2016-10-25

Fotó: www.szfvar.katolikus.hu

November 2-án, Halottak napján 15 órakor Pákozdon a mészeg-hegyi Don-kanyar Emlékkápolnánál Spányi Antal megyés püspök emlékmisét celebrál a II. világháború során, a Don-kanyarban elesett hősökért.

A megholtakra való emlékezéskor, a temetőlátogatáskor a keresztények hite szerint a sírban csupán szeretteik földi maradványai nyugszanak, akik a végső feltámadást várják, s akiknek lelke a Szentírás szavai szerint már Isten kezében van. (Bölcs 3,1), Ezért a halottak tiszteletének és az értük való imádságnak legmegfelelőbb és leghatékonyabb eszköze a hit, a remény és a szeretet cselekedeteinek felajánlása. Az eucharisztikus áldozattal egyesülve az élők közbenjárnak a holtak örök üdvösségéért átélve velük a legteljesebb közösséget és remélve a viszontlátást, a valamikori találkozást.

A katolikus tanítás szerint, hogy bűneink ne akadályozzanak majd meg minket Isten színről-színre látásától, fontos a gyónás, – mentesség minden bűntől,- annak kifejezésére, hogy az Egyház bűnbocsátó hatalma által akar megbékélni a lélek Istennel. Szükséges a szentáldozás, és ima úgy, mint a Miatyánk és az Üdvözlégy a Szentatya szándékaira, valamint a Halottak napja környékén a temetőlátogatás.