémia időszakában végzett feladatairól Dr. Görög István elnökhelyettessel.

2021. május 14. – Befejezésre került a szervezetünk résztulajdonában álló Pákozdi Hrsz 087 régi épület tetőfelújítása és a terasz befedése. A több mint 40 mFt értékű beruházás a Katonai Emlékpark Nkft. beruházásában készült el, amihez a Honvédelmi Minisztérium által a szervezetünk részére biztosított 20 mFt támogatás is felhasználásra került. A beruházás során megújult tetőszerkezet megfelel a mai hőtechnikai előírásoknak, így a használat sokkal komfortosabbá válik. A terasz fedéssel pedig egy újabb közösségi tér került kialakításra. A beruházás avatására 2021. június 25-én délután kerül sor a szervezetünk tagsága jelenlétében.

2021. május 15. – Szűk körű, de bensőséges ünnepség keretében – egy év csúszással – adta át Dr. Görög István, elnökhelyettesünk a honvédelmi miniszter által 2020. május 21-e alkalmából adományozott Honvédelemért Kitüntető Cím 2. fokozata kitüntetést Szervezetünk tagjának, a Gyergyószentmiklóson élő Selyem Antóniának. Antónia fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy városának magyar ifjúsága a lehető legtöbbet tudjon meg Magyarországról, a magyar történelemről, a székesfehérvári katonák honvédő harcairól és az 1944. szeptember 7-én történt tragédiáról, amikor is a Gac hegy oldalában 159 székesfehérvári katona áldozta életét a hazáért.

2021. május 19. – Az Örökség Műhely kerekasztal-beszélgetés sorozat keretében a Velencei-tavi kulturális élet volt napirenden. Az elmúlt évek fejlesztései, programjai, eredményei mellett a pandémia időszaka alatti kihívásokról és lehetőségekről, valamint a remélhetően hamarosan elérkező újra nyitáshoz kapcsolódó tervekről, előkészületekről beszéltek a résztvevők, közöttük Dr. Görög István Szervezetünk alelnöke, mint a KEMPP ügyvezetője. A beszélgetés a Vörösmarty Rádióban hangzott el.

2021. május 21. – A járvány miatt a Katonai Emlékparkban – a járvány elleni védekezés szabályai maradéktalan betartásával – emlékeztünk meg a Honvédelem Napjáról. Az Obeliszk talapzatánál koszorút helyezett el Tessely Zoltán, Dr. Simon László, Molnár Krisztián, Kardos Ábel, Vokla János ezredes, valamint Baráti Körünk elnöke, Dr. Karsai Béla.

2021. május 21. – A Honvédelem Napján Szervezetünk javaslatára a honvédelmi miniszter elismerésben részesítette Csató Józsefet, Domokos Tamást, Sasvári Csillát és Rodics Esztert. Gratulálunk és köszönjük a munkájukat, amivel gazdagították a honvédség és a társadalom kapcsolatát.

2021. május 21. – Megérkezett a nyomdából a Hazáért körút munkafüzete, Rodics Eszter munkája. Szeptemberben már ezt használják majd a diákok amikor a szervezetünk által – a HM támogatásból – megvalósuló program részeként 23 budapesti kerület egy-egy osztálya érkezik a Velencei tó térségébe.

2021. május 28. – Pákozdon – a pandémia miatt – szűk körben emlékeztünk meg a Békefenntartók Napjáról, megkoszorúzva a Magyar Békefenntartók Emlékművét, s emlékezve a missziókban életüket áldozott katonákra.

Koszorút helyezett el prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy, Dr. Boda József r. vezérőrnagy, Papp István békefenntartó. Az 1973-75 közötti dél-vietnámi NEFB misszióban részt vett állomány nevében – a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság két tagja – Nagy Gyula ny. ezredes és Kollár Endre ny. ezredes, Szervezetünk tagja helyezte el az emlékezés virágait. Baráti Körünk nevében Geguss Ákos és Ősz László koszorúzott. Köszöntöttük azokat a katonákat is, jelenleg több mint 700 főt, akik hazánktól távol, a világ különböző pontjain, 3 földrész 15 országában, 12 különböző misszióban szolgálnak a béke fenntartása érdekében.

2021. május 30. – A hagyományoknak megfelelően a Doni kápolnánál Hősök-napi ünnepi szentmisét celebrált excellenciás Spányi Antal megyés püspök az első és a második világháborúban elesett katonákért.

A liturgiát katonai tiszteletadás kísérte, a szentmise után koszorúkat helyeztek el az ismeretlen katona sírjánál, tisztelegve a magyar katonahősök áldozatvállalása előtt.

Szervezetünk koszorúját Dr. Görög István és Oláh László helyezte el.

2021. május 30. – Közgyűlés anyagait felraktuk a web lapunkra.

2021. május 30. – Az idei gyermekrajzpályázatunk I. és II. kategóriája – többször meghosszabbított – beadási határideje lejárt. Nagy öröm számunkra, hogy a nehézségek ellenére több mint 700 pályamunka érkezett. Hagyományosan, ezúttal is az országhatárainkon belülről és kívülről sok-sok település diákjai elevenítették meg a magyar hadtörténelem fontos elemét.

2021. május – június – A vírushelyzet kedvező alakulása lehetővé tette, hogy a Katonai Emlékpark is fogadhasson a látogatókat, elsősorban diákcsoportokat.

2021. június 2. – Dr. Korom Renáta, a HM jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára hivatalos látogatást tett a Katonai Emlékparkban.

2021. június 2. – A „Hazáért körút” program kialakítói és a végrehajtás feladatai segítésére tervezett személyek egy munkaértekezlet során tekintették át a program előkészítettsége aktuális helyzetét és meghatározták a következő feladatokat.

2021. június 4. – A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából lehetőséget biztosítottunk a Katonai Emlékparkba érkező csoportoknak, látogatóknak, hogy egy-egy csokor virággal emlékezzenek arra, hogy a nemzetünket ért gyalázat ellenére – több mint 100 év elteltével – is él a nemzetünk, a határainkon belül és kívül élő magyarok összetartoznak, összefognak.

2021. június 4. – A Katonai Emlékpark – az iskolai kirándulások miatti – nagyfokú leterheltségét, a nagyszámú diákcsoport minőségi kiszolgálását, a tematikus hadtörténelmi programok megvalósítását a Baráti Körünk tagjai rendszeresen segítik. Erre különösen nagy szükség van a tanév vége előtti néhány hétben. Ezen a napon 6 tagtársunk segítette a Katonai Emlékparkban folyó munkát.

2021. június 9. – A Katonai Emlékpark lövészárka felújítása az elmúlt év őszén befejeződött, de a fejlesztése folyamatos. Ennek jegyében, az esti szürkületet kihasználva valósult meg a lövészárok hang- és fénytechnikai rendszere beüzemelése, mely bár még további fejlesztéseket igényel, de már így is nagyon látványos és a hanghatások pedig segítik a látogatói élmények fokozását, az ismeretek gazdagítását.