Kegyeleti emlékút és megemlékezés a Piski csata 170. évfordulóján

1849. február 9-én az egész szabadságharc kimenetelére nagy hatással bíró csatára került sor a Déva város közelében található Piski falú mellett. A Sztrigy hegyi folyó 40 m hosszú hídja megtartása az osztrák csapatok átjutásának megakadályozása nagy jelentőségét maga Bem József tábornok így jellemezte: „Ha elvész az híd elvész Erdély!” Nagyon véres csatában értek el sikert a honvédek, aminek eredményeként sikerült megvédeni hidat és az osztrák térnyerést.

Erre a nagy jelentőségű és szimbolikus győzelemre emlékezett Böjte Csaba szerzetes hívó szavára több mint 100 fő határon túli és anyaországi polgár, közöttük a székesfehérvári Krajczáros Alapítvány, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör székesfehérvári Szervezete aktivistái, és a Zentai utcai Általános Iskola 4 fő diákja. Velünk tartott Nick Ferenc a Falvak kultúrájáért Alapítvány vezetője is.

A program kezdetén a résztvevők a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Nagyboldogasszony templomában gyülekeztek, ahol Böjte Csaba útravaló gondolatait fogalmazta meg. Felhívta a figyelmet a bátorság fontosságára, a bajtársi összefogásra, amely az egykori honvédeket is jellemezte, a kitartásra, amely az út során ránk nehezedő fáradtság legyőzésére is kell majd.

A megjelenteket Dr. Görög István tájékoztatta a 170 éve törtét eseményekről és megtekintették a Piski csata című digitális filmet.

A felsorakozott zarándokok élén a cserkészek haladtak, majd Böjte Csaba és az alapítvány anyaházainak fiatalsága. A fiatalok közül 25 fős Ifjú nemzetőr szakaszt toboroztunk, akiket Gegus Ákos vezetett. A lelkes több mint 100 fős oszlopot a helyi csendőrség szervezetten biztosította, aminek köszönhetően a nagyváros utcáin gyorsan haladhattunk. Elhagyva a várost mezei utakon közelítettük meg az egykori csatának nevet adó települést Piskit!

Piski egy nagy jelentőségű vasúti csomópont és ipari várossá nőtte ki magát, ahol a Szent István templomban várták a zarándoklat résztvevőit! Jani Atya kedvesen fogadta az érkezőket, akik a közel 20 km megtételét követően kicsit fáradtan néztek körül. A templom kertben Németh István és Nick Ferenc helyi segítőikkel sikeresen felállították a Székesfehérvárról magunkkal vitt kopjafát, amit lepellel fedtek le. A zarándoklaton megjelentek a helyiekkel egészültek ki, így már közel 200 főre duzzadt csoport közösen énekelte el a Himnuszt. A résztvevőket Böjte Csaba köszöntötte, majd a templomkertben látható emlékekről Jani Atya szólt. Elmondta, hogy 1890-ben állítottak egy kő emlékművet a csata helyszínén, amit 1920-ban leromboltak és a darabjait ide az udvarba hozták. Ezekből kipótolva építették újjá a látható 9 méteres obeliszket. Ez áll emlékeztetőül, itt tartják a helyi szórvány magyarok az ünnepeket. A csata emlékére állított kopjafa adományozását Németh István kuratóriumi elnök tette meg. A kopjafát Böjte Csaba és Jani atya leplezte le, majd Görög István és Böjte Csaba helyezte el a zarándoklat közös koszorúját.

Az ünnepséget követő szeretetvendégségen a helyi magyarok vendégszeretetét élvezhettük, és megtekinthettük a Szent István templom belsőt és hallhattuk a remek akusztikáját is.

Az új településtől közel 4 km-re volt a csata, ahová folytattuk utunkat. A szép napsütésben jóllakva, kipihenve vidáman haladtunk. Az új híd tövében található réten álltunk oktatási négyzetbe, ahol közösen énekelve imádkozva emlékeztünk a több mint 1500 fő elesett katonára, akik  a környezetünkben nyugszanak 170 éve.

Böjte Csaba szólt a zarándoklaton részt vetteknek megköszönte a részvételt, és emléklapokat adott át az ifjú Nemzetőröknek, akik példát adta a kitartásból, a fegyelemből és a barátságból.

Már szűk körben keltünk át a túlpartra, ahol a partról szemléltük a magyar hadtörténelem talán leghíresebb hídjának maradványait, a vízből kiálló két oszlop töredéket…

Böjte Csaba így foglalta össze gondolatait:

Bátorság, Bajtársi összefogás, Bajban való helytállás!

Eltelt 170 év a piski csata óta! 20 kilométert gyalogolva, a Strigy folyó partján állva, a tavaszi napfényben némán néztük a habokkal küzdő két rönköt!! Igen, a magyar hadtörténet egyik legvéresebb hídjából máig megmaradt a habokból kiálló, két gerenda vég! De vajon, valóban csak ennyi maradt volna a Piski hídból!? 

Nem! Egészen biztos, hogy nem csak két korhadt gerenda maradt e hídból és mindabból mit ez a 40 méteres híd szimbolizál! Ma, 2019 február 9. közel kétszázan imádkozva, énekelve elzarándokoltunk Déváról e híres csatatérre és én a gyermekeim szemébe nézve bátran állíthatom, hogy a felnövekvő nemzedék szívében a hősök tovább élnek! Az a bátorság, az a bajtársi összetartás, a bajban való helytállás, mely mozgatta és győzelemre vitte őseinket, ezek a szép erények, ma is élnek, s ha kell virágot is bontanak a szíveinkben!!

Tisztelettel a hősök előtt, Csaba t.