Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai 2020. november 5. – 2021. február 2.

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

– Közhasznú szervezet –

8000 Székesfehérvár, Malom utca 2.    Tel./ Fax: 00-36-22 -311-255    www.htbkszfvar.hu

HÁTTÉRANYAG

a 2021. február 2-i elnökségi üléshez

Az előző elnökségi ülés óta eltelt időszakban elvégzett feladatok tapasztalatai

2020. november 5. – 2021. február 2.

2020. november 5. – Az Elnökségi ülésen áttekintettük az előző Elnökségi ülés óta eltelt időszak elvégzett és a következő időszak feladatait, azok költségvetésével együtt. Megvitattuk az Ügyrendünkben szükséges módosításokat és elfogadtuk az új Ügyrendet. Áttekintettük az eljárásrendeket, elfogadtuk a javaslatokat.

2020. november 8. – Az érvényben lévő pandémiás szabályokat betartva megtörtént a Katonai Emlékpark ünnepélyes évadzárója, mely ebben az évben is két eseményből tevődött össze. A nap első részében hagyományainkhoz hűen színes programmal megrendeztük a Felderítők Napját.

A megnyitó ünnepség nyitányaként a katonai pályáját felderítőként kezdő Dr. Gyuricza Béla tábornokra emlékeztünk emléktáblája előtt. A Magyar Ejtőernyős-Felderítő Katonai Hagyományőrző Baráti Kör hagyományőrzői megjelenítették a fegyvernem múltját, korabeli fegyvereit, felszereléseit. A rendezvényen részt vett a Honvédelmi Minisztérium képviseletében Szűcs Lóránd dandártábornok.

A programot követően – az ismert körülmények ellenére sikeresnek tekinthető „sajátos” 2020-as esztendőre való rövid visszatekintés, valamint a támogatóknak és az önkénteseknek mondott köszönetnyilvánítás után – Dr. Görög István ünnepélyesen bezárta az Emlékpark 11. évadját, a Szózat hangjaira levontuk a zászlót. 9-étől már hetente csak péntek-szombat -vasárnap lesz nyitva a park.

2020. november 11. – 11 óra 11 perckor ebben az évben is gyertyagyújtással emlékeztünk az első világháború lezárása időpontjában a doni kápolnánál, valamint az Emlékparkban a háborúk áldozataira, a különböző harctereken elesett katonákra.

2020. november 12. – Megkezdtük a Fejér Megyei Védelmi Bizottság kérésére elkészítendő, Hazafiság Iskolája pedagógiai program digitális elemekkel történő kiegészítését. A korábban elkészített filmfelvételek szerkesztése, a filmanyagok összeállítása, a hanganyagok felvétele érdekében az Ifjúsági Tagozat több tagja is szinte folyamatosan dolgozott. A feladatok koordinálását és a szerkesztői munkát Juhász Zoltán végezte.

2020. november 17. – A vírushelyzet okozta szigorítások miatt meghosszabbítottuk az Emlékparki Nyár kulturális programsorozat keretében július 17-én nyílt Dr. Kiss Attila András orvos ezredes festménykiállításának tervezett időtartamát, hogy minél többen láthassák az alkotásokat. Az évad zárását követően a kiállítást lebontottuk és az alkotónak visszaszállítottuk.

2020. november 24. – Megtörtént a Katonai Emlékpark taggyűlése a tulajdonosok képviselőinek részvételével. Baráti Körünket Sajner Gyula, a Felügyelő Bizottság elnöke képviselte.

2020. november 26. – Megkezdtük az ifjúság hazafias és honvédelmi nevelését segítő újabb kezdeményezésünk, a „Hazáért körút” program előkészítését. Ezen a napon került sor a programba bevont, Velencei-tó környéki, kiemelkedő jelentőségű helyszínek meglátogatására és a programelemek koordinálására. A nagyszabású kezdeményezés főszervezője és az előkészítés vezetője Dr. Görög István.

2020. december 2 – Szervezetünk kezdeményezésére, Sajner Gyula és Dr. Görög István hatékony közreműködésével és szervezésében, a NATO PDD, Székesfehérvár MJV Önkormányzata, a Fehérvár Tiszti Kaszinó Egyesület és a Titkok Háza Tudományos Élményközpont támogatásával a mai napon kezdődött „A társadalom ellenállóképessége a biztonság alapja” című nagyszabású projekt elemeinek rögzítése, mely előadásokból, vitákból és egy háttéranyagból áll.

Hat szakértői előadás készült:

  • NKE EJKK SVKI igazgatója: Látható veszélyek? címmel, a társadalom ellenállóképességének szerepe a biztonság szavatolásában témakörben. Mottója: „Egészséges társadalomnak képessé kell tennie saját rendszereit, hogy érzékelje a veszélyeket és felkészüljön az elhárításukra!”
  • egyetemi docens a KJE Fejlesztő Szociológiai Tanszékének vezetője: Ellenállunk? címmel, a társadalmi ellenállóképesség fogalmatémakörben. Mottója: „A társadalom ellenálló képessége fejleszthető, erősíthető. A legfontosabb ebben a társadalmi tudatosság fejlesztése.”
  • pidemiológus, a SOTE és Surveillance Központ ITM Járványmatematikai és epidemiológiai project szakmai vezetője Túlélhető járványok? címmel, a társadalom felkészítése az egészségügyi válsághelyzetekre és világjárványokra témakörben. Mottója: „A védekezés csak akkor lehet sikeres, ha a közösségeket és az egyéneket sikerül megnyerni az együttműködésre.”
  • a NKE HDI doktorandusza, az EJKK SVKI kutatója: Hybrid hadviselés? címmel, a hibrid hadviselés, mint veszélyek és támadások a társadalmi ellenállóképesség ellen, avagy fegyver nélkül is megtámadható egy ország témakörben. Mottója: „A háború nem hadseregek, hanem társadalmak között zajlik. A cél a háború folytatásához elengedhetetlen politikai akarat megtörése.”
  • NKE EJKK SVKI tudományos főmunkatársa: Mire jók az álhírek?címmel, a társadalom ellenállóképességét erősítő és gyengítő hatások az álhíreken keresztül, az ellenük való védekezés lehetőségei témakörben. Mottója: „Az álhírek mérgezik és legyengítik a társadalmi ellenállóképeségét.”
  • tűzoltó ddtbk, a NKE, Katasztrófavédelmi Intézet egyetemi adjunktusa: Biztonság az, amivé tesszük – Kérészéletű világ?címmel, a természeti, ipari környezeti katasztrófák és válsághelyzetek hatása a társadalmi együttműködésre témakörben. Mottója: „Az ellenálló képesség a kieső szolgáltatások pótlását, az esemény utáni helyreállítás képességét, és a sebezhető pontok számának csökkentését jelenti.”

Elkészült egy háttéranyag „A társadalmi ellenállóképesség szerepe a biztonság szavatolásában” címmel, Elemzi a biztonsági környezet jelentős változását, melyet új fenyegetések, veszélyek, kihívások, kockázatok megjelenése okozta, elsősorban társadalmi téren, vizsgálja velük szemben a hatékony fellépés, a társadalmi ellenállóképesség, arezilienciakialakítását, a szükséges képességek kifejlesztését, a társadalmi ellenállás fokozásának lehetőségeit. Felelős kiadó Dr. Karsai Béla, felelős szerkesztő Dr. Görög István.

A témában, alapozva az előadások megállapításaira, két kerekasztal vitában szembesítettük a gyakorlattal a társadalom ellenálló képességét.

2020. december 9. – Kerekasztal Vita Budapesten „A biztonság a tét” címmel. Vendégek: prof. Dr. Szenes Zoltán nyá vezds, a NKE professzora, a MHTT elnöke, Dr. Tálas Péter igazgató, Etl Alex a NKE EJKK SVKI tudományos munkatársa. A beszélgetést vezette Dr. Csiki Varga Tamás a NKE EJKK SVKI tudományos munkatársa.

2020. december 11. – Kerekasztal Vita Székesfehérváron „A biztonságos együttműködő Fehérvárért” címmel. Vendégek: Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár MJV polgármestere, Dr. Oroszi Beatrix orvos epidemiológus, Rózsás Ildikó a Kaptár Ifjúsági és Prevenciós Iroda irodavezetője, Dr. Tálas Péter igazgató. A beszélgetést vezette Domokos Tamás c. egyetemi docens, tanszékvezető.

A teljes anyag a www.mivagyunkanato.hu honlapunkon és a https://www.facebook.com/htbkszfvar oldalon megtalálható. Munkánk eredményességét kérjük a honlapunkon lévő magyar nyelvű értékelőlap kitöltésével értékelni: https://survey.alchemer.eu/s3/90294790/Societal-strength-as-the-foundation-of-security-November-December-2020-Hungary-online

2020. december 11. – A Katonai Emlékpark folyamatos fejlesztése a vírushelyzet időszakában is változatlanul kiemelt feladatunk és vállalásunk. Megkezdődött a Tűzszerészkert kialakítása és a tűzszerészeti kiállítás átalakítása. Komoly önkéntes munkát végzett Dr. Görög István, Szegleti Tamás és Márton Edit.

2020. december 15. – A 2020. évi hagyományos és on-line rajzpályázataink eredményhirdetésével nem várhattunk tovább. Az okleveleket, emléklapokat és díjakat postai úton juttattuk el a díjazottaknak és a résztvevőknek. Az Ifjúsági Tagozat több tagja az elmúlt hetekben komoly munkát végzett a csomagok elkészítésével, postára adásával, Székesfehérváron és a környéken lévő településeken történő személyes átadással. A partiumi és erdélyi területekre címzett csomagok (kb. 70 különböző címre) költségmentes eljuttatására egy Nagyváradon tanító biharkeresztesi tanárnő segítségét találtuk meg, aki azokat személyesen vitte el a társszervező Tanoda Egyesülethez, Kecse Gabriella elnök asszonynak. A csomagokat Biharkeresztesre Geguss Ákos, Oláh László és Szegleti Tamás szállították el. Út közben személyesen adták át az elismeréseket Berettyóújfaluban és Szolnokon.

2020. december 17. – Várpalotára vittük el 14 diák díjait és adtuk át az iskolájuk igazgatónőjének.

2020. december 22. – A Katonai Emlékpark munkatársai is elbúcsúztatták az évet. Juhász Zoltán elkészített egy tartalmas és látványos filmecskét az Emlékpark idei eseményeiről. A 142 képből összeállított anyag, mely Baráti Körünk munkájáról is számot ad, a KEMPP honlapján látható. HTBK szinten az év búcsúztatóra sajnos nem volt lehetőség.

2020. december 27. – Összesítettük és lezártuk az Ifjúsági Tagozat 2020-ban végzett önkéntes munkáját, mely összesen 2 795 órát foglal magában.

2021. január 12. – A vírushelyzet miatt, az egészségügyi szabályok betartásával az Egyházmegye szervezésében, csak szűk létszámú megemlékezésre került sor a Doni áttörés évfordulóján a Mészeg-hegy oldalában épült emlékkápolnánál. Baráti Körünket Dr. Karsai Béla elnök úr képviselte.

2021. január 21. – Összeállítottuk Baráti Körünk 2021-re tervezett programjai közül azokat, amelyeket a Katonai Emlékparkra bevonásával kívánunk megvalósítani. Az anyagot – a KEMPP 12. évad fővédnökségére vonatkozó felkéréssel együtt – elnök úr megküldte a Honvédelmi Miniszter úrnak.

2021. január 22. – Az elmúlt nyolc év hagyományát folytatva, a Magyar Kultúra Napján meghirdettük a Kárpát-medencei, hadtörténelmi, honvédelmi témájú gyermekrajzpályázatunkat, melynek ebben az évben a „Szent László nyomában” címet adtuk. Ez alkalommal három külön kategóriát hirdettünk meg: a hagyományos és a tavalyi évben kényszerből született on-line formákon kívül a harmadik kategória lényege Szent Lászlóhoz kapcsolódó alkotásokról, emlékművekről, emléktáblákról ötletes fotó, video, akár szelfi vagy más beszámoló elkészítése („Találkozásom Szent Lászlóval”). A mottónk változatlan: Ha lerajzoljátok, megelevenedik a nemzetünk hadtörténelme!