25+1 ÉVE A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN – ÜNNEPI KÖZGYŰLÉST TARTOTT A HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE

A járványhelyzet miatt megkésve, kedden ünnepelte huszonöt éves fennállását a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete. Az egykor 25 taggal megalapított társaság mára közel 170 fővel működik, aktív szerepet betöltve az ifjúság honvédelmi nevelésében, valamint a hazafiasság és hazaszeretet értékeinek továbbvitelében.

 2021.08.31. 17:23

A Városháza Dísztermében számos vendég – köztük dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter – méltatta a civil szervezet tevékenységét, és elismerések átadására is sor került.

Több mint egy évvel ezelőtt, 2020. május 18-ára tervezte azt az ünnepi közgyűlést a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, amelyet kedden délután tartottak meg 167 fős taglétszámukból 48 fő, valamint számos meghívott díszvendég jelentlétében.

Immár 25+1 éves fennállását ünnepli a civil szervezet, amelynek szerteágazó feladatait Karsai Béla elnök foglalta össze beszámolójában.

„Ha egyetlen jelzővel szeretnénk jellemezni az elmúlt negyed évszázadot, talán túlzás nélkül mondhatjuk, hogy nagyszerű volt. Nagyszerű volt, mert a semmiből kellett felépíteni egy szervezetet. Nagy tisztelettel emlékezünk a megálmodókra, az alapító 25 főre, közülük kiemelten is Dr. Gyuricza Bélára, örökös elnökünkre, továbbá azokra az alapító tagjainkra, akik közül – hála Istennek – többen ma is jelen vannak.” – kezdte Karsai Béla, aki elsőként a honvédség feladatainak, a katonák helytállásának bemutatása, a honvédség és társadalom kapcsolatának erősítése céljából szervezett programjaikat, a Honvédfesztivált és az Emlékparki Nyár sorozatot emelte ki. „Büszkék vagyunk a Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhely létrehozására, folyamatos fejlődésére. Évről évre „nőnek ki a földből”, illetve újulnak meg az objektumok, nyílnak kiállítások.” – hangsúlyozta.

25 éves a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári SzervezeteAz ifjúság hazafias, honvédelmi nevelése kapcsán a Kárpát-medencei gyermekrajzpályázatot, valamint főként a 2011 szeptemberében elkezdett Hazafiság Iskolája programot emelte ki. „Az elmúlt tíz évben, mintegy 200 tanintézménnyel együttműködve, több mint 32 000 tanuló és 2 000 pedagógus vett részt e pedagógiai programunkban.” A kisgyermekes családoknak szóló Apródképzővel, az Ifjú Nemzetőrök programmal, valamint – a Honvédelmi Sportszövetséggel kötött együttműködési szerződés eredményeként – az Iskolák Csatája programmal is bővült az általuk kínált, a fiatalok hadtörténelmi érdeklődését növelő, illetve hazaszeretetüket és egyben erőnlétüket is erősítő programok sora.

A HTBK Székesfehérvári Szervezetének elnöke végezetül a hazai társszervezetekkel, illetve a határon túli magyar hagyományőrzőkkel fennálló aktív együttműködésről szólt, a jövőre nézve is megfogalmazva feladatukat: “Reményemet fejezem ki, hogy még sok 25 év áll szervezetünk előtt, amelyek bizonyára nehezek, de szépek és hasonlóan eredményesek lesznek.”

A jubileumot ünneplő, és az országban az egyik legaktívabb közösségi munkát végző HTBK-tagként működő Székesfehérvári Szervezetet dr. Benkő Tibor is személyesen köszöntötte. „Legyünk büszkék arra a munkára, amit közösen tettünk a honvédség és a társadalom kapcsolatának a kialakításáért, a katonák és a magyar emberek kapcsolatának erősítéséért, és legyünk büszkék a pákozdi katonai emlékhelyre.” – fogalmazta meg az elmúlt negyedszázad eredményeit a honvédelmi miniszter. Majd a Városháza Dísztermének falán sorakozó történelmi évszámokra célozva úgy folytatta: „ami a falon látható, azért őseink mind megharcoltak.

Küzdöttek Magyarország függetlenségéért és szabadságáért. Nagy tanulság, hogy a társadalom nem létezhet honvédség nélkül, honvédség pedig nem létezhet társadalom nélkül. Ezen kapcsolatok építésére jött létre többek között a Baráti Kör is. (…) Arra kérem önöket, hogy vegyük ezt komolyan, bővítsük a résztvevők körét, legyenek mindig közöttünk olyan emberek, akik ezt fontosnak tartják, és akik fel tudják sorakoztatni maguk mellett mindazokat, akik tovább fogják vinni a hazaszeretet és hazafiasság eszméjét.”

Spányi Antal megyéspüspök is a megóvandó értékekre hívta fel köszöntőjében a figyelmet. „Mindannyian látjuk és tapasztaljuk, hogy korunk megkérdőjelez olyan evidenciákat, amelyeket eddig az emberiség sokezer éves történelme során senkinek nem jutott eszébe megkérdőjelezni. Látjuk azt, hogy értékek hullanak a semmibe, és amik születnek helyette, azokról világosan tapasztaljuk, hogy az érték helyét nem tudják betölteni; ezért mindannyiunk előtt alapvetően fontos feladat, hogy tisztán lássuk: igazi értékeket képviselünk, ezeket próbáljuk a társadalom elé állítani, bemutatni – sőt, próbáljuk meg az utánunk következő nemzedék tagjait ezen értékek megbecsülésére és önmagukba való beépítésére, saját jellemük erősítésére ránevelni.” Legfőbb példaként pedig a hősiességet, a kitartást és a hazaszeretetet emelte ki, mely értékmentő tevékenységet a Honvédség és Társadalom Baráti Kör jól és készséggel szolgál.

„Van út, van múlt és van jövő!” – fogalmazta meg rövid iránymutatásként dr. Görög István titkár, országos alelnök, megerősítve: a honvédség és a társadalom közötti kapcsolatépítést, mint kitűzött alapcélt fogja továbbra is szolgálni minden rendelkezésére álló eszközzel és minden tagjával közösen a HTBK Székesfehérvári Szervezete.

A jubileumi közgyűlés keretében elismerések átadására is sor került, valamint bemutatták az elmúlt 25 év tevékenységét összefoglaló kötetet is.

Az ünnepségen többek között részt vett a Magyar Honvédség Parancsnokának megbízottja; Sándor Zsolt vezérőrnagy; dr. Cser-Palkovics András és Warvasovszky Tihamér tiszteletbeli elnökök; valamint az együttműködő hivatali és szakmai szervezetek vezetői, képviselői.

forrás: https://www.szekesfehervar.hu/251-eve-a-kozosseg-szolgalataban-unnepi-kozgyulest-tartott-a-honvedseg-es-tarsadalom-barati-kor-szekesfehervari-szervezete